T.I.S. 98 (ne)zaváhal?

Rok od roku sa medzinárodný veítrh telekomunikačných a informačných systémov T.I.S. v Žiline rozlohou zväčšuje, po...


Rok od roku sa medzinárodný veítrh telekomunikačných a informačných systémov
T.I.S. v Žiline rozlohou zväčšuje, počtom vystavovateíov stagnuje a časovo
dokonca teraz i skracuje.
Tak ako aj po minulé roky, tak sa aj tentokrát otvorili brány T.I.S. v Dome
techniky a priíahlej Športovej haly v dňoch 8.-10. 9. v Žiline. Tento, už 6.
ročník, priniesol všeobecný prehíad do vývoja informačných technológií v SR a
to nielen pre odbornú, no taktiež i pre laickú verejnosť. Zaujímavosťou sa
javili rÖzne 1-2 hodinové prezentácie firiem. Najväčším vystavovateíom bol
ALCATEL SEL TLH Liptovský Hrádok. V očiach verejnosti zasa dominovali rÖzne
súťaže, ako napr. súťaž v stánku firmy DigiTel HSr zo Žiliny, kde v záverečných
hodinách veítrhu došlo k zlosovaniu anketových lístkov o atraktívne ceny.
Moje osobné dojmy z veítrhu boli zmiešané. Stálo by za to pouvažovať, ako
pritiahnuť ešte viac záujemcov a to najmä z odborných radov. Za zmienku tu
stojí i nápad konať T.I.S. v dvojročných intervaloch, čo by určite taktiež
ovplyvnilo, či už kvantitu, no najmä kvalitu vystavovaných výrobkov a služieb.
(ist)
8 2224 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.