Tabu outsourcingu

Nedůvěra k outsourcingu stojí evropské společnosti více než osm miliard eur ročně. Tvrdí to studie firmy LogicaCMG, ...


Nedůvěra k outsourcingu stojí evropské společnosti více než osm miliard eur
ročně. Tvrdí to studie firmy LogicaCMG, podle které outsourcingové kontrakty
snižují i podnikatelská rizika. Podobný názor má také společnost Accenture.
Velké evropské podniky přicházejí o potenciální úspory ve výši 5,4 miliardy
liber ročně, protože se bojí svěřit některé činnosti externím dodavatelům
formou outsourcingu. V současné době činí tyto úspory asi 2,2 miliardy liber,
což ukazuje, že se zdaleka nejedná o vyspělý trh.
Podle firmy LogicaCMG se optimální rovnováha mezi zajišťováním činnosti
vlastními zaměstnanci a pronájmem služby od externího dodavatele pohybuje kolem
poměru 30 : 70. To znamená, že by společnost měla realizovat vlastními silami
přibližně třetinu svých aktivit.
Výše uvedená studie také ukazuje, že dobré outsourcingové kontrakty mohou
výrazně snížit nejrůznější podnikatelská rizika. V této souvislosti je
udivující, že téměř 60 % velkých evropských podniků se analýzou rizik nezabývá
vůbec a mnoho dalších firem až v situaci, kdy začínají uvažovat o outsourcingu
činností. Rizika spojená s provozováním činností vlastními silami tak zůstávají
skryta.
Studie rovněž prokázala velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Podle analytiků
však lze říci, že dosud převládá situace, kdy je mnoha podnikům jasné, že
outsourcing by jim přinesl výrazné úspory, ale nejsou schopny překonat převážně
iracionální obavy. Mnoho podniků si navíc myslí, že pokud něco zajišťují jejich
vlastní zaměstnanci, nejsou s tím spojena žádná rizika.
Podle představitelů firmy LogicaCMG se v průměru 78 % společností nějak zabývá
analýzou rizik, ale mnoho z nich není schopno vidět rizika spojená s procesy,
jež probíhají přímo uvnitř organizace. Mnoho firem také uvádí řadu důvodů proti
outsourcingu. Těmi nejčastějšími jsou: jedná se o činnost příliš důležitou (40
% dotazovaných firem), jedná se o činnost blízkou hlavnímu podnikání, kde je
hodně přidané hodnoty, a tak je těžké zdůvodnit předání takové činnosti někomu
jinému (42 % firem), a vyšší náklady (7 % firem).
Podle jiného výzkumu společnosti Accenture asi polovina společností v Evropě a
ve Spojených státech uvažuje o tom, že do tří let bude outsourcovat alespoň
část svých nákupních operací tedy takzvaného procurementu. Je to dvojnásobek
oproti firmám, které již outsourcing svých nákupních operací používají.
Poněkud opatrný zájem firem odráží údajně fakt, že outsourcing se zatím
uplatňuje nejvíc v procesech, které nepatří mezi ty strategické. Přesto asi 43
% respondentů tvrdí, že i u procurementu je pro ně kombinace úspory nákladů a
času zajímavá. Podle analytiků firmy Accenture by se tak mohl počet
společností, které outsourcují svůj nákup strategických materiálů, zvýšit z
dnešních 9 % na 22 % do konce roku 2006.
Na rozhodnutí o outsourcingu má prý zásadní vliv velikost firmy. Více než
třetina největších firem již dnes spravuje vně alespoň část svých nákupních
aktivit a u menších firem má podobné zkušenosti pouze 15 % z oslovených
organizací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.