Tabulky vadných bloků

Moderní technologie neumožňují zcela bezchybnou výrobu magnetických disků. Z důvodu heterogenity záznamového materi


Moderní technologie neumožňují zcela bezchybnou výrobu magnetických disků. Z
důvodu heterogenity záznamového materiálu, nedokonalého vyleštění, použití
příměsí při aplikaci magnetické vrstvy apod. vznikají na disku oblasti, na
které nelze zapisovat a ze kterých nelze číst data.
U starších disků s rozhraním ST506/412 se na kryt lepily tabulky s vadnými
stopami. Všechny disky proto disponovaly určitou rezervní kapacitou. Tou ale
disponují i ty současné. Zmíněná informace však uživatelům není dostupná a
využívá ji pouze mikrořadič. Určitá část této rezervní kapacity je přitom
vyhrazena pro firmware, konfigurační tabulky, sčítače S.M.A.R.T., pro informace
od výrobce, tabulku vadných bloků atd. Zbývající prostor slouží jako náhrada za
vadné sektory.
Tabulky závad vyplňuje výrobce na základě interního testování při výrobě. Do
tabulky se zapisují čísla všech vadných sektorů. Tento proces se nazývá
relokace vadných bloků. Pokud poté počítač adresuje vadný sektor pevného disku,
disk jej automaticky přesměruje na náhradní sektor. Disky vyráběné v
současnosti proto nemají žádné vadné sektory.
Většina pevných disků má dvě tabulky vadných bloků: primární seznam, který se
vyplňuje při interním testování u výrobce, tzv. Selfscan (inteligentní
zahořování), a dále seznam vadných bloků, které se pokazily při užívání disku.
Téměř všechny pevné disky používají příkaz "assign" (přiřadit), který slouží k
nahrazení vadného sektoru náhradním sektorem. S tímto příkazem pracuje řada
testovacích utilit včetně těch, které výrobci doporučují ke správě disků s
vadnými sektory. Pevné disky Western Digital využívají systém, který nahrazuje
vadné sektory ve chvíli, kdy je disk nečinný. Pevný disk automaticky testuje
povrch ploten a poškozené sektory označí jako vadné. Pevné disky Fujitsu,
Quantum, Maxtor a IBM využívají systém automatické relokace během záznamu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.