Tajemná zkratka OEM

Zkratka OEM je vyjádřením partnerství. Obchodního partnerství mezi velkými a menšími distributory, ale v podstatě ta...


Zkratka OEM je vyjádřením partnerství. Obchodního partnerství mezi velkými a
menšími distributory, ale v podstatě také poněkud odlišného vztahu mezi
prodejcem a jeho zákazníkem.
OEM software
OEM má několik odlišných variant. Tou pravděpodobně nejznámější je programové
vybavení, které má za svým názvem koncovku OEM. OEM software se od běžného,
někdy se říká "krabicového" nebo "plného" softwaru, může odlišovat funkčností,
cenou, podporou nebo některými dalšími parametry.
Začněme například u OEM modelu, který uplatňuje Microsoft. U operačních systémů
či kancelářských balíků distribuovaných metodou OEM, se Microsoft zříká
jakékoliv přímé podpory svých výrobků. Tu nechává zcela v režii prodejce
koncovému zákazníkovi.
Dalším omezením tohoto modelu je také to, že k OEM softwaru lze legálně přijít
pouze současně s novým počítačem, na kterém bude software již nainstalován. Je
samozřejmé, že v drtivé většině případů však v krabici u počítače nebude chybět
instalační CD příslušného programu.
Co však z tohoto systému má zákazník? Především ušetří. Například operační
systém Windows 98 SE v krabicové verzi stojí bezmála o 4 000 Kč víc, než jeho
OEM varianta, což je téměř dvojnásobná cena za produkt, který se funkčností
neliší.
Jinými variantami OEM softwaru jsou například OEM distribuce antivirových
programů. V tomto případě je OEM model naplňován hlavně značně sníženou cenou.
Nízká cena však není dosažena na úkor zákazníků, ale prostřednictvím výhodných
smluv mezi výrobcem či velkými distributory softwaru a výrobci počítačů.
OEM hardware
Na podobném principu jako OEM software bývá někdy distribuován také hardware.
Omezením pro koncového uživatele bývá opět nemožnost získat takový produkt
jinou cestou než v novém počítači. Jedním z nemnoha produktů typu hardwarového
OEM, byla například zvuková karta Creative SoundBlaster 64 OEM.
Vzhledem k tomu, že je však velmi obtížně dohledatelné, který kus hardwaru byl
zakoupen v sestavě a který ne, mnozí od tohoto modelu upouštějí. Navíc, na
rozdíl od uživatelů OEM softwaru, jež lze trestat například za nelegální
používání programového vybavení, které není získáno v souladu s licenční
smlouvou, je u hardwaru takový postup v podstatě nemožný a nemá žádný právní
rámec. Z uvedených důvodů se v oblasti hardwaru místo OEM používají spíše
obchodní modely "bulk" a "retail" balení, o kterých si však můžete přečíst víc
ve vloženém článku "Něco na té krabici je...".
OEM produkty
Velkou skupinou, která ale reprezentuje OEM spíše jako vztah mezi jednotlivými
výrobci, jsou OEM produkty. OEM produkty v tomto pojetí vycházejí z myšlenky,
že pokud někdo vyrobí něco kvalitního, nemusím se snažit vyrobit něco ještě
kvalitnějšího, ale můžu to od něj koupit a prodávat to pod svojí značkou. OEM
produkty tedy mají někde na trhu u jiného výrobce své dvojče, které umí úplně
to samé, často vypadá dokonce naprosto stejně a má jen třeba trochu odlišnou
cenu než originál.
Skutečně mistrovskými produkty pro OEM varianty jsou především CD-RW mechaniky
nebo notebooky. Někdy je součástí OEM smlouvy dokonce možnost změnit i design
krytu nebo čelního panelu a potom je věru těžké jednotlivé odpovídající
produkty k sobě přiřadit. Navíc lze často provádět také úpravy ve firmwaru,
čímž může výrobek dosáhnout i trochu jiných vlastností.
Zajímavé v tomto případě je, že běžnou úpravou firmwaru, tzv. flashováním,
které se provádí zavedením nové verze firmwaru do zařízení, je v některých
případech možné produkt zcela změnit k lepšímu. Použije se totiž firmware
určený pro OEM variantu s lepšími parametry, která se nahraje do zařízení s
papírově horší konfigurací.
Samozřejmě, že existuje také možnost výrobek flashem ze slabšího OEM modelu
zhoršit, i když to asi nebude ničím cílem. A nelze zapomínat ani na to, že
nesprávným flashem je možné výrobek vážně poškodit a přijít o záruku.
Rozdíly mezi jednotlivými OEM variantami však mohou být někdy tak malé, že
fungují i originální ovladače, případně je dokonce produkt operačním systémem
rozeznán jako původní OEM předloha. V každém případě však produkce
prostřednictvím OEM představuje zajímavý způsob, jak přijít k velmi kvalitnímu
výrobku za cenu o něco nižší, než je ta původní.
Řada zákazníků se ovšem může cítit OEM modelem podvedená, protože ačkoliv
prodejce změní například značku a typ barevné laserové tiskárny, vybalí z
krabice nové zařízení, které je navlas podobné tomu starému. A to zamrzí
obzvlášť v případě, že důvodem opuštění zařízení jiného výrobce byla
nespokojenost s výkony, parametry či kvalitou výstupu.
OEM výrobci
Často je možné se setkat také s formulací, že ten či onen produkt byl nejdříve
k dispozici OEM partnerům či velkým OEM výrobcům. V tomto případě má OEM
podobný význam jako velký výrobce počítačů, se kterým spolupracuje výrobce
konkrétní komponenty. Stává se tedy, že například nová grafická karta či
procesor jsou sice oficiálně uvedeny na trh, ale běžný uživatel zatím nemá
možnost si je koupit. Jediný, kdo se k nim v té době dostane, jsou totiž
výrobci počítačů, kteří je můžou prodávat v sestavách svých počítačů.
Tento stav, kdy produkt není k dispozici v běžné obchodní síti, ale mají jej
již velcí OEM výrobci, nastává především ve dvou případech. Buď je produkt
ještě natolik nový, že ještě nemá provedeny všechny testy kompatibility,
případně nemá odladěny ovladače apod. Pak OEM partneři spolupracují s výrobcem
tím, že provádějí určitou formu testů kompatibility.
Druhou variantou je, že výrobek není v počítačových maloobchodech proto, že jej
producent zatím není schopen vyrobit v dostatečném množství. Pak je zcela
pochopitelné, že první produkční série dostávají velcí světoví OEM výrobci jako
Compaq, Dell či Hewlett-Packard, a teprve po náběhu na plnou výrobu komponenty,
bude k dispozici také pro drobného zákazníka. Ti tvoří pro výrobce komponent
nejčastěji pouze menšinovou skupinu zákazníků.

Něco na té krabici je...
Existují dva základní typy balení hardwaru, které se liší především tím, pro
koho jsou určeny. Bulkové balení směruje výrobce pro assemblery počítačů či
zkušené uživatele. Proto je v bulk balení minimum věcí navíc. U grafických
karet tedy bulk nejčastěji obsahuje pouze samotnou kartu, CD s ovladači a
krátký manuál, navíc vše bývá uloženo často pouze v antistatickém sáčku.
Naproti tomu retailové balení si kupují běžní zákazníci. U grafických karet,
které jsou v tomto směru snad tím nejtypičtějším příkladem, bude obsahovat
samotný produkt, CD s ovladači, další CD s utilitami, demonstračními programy
nebo dokonce plnou hrou, rozsáhlou dokumentaci a mnoho dalších drobností. Celý
produkt bude zabalen v pestré krabici, nebudou zřejmě chybět ani upoutávky na
další produkty od výrobce karty.
Ve svém důsledku je pro zákazníka na první pohled samozřejmě lepší retailové
balení. Bohužel, stojí většinou o několik set korun více, než stejný produkt
balený v bulku. Za rozdíl ceny mezi bulk a retail balením však nedostáváte
pouze pár cédéček, manuálů a krabici navíc. Není výjimkou, že se bulk a retail
produkt liší také v záruce, a často může mít i jiné podmínky podpory ze strany
výrobce.
Rozhodnutí, zda bulk či retail je tedy jednoduché: pokud si počítač stavíte
sami, či jste zkušenější uživatelé, zvolte bulk bez zbytečných "cetek" navíc.
Máte-li však zkušeností méně, vyberte si retail s lepší dokumentací, podporou
či zárukou i za cenu pár stovek navíc. Případná práce servisních techniků totiž
také není nejlevnější.
1 1025 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.