Tajemství úspěchu

Navzdory technologickému pokroku neexistuje v oblasti podnikového managementu žádná zaručená trefa do černého. Kvalit...


Navzdory technologickému pokroku neexistuje v oblasti podnikového managementu
žádná zaručená trefa do černého. Kvalita projektu podnikového řízení nespočívá
v technologii, ale v samotných podnikových manažerech.
Rozsáhlé a složité produkty, jako například Tivoli TME, CA Unicentar TNG či HP
OpenView, si žádají zkušený personál. Lidé se často přestávají orientovat ve
zmatcích okolo zavádění projektu do praxe, což je podle stamfordského
poradenského střediska Gartner Group Inc., sídlícího v Connecticutu, klíčový
důvod, proč více než 70 procent všech návrhů podnikového managementu do určité
míry selhává. Podle Raye Paqueta, ředitele výzkumu u Gartner Group, by měl
podnikový management vydávat 80 procent svého rozpočtu na školení a vzdělávání
interního personálu, zatímco zbylých 20 procent by mělo jít na samotnou
technologii. "Nemáte-li k dispozici vlastní kvalifikovaný personál, nemůžete v
řízení podniku uspět," tvrdí. "Většina firem se ovšem místo na management
zaměřuje na integraci."
Podniky často vidí v softwaru pro řízení podniku rychlé řešení všech svých
technologických problémů a snaží se vyřešit veškeré potíže naráz, jednou pro
vždy. Hlavní analytik společnosti Forrester Research v massachusettském
Cambridge, Jon Oltsik, říká, že takovýto příliš ambiciózní postoj obvykle svede
projekt na nesprávnou cestu. Typickým cílem, který si tyto projekty kladou, je
centrální řízení všech složek technologické infrastruktury. Takto rozsáhlý
záměr se však může uskutečňovat roky, aniž by vedl alespoň k částečnému návratu
investic. Ostatně software systémového řízení lze těžko považovat za řešení,
které stačí vybalit a spustit. Firmy si musí nastavit programy tak, aby
pracovaly podle jejich představ, a to rozhodně není hračka. "Lidé se často
upínají na dlouhodobé projekty a zapomínají na krátkodobé cíle," vysvětluje
Oltsik. "Nezřídka také podceňují práci s takovýmito projekty spojenou:
uskutečnění takto velkorysých plánů vyžaduje mnoho času, a tak když lidé vidí
rozpočet nutný k realizaci tak složitého systému, skončí to škrtem celého
projektu."
Další obtíží je skutečnost, že do projektu jsou málokdy zahrnuta ostatní
oddělení IS. Mozkem celé realizace obvykle bývá hlavní manažer IT, zatímco
síťové, databázové a aplikační týmy jsou mimo hru. "Zvoleným nástrojem je často
spíše umělé rozhodnutí jedné skupiny, než konsenzus, k němuž by dospěli všichni
společně."
Manažeři IT musí o ceně tak složitého projektu informovat šéfy obchodní sekce.
Zpráva Gartner Group ukazuje, že nákupní cena tvoří pouze 5 až 20% celkových
výdajů na řízení podniku. Pokud by tedy daný softwarový produkt stál jeden
milion dolarů, společnost za realizaci a rozvoj zaplatí minimálně čtyři miliony.
"Musejí si uvědomit, že počáteční cena softwaru je pouhou špičkou ledovce,"
říká Paquet. "Jeho implementace a rozvoj, to je ta nejdražší část projektu."
Jak tedy nejlépe postupovat při projektování systémového řízení? V první řadě
je zapotřebí zmapovat implementaci krok za krokem. Dosažení předsevzatých cílů
by nemělo trvat déle než šest měsíců. V opačném případě je selhání této části
projektu až třikrát pravděpodobnější.
Sogique, zdravotnická pobočka provinciální quebecké vlády, se rozhodla pro
zavedení základního rámce (Tivoli Management Framework) systému Tivoli a teprve
pak případně zkusit další moduly. První fáze projektu jim zabrala pět měsíců a
nyní společnost implementuje TME 10 Net View, moduly pro plošné monitorování a
vzdálené řízení, na 600 zdravotních střediscích v rámci provincie.
"Do rozvíjení TME jsme se pustili modul po modulu, v souladu s našimi
obchodními potřebami," říká Patrick Tortin, ředitel IT u Sogique. "Systémový
management může dokázat hodně, ale pokud si nevytyčíte priority, můžete se
snadno dostat do potíží. Nákupní středisko léčiv (Shoppers Drug Mart) v Torontu
již využívalo část systému HP OpenView pro řízení síťového uzlu (Network Node
Manager), a v poslední době navíc připojilo složku IT Operations od
Hewlett-Packard, která bude sledovat HP-UX servery ve všech 850 filiálních
lékárnách.
Manažer jednotné technické podpory u Shoppers Drug Mart, Larry Rogers, říká, že
se mu zamlouvá přístup společnosti Hewlett-Packard k systémovému řízení,
založený na principu stavebních bloků. "Musíte si důkladně promyslet, co se
vlastně chystáte monitorovat," říká Rogers. "Automatizace může odhalit každičký
problém s vaší sítí, aniž byste to chtěli. Nemá význam, když se objevují
spousty výstražných hlášení, a nikdo neví, co s nimi."
Některým společnostem však jednorázová řešení vyhovují. Manažer integrace
technologií pro saskatchewanské The City of Saskatoon, Peter Farquharson,
hledal a nakonec našel produkt CA Unicenter právě kvůli jeho těsnější
integritě. Farquharson chtěl jednat jen s jedním dodavatelem a požadoval něco,
co by dobře fungovalo v prostředí Windows NT. Zatímco Tivoli TME podporuje
různé platformy, včetně Windows NT, Unicenter je zaměřen na práci výhradně pod
NT pro Farquharsona důležitý rys. Všichni uživatelé se ovšem shodují, že
zkušený a kvalifikovaný personál je vždy ku prospěchu, bez ohledu na zvolený
softwarový balík. "Tato práce opravdu vyžaduje dobré lidi," tvrdí Fortin od
Sogique. "Některé společnosti to nevidí, a proto neuspěly. Podniky by také měly
svůj personál školit rychle a zajistit, aby měly lidi, kteří dovedou pracovat,
a ne teoretizovat."
9 1083 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.