Také dnešní systémy ERP vyžadují webovou integraci

Všichni hlavní výrobci ERP vybavují své systémy podporou XML, resp. podporou pro webové služby. Uživatelé nyní vyž...


Všichni hlavní výrobci ERP vybavují své systémy podporou XML, resp. podporou
pro webové služby. Uživatelé nyní vyžadují nejen možnost snadného propojení s
okolím, ale také širší nabídku ovládání nestačí už jen starý desktopový klient,
je třeba zajistit i webové rozhraní. Hlavní součásti systémů se zatím v tomto
ohledu většinou nemění, výrobci však zmíněné inovace realizují prostřednictvím
aplikačních a integračních serverů.
Společnosti Oracle, SAP, Baan a Peoplesoft zrealizovaly v několika posledních
letech úpravy svých softwarových produktů z dob systémů typu klient/server tak,
aby se staly skutečnými internetovými řešeními. Především Peoplesoft si
nárokuje označení společnosti s čistě internetovou architekturou. Tak je možno
označit stav, kdy kompletní komunikace klientů probíhá přes nějaký webový
server. S koncovými zařízeními, jako jsou PC, PDA nebo mobilní telefony, stejně
jako s připojenými systémy jiných výrobců, komunikuje Peoplesoft přes HTTP.
Uživatel potřebuje jen prohlížeč, který zvládne zobrazovat HTML a podporuje
JavaScript.

Transakční server
Základními součástmi architektury PIA (Peoplesoft Internet Architecture) jsou
databázový a transakční server. V prvním z nich jsou uloženy tabulky dat
aplikací a metadata. Obchodní logika a veškeré aplikace Peoplesoftu jsou
vytvořeny ve vlastním jazyku Peoplecode. Přes tzv. Peopletools pak uživatel
provádí adaptaci logiky, vytváří uživatelské obrazovky a nastavuje integrační
moduly.
Tzv. transakční server je napsán v Javě a v C++ a jako transakční systém má
přístup k databázi. Obsahuje tzv. Peoplesoft Services, které realizují kódy
aplikací, dynamicky vytvářejí ovládací prvky HTML a zajišťují manipulaci se
zprávami posílanými mezi různými aplikacemi. Komunikaci s webovým serverem
realizuje integrovaný transakční monitor Tuxedo od Bea Systems, a to pomocí
technologie Jolt (Java Online Transaction). S každým produktem Peoplesoftu
(např. CRM Customer Relationship Management, HCM Human Capital Management nebo
SRM Supplier Relationship Management) mají uživatelé k dispozici také PIA.
Pro zajištění integrace vlastních aplikací mezi sebou nebo pro připojení cizích
softwarových produktů volí Peoplesoft dva postupy: tzv. Enterprise Integration
Points (EIP) a komponenty. EIP jsou v podstatě datová pole, ve kterých jsou
zobrazeny obchodní procesy, např. zaslání nákupního požadavku ze systému CRM do
softwaru SCM. Výrobce definoval již téměř 400 takových integračních bodů.
Application Designer, nástroj integrovaný v Peopletools, umožňuje vytvářet
další EIP dle potřeby uživatele.
Prostřednictvím komponent jsou přes příslušná API zpřístupněny funkční součásti
produktů Peoplesoftu pro programovací jazyky jako Java, C/C++ a také pro COM a
.Net. Tak jsou k dispozici např. ve WSDL (Web Services Description Language)
formulovaná komponentová rozhraní. Tímto způsobem mohou tvůrci ve Visual Studio
.Net navržený program propojit přes WSDL např. s funkcemi HCM produktu
Peoplesoftu.
V oblasti portálů disponuje výrobce vlastním produktem, podporuje ale také
řešení firem IBM, SAP a Bea. V projektech, které šíří IBM, partner Peopelsoftu,
přichází ke slovu přednostně portál WebSphere. Protože na některých trzích
(např. v Německu) dochází v mnoha projektech ke konfrontaci Peopelsoftu se
stávajícím řešením SAP, koncentruje výrobce své aktivity na CRM, SRM a SCM
řešení fungující jako doplňky k R/3. Komponenty Integration Broker, které jsou
potřebné ke vzájemnému propojení, dodává výrobce nově se všemi svými
softwarovými produkty.
Možnost integrace produktů Peoplesoftu a SAPu lze vypozorovat na příkladu
komunikace softwaru SRM (Supplier Relationship Management) od Peoplesoftu a
R/3. Systém R/3 zasílá a přijímá XML data přes SAP Business Connector a to
prostřednictvím protokolu HTTP. Konektor, který je integrován do Peoplesoftu na
webovém serveru, překládá obchodní data SAPu prostřednictvím XSLT (eXtensible
Stylesheet Language Transformation) do formátu, který je pro prostředí
Peoplesoftu srozumitelný. Transakční server předává data na odpovídající EIP
softwaru SRM.

Netweaver
Firma SAP nedávno představila infrastrukturu Netweaver (dříve MySAP
Technology), která je dodávána s MySAP Business Suite (dříve MySAP.com) a
jednotlivými řešeními MySAP (například CRM, SCM a PLM). Netweaver obsahuje
Enterprise Portal, funkce business intelligence a knowledge management,
integrační komponenty Exchange Infrastructure a Web Application Server (WAS).
Všechny aplikace SAPu, např. aktuální verze ERP R/3 Enterprise a aplikace
Mysap, běží na webovém aplikačním serveru. Ten obsahuje prostředí jak pro kód
Abap, tak i pro programy kompatibilní s J2EE. SAP i přes jeho dvojitou funkci
pro vývoj stále upřednostňuje Abap, protože tento originální jazyk je podle
výrobce pro časově kritické funkce lepší než Java. Části produktů SAPu sice
byly vyvinuty (stejně jako u MySAP.com CRM) v Javě, ale je jimi ošetřována
především interakce s uživatelem.
Aplikace SAPu prozatím nelze bez problémů ovládat prostřednictvím webového
prohlížeče, jako je tomu u Peoplesoftu. Uživatelé R/3 potřebují server ITS
(Internet Transaction Server), s jehož pomocí lze ovládací obrazovky převést do
HTML. Alternativou je vývojový nástroj Web Dynpro, s jehož pomocí lze tvořit
masky speciálně pro webový prohlížeč. SAP ovšem pracuje na přípravě všech masek
Dynpro pro přístup přes prohlížeč.

Postup dále
Kromě toho SAP nabízí nástroj, s jehož pomocí lze migrovat uživatelem vytvořené
obrazovky na webové masky Dynpro. Dosud sice musel být objednán separátně, ale
u nastupujícího Web Application Serveru 6.30 je tento program standardní
součástí. Výrobce by samozřejmě byl raději, kdyby webový přístup probíhal přes
Enterprise Portal. Tento portál kromě jiného slouží i jako základna pro tzv.
Xapps, které mají integrovat rozdílné aplikace.
Společnost SAP udělala pokrok i v oblasti integrace. Doposud byl pro připojení
R/3 přes XML k dispozici jen Business Connector využívající technologie EAI
(Enterprise Application Integration), ale v současné době již firma dodává
integrační platformu s XI (eXchange Infrastructure). XI se skládá z vlastního
integračního serveru a systému pro ukládání dat, který obsahuje popis rozhraní.
V dodávce je k dispozici také dokumentace (pro SAP specifické BAPI, RFC, Idoc).
K dispozici jsou také adaptéry pro produkty jiných firem. Exchange
Infrastructure uživatelům umožňuje oslovit libovolné systémy prostřednictvím
standardizovaného rozhraní webových služeb. Podle výrobce si tak již uživatel
nemusí lámat hlavu s technickými specifikacemi stávajícího softwaru. A to platí
jak pro vlastní aplikace SAPu, tak i pro aplikace jiných výrobců, které by
jinak musely být připojeny přes příslušné adaptéry.

Aktivity Baanu
Stejně jako SAP a Peoplesoft také firma Baan, patřící k britskému
technologickému koncernu Invensys, využívá ve svých produktech vlastního
programovacího jazyka. Celá obchodní logika produktů společnosti Baan je
sdružena do aplikačních objektů, které obsahují programovací kód napsaný v Baan
4GL. Baan 4GL běží na virtuálním stroji (tzv. Bshell). Podobně jako Java
Virtual Machine je Bshell vytvořen zvlášť pro každou platformu, na které má
systém běžet Unix nebo Windows.
Jádro všech produktů Baanu tvoří iBaan ERP. Jeho klasická třívrstvá
architektura se skládá z databázového systému umožňujícího přístup do různých
relačních databází, aplikace s Bshellem a z tzv. displeje. Poslední z nich
obsahuje přístup k aplikaci přes windowsového klienta.
Hlavní úloha v internetové strategii Baanu připadá integrační komponentě
Openworld, představené v minulém roce. Přes tento middleware orientovaný na
zprávy a založený na Javě realizuje výrobce připojení webových klientů.
Interface prohlížeče používá vedle HTML několik javových appletů, které si musí
uživatel na začátku práce nahrát.
Openworld také zajišťuje spojení ERP systému s jinými produkty z portfolia
Baanu. Tak jsou například propojeny odbytové součásti middlewaru z iBaan ERP s
CRM programem Salesplus. Kombinace částí ERP prostředí a CRM produktů firma
nabízí jako iBaan for CRM. Podobně tomu je i u iBaan for SCM a iBaan for PLM.
Poněkud nejasná je portálová strategie Baanu: Firma uzavřela smlouvu o
spolupráci s firmou Toptier, americkým portálovým specialistou, který byl ale
zakrátko odkoupen společností SAP. O dalším postupu tedy nyní obě společnosti
jednají. Výrobce ujišťuje, že produkty Baanu lze integrovat i do portálových
systémů společností Bea a IBM. Kromě toho v současné době pracuje na nové verzi
ERP (pod označením Gemini), která by měla přijít na trh pravděpodobně na
začátku příštího roku.

Jen vlastní databáze
Na rozdíl od firem SAP, Baan a Peoplesoft, které podporují různé databázové
systémy, předepisuje Oracle pro provoz své E-Business Suite 11i vlastní
technologii. Jeho software proto běží jen na aplikačním serveru 9i a na
stejnojmenné databázi. Také Oracle spoléhá při implementaci obchodní logiky na
vlastní jazyk, a sice na PL/SQL. Pro prezentaci dat tento výrobce využívá Javu.
Úpravu softwaru Oracle umožňuje přes nástroj Oracle Forms.
U přístupu k aplikacím přes webový prohlížeč Oracle rozlišuje mezi tzv.
samoobslužným rozhraním (Self Service Interface, využívá čisté HTML a
JavaScript) a profesionálním rozhraním (Professional Interface, navíc používá
javové applety). Tuto dvojcestnou klientskou strategii výrobce vysvětluje
nespolehlivostí HTML a HTTP v oblasti kontroly session. Čisté rozhraní HTML se
podle něj nehodí např. v případech, kdy je ve finanční účtárně spuštěno příliš
mnoho transakcí, proto zde přichází ke slovu verze s Javou.
E-Business Suite od Oraclu se skládá z cca 200 aplikačních modulů. Základem
komponent je jednotné schéma databází, např. se společným objektem Zákazník.
Moduly disponují upravovatelnými standardními maskami.

XML Gateway
Nutnost integrace s cizími systémy řeší Oracle přes XML Gateway. Další
softwarové produkty (např. moduly R/3 s Business Connectorem) tak lze připojit
pomocí XML rozhraní. Pokud by mělo dojít k hlubší integraci se SAPem, nabízí
Oracle adaptér přes EAI produkt Interconnect. Tento software bude v další verzi
disponovat i konektory pro webové služby. Kromě toho prostředí Application
Serveru 9i poskytuje i Server Soap. Ten zpřístupňuje PL/SQL, resp. Java API
přes rozhraní webových služeb.
Pevnou součástí systému je také portálový server. Předdefinované portlety
umožňují přístup k funkcím programu, přičemž jejich druh a rozsah závisí na
roli stávajícího uživatele. V principu by bylo možno provozovat portlety Oraclu
také v portálových systémech firem Bea nebo IBM, ale chybějící standardy v
takovémto případě přinesou firmě nutnost vynaložit odpovídající dodatečné
náklady. Na řešení již pracuje XML Gremium Oasis. S jeho pomocí by měla být
možná i snadná integrace portletu od Oraclu do portálového produktu firmy Bea.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.