TalkWorks PRO komplexní komunikace pro malou kancelář

TalkWorks PRO, verze 2.0, společnosti Symantec je komunikační systém pro zpracovávání hlasových a faxových zpráv a j...


TalkWorks PRO, verze 2.0, společnosti Symantec je komunikační systém pro
zpracovávání hlasových a faxových zpráv a je dle výrobce určen hlavně pro tzv.
"malé" kanceláře. Produkt je vlastně spojením aplikace TalkWorks pro zpracování
hlasových zpráv a známé aplikace WinFax (tentokrát již ve verzi 9.0) pro
zpracování faxů. Produkt je určen pro Windows 95/ /98 a NT 4.0.
Doporučené systémové požadavky jsou procesor Pentium, 32 MB RAM, 64 MB na
pevném disku, jednotka CD-ROM, grafický adaptér s alespoň 256 barvami, faxmodem
a zvuková karta. Produkt byl k testu předložen pouze v anglické verzi česká na
trhu není.
Instalace
Typicky žlutá krabice obsahuje příručku TalkWorks, příručku WinFax, reklamní
materiály, registrační kartu a lisovaný disk CD-ROM. Ten je obsazen ze 182 MB a
kromě vlastní instalace obsahuje dále dokumentaci ve formátu PDF, mezinárodní
slovníky pro podporu OCR (ovšem bez češtiny), SDK pro programátory, zkušební
verze dalších produktů fy Symantec, ovladače Unimodem a konfigurační soubory
INF pro modemy podporující hlasové funkce.
Instalace proběhne bez zádrhelů, po přestartování systému se již zavede ikonka
do hlavního panelu vedle hodin, která pod pravým tlačítkem myši nabízí hlavní
funkce a vstup do nastavení programu. Po dvojkliku se nastartuje správce zpráv
(Message Manager). Úplná instalace si z disku "ukousne" 63 MB, minimální
instalace si vyžádá 47 MB.
Funkce produktu
Rozsah funkcí je skutečně široký: samozřejmé je odesílání a příjem faxů, včetně
rozpoznávání příchozích volání a následné zpracování jako hlas nebo fax. Pokud
má uživatel nainstalovánu aplikaci pro přenosy dat (např. pcANYWHERE), je pak
možné nechat rozpoznávat i datová volání. Funkce záznamníku jsou rozšířeny o
malou ústřednu s několika hlasovými, faxovými i kombinovanými schránkami. Další
funkce jsou již méně obvyklé: fax na vyžádání, podpora dvou telefonních linek,
vyzvedávání hlasových i faxových zpráv na dálku po telefonní lince, upozornění
o příchodu zprávy na pager nebo jiné telefonní číslo, podpora funkce OnNow ve
Windows 98 pro okamžitý příjem zprávy po nastartování počítače, integrace s
Microsoft Office a Outlook, skládání dokumentů k faxování z několika aplikací,
přesměrování došlých faxů na jiné číslo, podpora hlasitého telefonování (je-li
k dispozici faxmodem s tzv. funkcí "Speakerphone") a další. Příjemná je funkce
protokolování příchodů a odchodů zpráv, a to dokonce i v případě, když volající
zavěsí a zprávu nezanechá. Rovněž je nabízena funkce sdílení faxmodemu v
lokální síti.
Uživatelské rozhraní...
...bylo oproti předchozí verzi výrazně přepracováno a "správce zpráv" (obr. 1)
je nyní oblečen do "moderního kabátu" `a la Microsoft Outlook. Interakce s
aplikací probíhá dále s grafickými napodobeninami telefonního přístroje a
záznamníku, které jsou obě velmi zdařilé až krásné (obr. 2 a 3).
Ve správci zpráv má uživatel možnost si nastavit typ náhledu na vybranou
zprávu: informace o ní, letmý náhled na zmenšené stránky a náhled na začátek
(obě posledně jmenované možnosti se zobrazují pouze u faxových zpráv).
Zobrazení informací o zprávě si uživatel může dokonce upravit dle vlastního
názoru: může vkládat oddělovací vodorovné čáry a prázdné řádky, u již
existujících položek může měnit jejich pořadí. Rozsah informací o zprávě je
skutečně široký, nepřišel jsem na údaj, který bych postrádal. Při odesílání
faxů lze zapnout automatické vytištění potvrzení o odeslání.
Controller se uživateli prezentuje ikonkou žlutého faxového přístroje v hlavním
panelu Windows hned vedle hodin. Jeho hlavní úlohou je číhat na příchozí volání
a to pak podle nastavení zpracovat tedy rozlišit, zda přichází hlas, fax, či
něco jiného. Zastaví-li se ukazatel myši na této ikonce, poinformuje bublinová
nápověda o tom, zda je automatický příjem zapnut, či nikoliv. Při stisknutí
pravého tlačítka se otevře nabídka, kde jsou rychle k dispozici nejčastěji
používané funkce (viz obr. 4).
Produkt nabízí širokou podporu komunikačních zařízení: od běžných faxmodemů
přes sdílené faxmodemy, adaptéry ISDN, brány do mobilních sítí GSM až po
faxování přes Internet. Bohužel ne všechny možnosti jsou u nás tak snadno
použitelné jako např. ve Spojených státech to přirozeně není chyba TalkWorks
PRO.
Při nastavování faxmodemu si aplikace přebírá některé parametry z nastavení
systému Windows a ty pak lze ještě změnit či doplnit. Např. se přebírá údaj o
druhu volby čísla, ale nepřebírá se nastavení detekce oznamovacího tónu (který
je v ČR nestandardní, a proto se u modemů jeho detekce často musí vypnout).
Uživatel by tedy měl nastavení pro jistotu zkontrolovat.
TalkWorks PRO obsahuje stejně jako jiné současné verze produktů fy Symantec
technologii LiveUpdate, která je schopna pomocí Internetu nebo BBS
zkontrolovat, zda není u výrobce k dispozici aktualizace produktu nebo
některých jeho částí. Je-li aktualizace k dispozici, nabídne uživateli
zkopírování na místní počítač a její provedení. Musím potvrdit, že tento způsob
jsem několikrát přes Internet vyzkoušel a spolehlivě funguje i v našich
podmínkách.
Dostačující funkce se nabízejí rovněž pro výměnu dat s ostatními aplikacemi:
importovat lze adresáře (ASCII, CAS, DBF, různé verze starších WinFaxů, a
některé méně rozšířené další formáty), soubory LOG, soubory s titulními
stránkami (soubory CVL) a hlasové uvítací zprávy (ve formátu WAV). Přímo
načítat lze adresáře definované v aplikaci Microsoft Exchange/Outlook.
Exportovat lze adresáře (pouze formáty ASCII a DBF) a soubory LOG.
Programátory potěší SDK: Application SDK (možnost rozšíření funkcí WinFaxu),
PDK (Phonebook Development Kit), který umožní přístup k externím adresářům a
HAL SDK (Hardware Abstraction Layer SDK) pro nastavení ovladače zařízení, aby
pracoval s WinFaxem. SDK používá Windows API, a to i včetně technologie COM.
Zkušenosti z provozu a závěr
Aplikace působí vzhledem moderně a v provozu během testování byla stabilní. Pro
pohodlnou práci je ovšem nutný patřičně vybavený počítač. Já jsem TalkWorks PRO
testoval na 6x 86MX-PR300/64 MB RAM/2 GB HD/ATI Expert 98 AGP se systémem
Windows 95 OSR2 a program byl poměrně pomalý. Chtěl-li jsem např. něco provést
se zprávami, musel jsem spustit Message Manager, což na testovacím počítači
trvalo cca 15 sekund (při prvním spuštění po nastartování Windows dokonce 25
sekund). Lze samozřejmě namítnout, že produkt tohoto typu by se měl spouštět
automaticky při startu operačního systému a běžet trvale na pozadí. To může
zkomplikovat skutečnost, že produkt je dle mého názoru poměrně hladový po
systémových zdrojích. Současné počítače mají po nastartování kolem 90 %
systémových zdrojů volných (při používání ovladačů grafických akcelerátorů,
antivirové kontroly na pozadí atd.). Po spuštění Message Manageru a Controlleru
ubude 15 %, po přidání záznamníku dalších 5 % a po spuštění telefonu opět 5 %
celkem tedy 25 % systémových zdrojů. Pro porovnání: Microsoft Word 97 si
ukousne "jen" 4%. Je--li spuštěn pouze Controller, který zabezpečuje funkce
produktu na pozadí a navenek se projevuje pouze žlutou ikonkou v hlavním
panelu, zabírá stále ještě 11 % zdrojů. Asi těžko jej tedy lze doporučit
někomu, kdo ho bude využívat jen částečně. Má tedy smysl pro toho, kdo bude
většinu jeho funkcí využívat.

9 1413 / orn

SHRNUTÍ
Norton TalkWorks PRO 2.0
Kompletní komunikační řešení
pro kancelář
lPlus: komplexní produkt, velmi pěkný vzhled
lMinus: příliš náročný
na systémové zdroje
lVIRKLIS, Praha
Tel.: 02/692 58 38
Fax: 02/692 58 40
jakub@anet.cz www.symantec.com
lCena (vč. DPH): 7 310 Kč
lPlatforma: Windows 95, NT 4.0

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.