Tamino si razí cestu vpřed

Nativní XML databáze bezpochyby představují slibnou technologii, kterou se musejí vedoucí pracovníci a správci prostř...


Nativní XML databáze bezpochyby představují slibnou technologii, kterou se
musejí vedoucí pracovníci a správci prostředí IT při rozhodování o firemní
strategii v oblasti XML pečlivě zabývat. Přestože trh s těmito databázemi je
poměrně mladý, je nutno zvažovat řadu možností, které nabízí.
Jedna z těch lepších nabídek má podobu produktu Tamino 3.1 od společnosti
Software AG. Nově vydaná verze XML databáze Tamino představuje výrazné zlepšení
oproti verzi 2.3, kterou jsme také testovali. Nová verze je zdatným soupeřem
produktu Ipedo, což je další vynikající originální XML databázové řešení.
Verze 3.1 vykazuje značná zlepšení, hlavně pokud jde o podporu schémat,
dostupnost aplikací a možnosti správy. Zejména se nám líbil nový Schema Editor,
díky kterému jsme mohli vytvářet a upravovat nová schémata či konvertovat
schémata vytvořená ve verzi Tamino 2.3 do novější Tamino 3.1. To vše snadno a
bez jediného zádrhele.
Během sestavování schématu definují správci prostředí prvky a atributy
dokumentu XML. Společnost Software AG implementovala do svého jazyka pro tvorbu
schémat TSD 3 (Tamino Schema Definition 3) podmnožinu příkazů jazyka XML Schema
Language definovaných sdružením World Wide Web Consortium (W3C). S využitím
nástroje Tamino Schema Editor jsme dokázali vytvořit schéma rychleji, než
bychom to zvládli pomocí textového editoru.

Rozšíření pro jazyk Java
Tamino 3.1 dále nabízí užitečná rozšíření pro zajištění dostupnosti, díky nimž
mohou firmy využívající platformu Java XML databáze snadněji využívat. Na
prvním místě je třeba zmínit nové aplikační programové rozhraní (API) pro Javu,
které podporuje modely DOM 2 (Document Object Model), JDOM (Java Document
Object Model) a SAX 2 (Simple API for XML). Díky novému API a podpoře zmíněných
standardů dokáží vývojáři snadněji začlenit XML dokumenty z databáze Tamino do
aplikací Java. Při implementaci přístupu do databáze Tamino založeném na
technologii Java jsme nenarazili na žádné problémy. Ocenit jsme dokázali
především podporu jakou poskytuje správě relací a transakcí.
Pokud jste ve své firmě implementovali aplikační server J2EE (Java 2 Enterprise
Edition), můžete používat nové aplikační programové rozhraní Tamino EJB
(Enterprise JavaBeans) API a nástroj Tamino EJB Resource Manager. Během našeho
testování jsme tyto komponenty J2EE používali k sestavování a spouštění
elektronických obchodních transakcí. Přitom jsme narazili na některá omezení
nástroje Tamino EJB Resource Manager.
Například transakce vytvořené pomocí testovaného Tamino EJB Resource Manageru
dokázaly přistupovat pouze k jedinému Tamino XML Serveru.
Vývojáři používající EJB Resource Manager ze softwarového balíku Tamino 3.1,
budou nuceni provádět transakce v rámci jediné instance databáze Tamino. Za
účelem zajištění přístupu k jiným XML databázím Tamino XML nebo k ostatním
zdrojům dat bude třeba volit jiné metody.
Weboví vývojáři, kteří by chtěli začlenit XML komponenty na své webové stránky,
by se měli seznámit s dalším nástrojem od firmy Software AG: Produkt Tamino
X-Application nabízí JSP (Java Server Pages) tagy, které lze vložit do HTML
stránek a jejich prostřednictví zjednat přístup do databáze Tamino.
Nástroj X-Application podporuje běžné funkce, jakými jsou například dotazy,
správa dokumentů či prohlížení obsahu. S využitím nástroje X-Application jsme
byli schopni začlenit dotazy do databáze do několika webových stránek. Produkt
X-Application si můžete zdarma stáhnout na adrese www.softwareag.com/developer/
x-application/default.htm.

Správa databáze Tamino
Správci systémů si nemohou nevšimnout, že Tamino 3.1 je oproti předchozí verzi
značně vylepšeno. Například možnost využívání dávkových souborů umožňuje
správcům vytvářet a spouštět skripty na databázi Tamino. Využili jsme tuto
možnost za účelem zautomatizování několika činností, například zálohování
několika databází, které jsme v rámci testů vytvořili.
Také nová utilita pro přenos velkých objemů dat zvaná Tamino Data Loader
správcům systémů podstatně usnadní život. Správci mohou používat Data Loader ke
konsolidaci značných počtů XML dokumentů do databáze Tamino ještě předtím, než
jsou předány obchodním partnerům.
Konzole pro správu databáze Tamino napsaná pro webový prohlížeč je dobře
integrována s bezpečnostními prvky operačního systému. Díky tomu k ní má
správce přístup automaticky poté, co se přihlásí k operačnímu systému jako
administrator. Správce má v jejím rámci k dispozici všechny nástroje, které
potřebuje ke správě několika databází. Kromě toho, že jsme ze správcovské
konzole mohli monitorovat úlohy běžící na naší lokální instanci databáze Tamino
3.1, měli jsme z ní zajištěn také přístup k parametrům operačního systému,
například k seznamu běžících procesů.
Dalším příjemným nástrojem spustitelným přímo z konzole, jehož užitečnost
správci bezpochyby ocení, je System Management Hub. Nástroj System Management
Hub jsme používali v případech, kdy jsme chtěli přidávat další počítače, na
nichž také běžela databáze Tamino.
Závěrem je třeba říci, že přístup k datům uloženým v databázi Tamino 3.1 je
přímočarý. Pro vyhledávání dokumentů obsažených v různých kolekcích jsme
používali nástroj Interactive Interface. Současná verze Tamino podporuje také
technologii X-Query, která je založena na specifikaci XPath.
Firmám, které potřebují zajistit správu XML dokumentů v heterogenních datových
prostředích, stojí Tamino 3.1 rozhodně za pozornost. Nabízí kvalitní a širokou
podporu dotazů a aplikací napsaných v jazyce Java a jeho možnosti správy vícero
databází mu zaručují náskok před většinou konkurentů.

Tamino 3.1
XML databáze
+ jednoduchý Schema Editor, přístup z aplikací na platformě Java, podpora
technologie EJB, nástroj X-Application
- některá omezení nástroje EJB Resource Manager
Platformy: Solaris, HP-UX, AIX Linux, Windows 2000/NT
Prodejce: Software AG ČR, www.sag.cz
Cena (bez DPH): 1 350 000 Kč na procesor

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.