TeamTrack udrží obchodní procesy v chodu

Ať již pracujete v jakémkoliv odvětví, narušení obchodních procesů může znamenat pro firmu nákladný problém. Jis...


Ať již pracujete v jakémkoliv odvětví, narušení obchodních procesů může
znamenat pro firmu nákladný problém. Jisté řešení představují tzv. BPM
(Business Process Management) nástroje. Mnoho BPM aplikací se však soustřeďuje
pouze na jeden aspekt BPM, například sledování chyb nebo řešení pro kontrolu
verzí. TeamTrack, který vám zde představíme, je ale schopen řídit různé procesy
integrovaným způsobem.
TeamTrack 6.1 od firmy Serena Software je silným BPM řešením, protože zvládá
řízení různých typů podnikových procesů a umožňuje zákazníkům vytvářet vlastní
pracovní postupy přímo odpovídající příslušnému procesu. Navíc mohou projektové
týmy s jeho využitím udržet procesy ve správném směru díky grafickému
uživatelskému rozhraní webového prohlížeče a modelu rolí, který poskytuje všem
účastníkům specifické informace na základě jejich role v daném projektu.

Řízení přes prohlížeč
TeamTrack se skládá ze dvou částí. Na straně serveru běží databázové úložiště.
Zákazníci mohou volit mezi IBM DB2, Oracle, Microsoft Access nebo SQL Serverem.
Přístup k TeamTracku přes webový prohlížeč lze zajistit pomocí Apache Web
Serveru, Sun Java One nebo Microsoft IIS, a konečně správu produktu lze
provádět na platformě Solaris nebo Windows. Výrobce pak plánuje ještě podporu
operačních systémů Linux a AIX (Advanced Interactive Execution).
Druhou část TeamTracku tvoří uživatelské rozhraní zobrazované ve webovém
prohlížeči, které nabízí snadnou navigaci a informace, které uživatelé přesně
potřebují v závislosti na své roli v projektu nebo pracovním postupu. Například
inženýři vidí pouze své vlastní úkoly a problémy, které následně odstraňují. Na
druhou stranu manažeři mohou využít nově přidaného manažerského panelu nástrojů
(dashboard) k zjištění přesného stavu většího počtu projektů s pohledem z vyšší
úrovně a možností zobrazení podrobnějších údajů, pokud je potřebují.
Webové rozhraní pracuje dobře i v různých prohlížečích, jako je např. Mozilla,
Internet Explorer, Galeon či Konqueror, přistupovat je k němu možné z
prohlížečů v operačních systémech Linux, Macintosh nebo Windows. Funkce pro
vytváření zpráv jsou rovněž užitečné, neboť dovolují uživatelům rychle vytvářet
nebo přistupovat k dotazům a zprávám pomocí rozbalovacích seznamů v prohlížeči.
Tyto dotazy a zprávy je možné také exportovat pro pozdější analýzu trendů.

Jednoduchá konfigurace
Nastavení TeamTracku je přímočaré a dokumentace pro správu je dobře zpracovaná
a poskytuje užitečné informace o tom, jak nastavit úložiště dat, pracovní
postupy, povolit SSL či v případě potřeby spravovat uživatelské účty pomocí
LDAP. Tvorba uživatelských účtů z administrativní konzole je jednoduchá
(testovali jsme nativní Windows aplikaci).
Jedinou chybou, již jsme zaznamenali, bylo občasné zatuhnutí konzole při pokusu
o její uzavření. Bylo ji ale možné ukončit pomocí správce úloh a při následném
spuštění již žádné chyby nenastaly. Výrobce předtím o tomto problému neměl
žádné zprávy a nyní zkoumá příčiny této chyby.
Administrátoři si chtějí být jisti, že jejich databáze a webový server budou
schopné podporovat zamýšlený počet uživatelů TeamTracku. Provoz aplikace na
jediném serveru se nám při testech zdál trochu pomalý. TeamTrack ale podporuje
clusterové konfigurace a nabízí load balancing, což může být vhodné pro
prostředí větších firem.
Správci mohou využít vestavěných pracovních postupů včetně správy změn,
helpdesku a vývoje softwaru, což je výchozím bodem pro úpravy daného projektu.
Pracovní postupy lze také snadno vytvářet zcela od začátku pomocí nástroje
Workflow Editor. Vyzkoušeli jsme jak úpravu stávajících pracovních postupů, tak
tvorbu nových, a to celkem pro tři projekty fiktivní pojišťovny, přičemž jsme
při jejich návrhu přesně podle potřeb nezaznamenali žádné obtíže.
Velmi se nám líbila schopnost propojování pracovních postupů. Lze například
nastavit postupy práce pro vývoj softwaru, sledování chyb a zákaznickou
podporu. Pokud zavolá zákazník s problémem, který má evidentně softwarovou
příčinu, pracovník podpory může příslušný problém předat přímo procesu
sledování chyb a monitorovat postup řešení. Podobně lze například sledovat
požadavky zákazníků na nové funkce pomocí pracovních postupů pro sledování
vývoje softwaru.
Ocenili jsme také schopnost rychlé aktualizace při přepínání mezi jednotlivými
uživatelskými rolemi. Informace o stavu libovolného procesu je aktualizována
okamžitě po poklepání na tlačítko pro odeslání. Pokud se přihlásíte např. jako
inženýr, vidíte svůj úkol přidat komponentu k jedné z aplikací. Po dokončení
úkolu a aktualizaci stavu byla položka předána pracovníkovi, který má na
starosti kontrolu kvality. Ihned poté jsme se přihlásili jako kontrolor kvality
a viděli jsme, že modul byl dokončen a připraven pro testování.

Umí se integrovat
Většina firem pravděpodobně již využívá nějaké nástroje pro správu procesů.
TeamTrack je schopen integrovat se s celou řadou nástrojů, jako je např. PVCS
(Polytron Version Control System) firmy Merant, TestDirector od společnosti
Mercury Interactive či OpenText od Livelink. Tato integrace umožňuje rozšířit
schopnosti výše zmíněných řešení a současně zachovat využívání již známých
produktů.
TeamTrack představuje dobré řešení pro firmy, které chtějí předejít narušení
procesů a zlepšit jejich integraci napříč různými oblastmi podniku.
Společnosti, které se snaží o zlepšení procesů za účelem snížení nákladů, mohou
zvážit TeamTrack jako produkt, který by mohl prokázat, že je to možné.

Jak jsme testovali
Po instalaci TeamTracku a nastavení rolí a uživatelských účtů pro členy týmu
pro vývoj softwaru ve fiktivní pojišťovně jsme vytvořili tři pracovní postupy
vývoje určitých nových aplikací.
Nejprve jsme využili vestavěného pracovního postupu pro software a přizpůsobili
jej pro nový projekt pojištění, což zabralo minimální čas. Poté jsme vytvořili
pracovní postup zcela od začátku. Šlo o aplikaci navrženou ke kontrole a
kalkulaci slev pro více pojistek současně. Navíc jsme tento nový pracovní
postup propojili s druhým pracovním postupem pro vyřizování pojistných
událostí, který zpracovával dříve uplatněné pojistné události do nabídek slev.
Všechny tři zmíněné postupy byly propojeny se zabudovaným pracovním postupem
pro řízení změn, takže probíhající změny bylo možno monitorovat. Vytvořili jsme
také pracovní postupy pro zákaznickou podporu a interní helpdesk, sloužící ke
sledování problémů.
K aplikaci jsme se přihlašovali v různých rolích (kupříkladu jako manažer,
inženýr či technická podpora) a zjistili jsme, že provádění změn, sledování
problémů a udržení celkového stavu všech tří projektů pod kontrolou je snadné.
Jediným zjištěným negativem byla občasná pomalost, pokud jsme k webovému
rozhraní TeamTracku přistupovali ze vzdálených počítačů. Administrátoři
implementující TeamTrack by měli zajistit velký výpočetní výkon pro provoz
databáze a webového serveru.

Serena Software TeamTrack 6.1
+správa podnikových procesů na základě rolí v prostředí webového prohlížeče,
což usnadňuje dynamické změny procesů a jejich kontrolu; design produktu bude
vyhovovat distribuovaným projektovým týmům, které pracují z různých fyzických
míst
-vyšší požadavky na hardware
Prodejce: LBMS, www.lbms.cz
Cena: 8 995 dolarů za 10 uživatelských jmen, 16 995 dolarů za 10 současně
připojených uživatelů
Platformy: databázové úložiště podporuje IBM DB2, Oracle, Microsoft Access a
SQL Server. Přístup přes webový prohlížeč: Apache Web Server, Java Sun One a
Microsoft IIS; správa: Windows a Solaris, podpora pro Linux a AIX se očekává v
letošním roce; webové rozhraní se zobrazuje ve většině prohlížečů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.