Technologie a její využití v praxi

Dosud používá datové služby nabízené mobilními operátory pouze málo uživatelů telefonů GSM. Já sám jsem se jim ...


Dosud používá datové služby nabízené mobilními operátory pouze málo uživatelů
telefonů GSM. Já sám jsem se jim také nějakou dobu vyhýbal, ale pak jsem se
pustil do jejich zkoumání. A nabízím zde svou osobní zkušenost, stejně jako
přehled jimi řešitelných problémů.
Mnozí pracovníci na cestách navazují spojení s externími komunikačními sítěmi
prostřednictvím tradiční telefonní sítě. To ovšem nejde bez nutnosti čelit
jistému počtu problémů, jimž se lze teoreticky vyhnout použitím přenosu dat
pomocí celulární sítě GSM. Typický uživatel však chce mít přístup ke stejným
službám, k nimž přistupuje prostřednictvím klasických sítí, což je zatím tak
trochu problém.
Faxy
někteří operátoři GSM dokážou přijaté zprávy předat uživateli bez nutnosti
používat jakoukoliv datovou mobilní výzbroj. A to díky oznámení příchodu faxu
prostřednictvím SMS a možnosti objednat na dálku opakovaný přenos poslední
faxové zprávy k faxu dle výběru uživatele.
Aby bylo možné přenášet papírové dokumenty, je však třeba zakoupit skener.
Speciální skenery pro mobilní faxování nabízí např. švédská společnost Possio.
Přenosné mikropočítače
Konečně jsme u stěžejního bodu tohoto článku. Uživatelé přenosných
mikropočítačů, stejně jako autor, nejčastěji používají elektronickou poštu.
Jejich hlavní potřebou je tedy čas od času se připojit na Internet nebo na
intranet jejich podniku. Existuje i jiná možnost než tříkilové notebooky, a to
"kapesní" PC, například Libretto od firmy Toshiba, jež váží 1 kg.
Kapesní počítače, PDA, PIC a organizéry
Dnes existuje široké spektrum lehkých koncových zařízení vybavených
komunikačními funkcemi. Řadu z nich lze používat ve spojení s GSM. Jako příklad
uveďme Psion Series 5 (350 g) a přístroj MC 16 firmy Ericsson. V některých
případech se vazba s vybavením GSM vytváří prostřednictvím určité PC karty.
Jindy tato karta není nutná a vazba se vytváří přímo. Některé z těchto
přístrojů používají operační systém Windows CE, ale existují i jiné možnosti.
Výbava GSM sloučená s datovým terminálem
Na trhu nalezneme i inteligentní telefony (smartphone), které v jediném
zařízení kombinují kapesní počítač s telefonem GSM. Tyto přístroje se snaží o
poskytování datových služeb GSM, které by byly přístupné i bez předchozích
zkušeností s přenosem dat po klasických sítích. Budou umožňovat vznik aplikací
opravdu specifických pro mobilní prostředí.
Specifické terminály
Určité vybavení GSM umožňuje navazovat spojení jako u klasického modemu a četné
profesionální aplikace vyvíjené pro klasickou síť mohou integrovat datové
přenosy GSM.
Pomocí datového spojení GSM je například možné připojit terminál mobilního
prodejního místa k centrálnímu serveru, stejně jako k systému vyhodnocení
operací prováděných prostřednictvím platebních karet. Operátoři GSM jsou
zpravidla připraveni pomoci svým klientům při řešení problémů spojených s
využíváním takových možností.
Připojení
k terminálu
Zbývá připojit vaše informační zařízení, často PC, k síti GSM. Klasickou
možností je použití PC karty, která se poprvé objevila v roce 1993. Největšími
favority jsou dnes multifunkční karty. Později se objevilo zařízení GSM, které
lze přímo připojit, stejně jako klasický externí modem, na sériový port
mikropočítače. V tomto případě jsou funkce, které normálně zastává PC karta,
převedeny na zařízení GSM, nebo jsou svěřeny mikropočítači.
Jednou z možností, jak realizovat přímé propojení, je přitom využití přímé
infračervené vazby.
Stejně jako paměťová karta může i PC karta podporovat další funkce. Je možné
dojít až k integraci kompletního zařízení GSM do jediné PC karty. Takové karty
vyvinuli různí dodavatelé, k nimž patří mj. Ericsson, Nokia a ve Franci
Wavecom. Po vložení do mikropočítače mohou být takové karty použity jak pro
datové služby, tak i pro telefonování z mikropočítače.
Zařízení GSM a mikropočítač či PDA jsou tedy propojena dohromady. Nyní vás
přirozeně napadá myšlenka, použít tato zařízení pro údržbu telefonních čísel v
paměti a pro editaci zpráv SMS. Ve skutečnosti narazíte na softwarové problémy,
o nichž je občas velmi obtížné získat od dodavatelů konkrétní a přesvědčivé
informace.
Od teorie k praxi
Autor tohoto článku, který používá přenosný mikropočítač Macintosh Power Book
5300 CS a zařízení GSM Nokia 2110, byl nucen tato zařízení navzájem propojit.
Se zařízením Nokia 2110, ačkoliv je pět let staré, naštěstí žádné problémy
nebyly: Aktuální datové služby GSM respektují specifikaci GSM fáze 1. Do
počítače bylo třeba vložit kartu, která by byla schopna zajistit spojení s
uvedeným přístrojem. Se zařízením Nokia 2110 je kompatibilní mnoho typů karet.
Autor získal kartu MC 218 od Com 1. Jde o multifunkční kartu, která může být
použita jako RTC modem s přenosovou rychlostí 33,6 kb/s, stejně jako zařízení
pro přenos dat prostřednictvím sítě RNIS nebo GSM.
Výkonnost systému
po uvedení do provozu
Po jednorázové instalaci GSM softwaru do PC karty, spojení kabelu propojujícího
mikropočítač se zařízením GSM a volbě aktivace u mobilního operátora se
připojení na Internet mohlo uskutečnit prakticky na první pokus. Scénář
připojení na Internet je použitelný pro RTC a GSM. Při přenosu dat uživatel
silně pociťuje kvalitu služby. V Itálii byl v oblasti vrchovin pozorován
zvláštní jev. Stejně jako v Anglii vysílají základní stanice údaj o zóně, ve
které jsou umístěny, takže ve skutečnosti můžeme zjistit přibližnou vzdálenost
od základní stanice. Na síti TIM, která umožňuje navázat spojení se dvěma
různými základními stanicemi, autor, poté co se přemístil o několik desítek
metrů, překvapivě dosáhl vynikajících výsledků s nejvzdálenější základní
stanicí, zatímco služba zprostředkovávaná nebližší stanicí byla nepoužitelná.
Kvalita služeb
Praxe potvrzuje to, co předpověděla teorie: datová spojení hůře odolávají
chybám než telefonická spojení. Současné sítě byly navrhovány především pro
telefonii. Není tedy překvapením, když se setkáte s nedostatky. Hlavní příčinou
výskytu chyb je předávání mezi buňkami (handover), rušení vedlejšími kanály a
šíření signálu po vícenásobných trasách. Předávání mezi buňkami vyvolaná
přemístěním jsou smrtelná.
Šíření signálu po vícenásobných trasách
Korekční člen umístěný v přijímači GSM koriguje účinky šíření signálu po
vícenásobných trasách, pokud rozdíl mezi trasami nepřesahuje určitou hodnotu.
Za touto mezí míra chyb prudce roste. To je to, co může vysvětlit lepší spojení
se vzdálenější základní stanicí umístěnou v ose údolí než s bližší základní
stanicí zastíněnou kopcem. V posledně jmenovaném případě můžeme přijímat dva
související signály porovnatelné úrovně přicházející po velmi rozdílných
trasách, z nichž první je zčásti a druhý zcela zamaskován. To je pravděpodobně
příčinou jevu pozorovaného v Itálii.
Závěrem je možné potvrdit, že byť dosud nedokonalé datové služby
zprostředkované GSM, (přenosová rychlost je omezena hranicí 9,6 kb/s bez
komprese), jsou pro uživatele mobilů šikovným nástrojem. Většina nynějších
uživatelů stále používá klasický přenos dat převedený na datové služby GSM. V
mobilním prostředí se objevují některé specifické aplikace: lokalizace,
navigace, prodejní terminály. Uživatelé těchto aplikací budou jistě prvními,
kteří si osvojí novější systém UMTS, jenž jim přinese komfortnější služby.

9 0420 / pen

Budoucí vývoj
HSCDS (High Speed Circuit Switched Data) datová služba GSM, která využívá více
časových intervalů v rámci metody AMRT. Očekává se, že tato služba bude
zavedena v roce 1999 a poskytne přenosovou rychlost až 57,6 Kb/s.
GPRS (General Packet Radio Services) datová služba GSM pracující v paketovém
režimu, jejíž zavedení se očekává do roku 2000. Umožní přímý přístup k síti GSM
ze sítě IP s přenosovou rychlostí až 100 Kb/s.
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) iniciativa firmy Ericsson
usilující o zavedení nové modulační technologie GSM, která umožní poskytovat
datové služby s přenosovou rychlostí až 384 Kb/s.
UMTS (Universal Mobile Telecom System) síť 3. generace. V první fázi, v roce
2002 nebo 2003, bude v klíčových bodech vyvíjející se sítě GSM zavedena rádiová
technologie UMTS UTRAN. Nabídka UMTS uvede služby typu GPRS s vyšší přenosovou
rychlostí (2 Mb/s v době slabého provozu).
Symbian sdružení založené firmami Psion, Ericsson, Motorola a Nokia, jehož
cílem je vypracovat normu pro datové bezdrátové terminály a operační systém
odvozený z EPOC, jenž používají počítače Psion.
Bluetooth seskupení výrobců IT zařízení, audiovizuální a telekomunikační
techniky, které si klade za cíl normalizovat rádiové spojení na frekvenci 2,4
GHz, schopné propojovat zařízení s různými periferiemi.
WAP (Wireless Application Protocol) WAP zahrnuje jazyk porovnatelný s HTML,
který usnadňuje spolupráci s velmi jednoduchým mobilním datovým terminálem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.