Technologie CAMEL

Pozorní čtenáři si jistě pamatují, že technologie CAMEL je určena pro implementaci odchozích roamingových hovorů pr...


Pozorní čtenáři si jistě pamatují, že technologie CAMEL je určena pro
implementaci odchozích roamingových hovorů pro předplacené karty. První dvě
sítě, které tuto technologii začaly od 1. července podporovat, byly český
Paegas a německá síť D1 (DeTeMobil). Obecně se odhaduje, že do konce roku by
mělo podporu této technologie spustit ještě asi dalších dvacet sítí. Dnes vám
představíme tuto technologii podrobněji.
Nejdříve ale ještě pro přesnost uveďme, že se technologie CAMEL (Customized
Applications for Mobile Networks Enhanced Logic) netýká pouze předplacených
karet. Týká se všech aplikací, které využívají nějaké ze služeb inteligentní
sítě. A předplacené karty jsou ve většině případů na technologii inteligentní
sítě postavené. Mezi další aplikace patří například služba "Virtuální privátní
sítě" (Privátní podnikové sítě). Tato služba umožňuje v rámci uzavřené skupiny
uživatelů volat za pomoci zkrácené volby (za výhodnější sazby) a také
kontrolovat možnosti jednotlivých uživatelů.
Než se však dostaneme k vlastní technologii CAMEL, podíváme se, jak funguje
volání z předplacených karet na území České republiky. Když zákazník vytočí
nějaké telefonní číslo, ústředna mobilní sítě se dotáže zařízení, zvaného SCP
(Service Control Point), jak má s takovým hovorem naložit. Zařízení SCP v síti
GSM obstará služby inteligentní sítě. Toto zařízení vrátí ústředně zpět
informace o tom, kam má hovor spojit, jak dlouho může hovor trvat apod.
Předplacený roaming
Základní problém je v tom, že při roamingu v cizí zemi sestavuje hovor ústředna
navštívené sítě. A ta až doposud neměla možnost komunikovat s SCP uživatelovy
domácí sítě. Současný standard CAMEL ve verzi 1, označovaný jako CAMEL phase 1,
veškeré pokusy o volání zákazníka ze zahraničí přesměruje do ústředny sítě
domovské (spolu s informacemi o tom, jaké číslo uživatel vytáčí). Ústředna
domovské sítě však má již přístup do SCP a může průběh hovoru řídit. Díky tomu,
že hovor je spojován domovskou ústřednou zákazníka, je možné zachovat zkrácené
volby na různé služby v domácí síti (číslo na hlasovou schránku, číslo na
infolinku apod.).
Tato verze standardu tedy umožňuje hovory ze zahraničí, ale problémem je, že
tyto hovory jsou vždy spojovány přes ústřednu domovského operátora. Účastník,
který je právě v zahraničí, však také dosti často potřebuje volat čísla v rámci
země, kterou právě navštěvuje. CAMEL sice umožní hovor spojit i do navštívené
země, ale tento hovor je pak de facto realizován jako dva mezinárodní hovory a
bohužel, i takto účtován.
Pohled dál
Zmíněný problém by měla vyřešit druhá verze standardu CAMEL (CAMEL phase 2). Ta
by měla být implementována podle současných předpokladů někdy v příštím roce.
CAMEL 2 umožní zahraniční ústředně přímo komunikovat s SCP domovské sítě. Takže
hovor bude zcela sestavován ústřednou zahraničního operátora, a hovory v rámci
navštívené sítě se tak stanou pro uživatele předplacených služeb výrazně
levnější.
Bohužel, problém je dosud s SMS zprávami, neboť těch se technologie CAMEL zatím
nedotýká. Při odesílání SMS zpráv ze zahraničí tedy zbývá operátorům jediná
možnost jejich tarifikace při průchodu SMS centrem domovské sítě. Problémy však
nastávají v okamžiku, kdy uživatel použije jiné SMS centrum. SMS zprávy tedy
budou pro operátory ještě na delší dobu oříškem. Lze proto očekávat, že ne
všichni operátoři zprovozní SMS zprávy ve všech sítích. Obecně se doufá, že
podpora pro SMS zprávy se v technologii CAMEL objeví někdy později během Phase
3 této technologie.
Další problém je, že technologie CAMEL nijak neřeší přenášení zůstatku kreditu
na telefon do zahraničí. Ten bude i nadále potřeba řešit buď voláním na nějaké
telefonní číslo, pomocí SMS zpráv anebo USSD. V případě uživatelů služby Twist
je k dispozici zatím pouze možnost první naštěstí je volání na toto číslo
bezplatné.
CAMEL však nezůstane technologií pouze pro předplacené karty. Předpokládá se,
že se dotkne také dalších služeb, které jsou založené na technologii
inteligentních sítí například výše zmíněných virtuálních privátních sítí.
Uživatelé z virtuální privátní sítě budou tedy moci používat zkrácenou volbu
(volání účastníka z vlastní firmy vytočením pouze jeho "linky") i v zahraničí.
I v zahraničí mohou být také definována omezení, týkající se odchozích hovorů.
V tomto okamžiku bohužel, jak už bylo zmíněno, podporují technologii CAMEL
pouze 2 sítě GSM a tak je využívání nabízených výhod velmi omezeno. Doufejme
tedy, že se potvrdí termíny jejího širšího nasazení.
0 2209 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.