Technologie, která si vás pohlídá

DEFINICE Prezenční technologie umožňuje uživatelům sítě dozvědět se, zda je nějaký jiný uživatel právě připo...


DEFINICE
Prezenční technologie umožňuje uživatelům sítě dozvědět se, zda je nějaký jiný
uživatel právě připojen k síti, a tedy dostupný pro bezprostřední komunikaci.
Nejznámější příkladem využití prezenční technologie je instant messaging, jehož
průkopníkem byla společnost America Online.
V dnešní ekonomice postavené na rychlém přenosu informací nám digitální
technologie umožňují snadno komunikovat s kolegy a zákazníky po celém světě.
Příchod e-mailu nám dal k dispozici asynchronní komunikační médium, které nás
osvobodilo od nutnosti zabývat se sledováním problematiky časových zón můžeme
odeslat zprávu kdykoli se nám to hodí, a obdržet odpověď podle toho, jak se to
hodí osobě na druhé straně. Ne vždy je ale e-mailová komunikace optimálním
řešením.
Mohou totiž přijít chvíle, kdy potřebujeme rychlou odpověď
např. od tuctu lidí, a při použitíe-mailu zabere poměrně dlouhý čas, než se
podaří zjistit, kdo z nich je vlastně aktuálně dostupný. Jistě, vždy je tu
ještě možnost použít telefon, ale to je prostředek, který poměrně invazivně
zasahuje do aktuální činnosti volaného.
Díky tomu, že velmi narostl počet uživatelů technologie instant messagingu
(IM), např. prostřednictvím služby Instant Messenger od společnosti America
Online nebo MSN Messengeru od Microsoftu, máme nyní k dispozici lepší
alternativu. (Zde je nutno pro úplnost poznamenat, že společnost AOL koupila v
roce firmu Mirabilis, která vlastně byla oním průkopníkem instant messagingu s
produktem ICQ.)
Když máme zmíněný tucet lidí na svém seznamu známých (nebo, chcete-li, buddy
listu), můžeme okamžitě zjistit, jestli je některý z jejich počítačů připojen k
síti a jestli byli v nedávné době aktivní. Můžeme tak tedy snadno zjistit, zda
je např. Helena z ekonomického oddělení potenciálně dostupná komunikaci a
případně jí poslat rychlou zprávu nebo otázku, kterou potřebujeme zodpovědět.
Její odpověď opět prostřednictvím instant messagingu nebo třeba prostřednictvím
telefonu může problém efektivně vyřešit.
Schopnost rychle zjistit, zda je uživatel připraven ke komunikaci, je významnou
výhodou instant messagingu. V pozadí této schopnosti stojí právě prezenční
technologie (presence technology) technologie, která zjišťuje přítomnost
uživatele v síti. Někdy se jako prezenční technologie označuje samotný instant
messaging.

Rychlé šíření
Ačkoli technologie instant messagingu začala jako služba poměrně striktně
orientovaná na koncové uživatele, byla rychle přijata mnohými firmami, které
pochopily její výhody. Umožňuje totiž zprostředkovat bezprostřední komunikaci
mezi zaměstnanci i obchodními partnery a poskytnout informaci o dostupnosti
jednotlivých potenciálních účastníků komunikace.
Rychlý nárůst množství uživatelů s sebou přinesl i růst zájmu ze strany dalších
výrobců, především ze strany Microsoftu a Yahoo, kteří přišli s vlastními
produkty. Ty zpočátku měly spolupracovat se servery AOL (America Online).
Společnost AOL se však proti takovému jednání postavila, takže výsledkem je
nyní několik vzájemně odlišných sítí, které spolu nejsou schopny komunikovat.
Kompatibilita? Interoperabilita? Standardy? Zatím nic takového neexistuje, ale
je tu jistá naděje, že se problém v blízké budoucnosti vyřeší. Jednou z
potenciálních komplikací v tomto procesu je však skutečnost, že společnost AOL
obdržela v září minulého roku patent pro technologii instant messagingu. Zatím
se však nezdá, že by chtěla po ostatních výrobcích nějaké poplatky nebo pokuty
za využití jejích práv.

Nejen počítače
Tradiční model instant messagingu, který se zrodil ve světě počítačů, rychle
nachází uplatnění i v dalších oblastech. Stále další a další lidé využívají
bezdrátová mobilní zařízení, jakými jsou pagery a mobilní telefony, a tato
zařízení jsou již dnes často schopna nabídnout i podporu instant messagingu.
Společnosti LM Ericsson Telephone, Motorola a Nokia přišly s iniciativou WVI
(Wireless Village Initiative), jejímž cílem je vytvoření prezenční technologie
pro své mobilní telefony (označuje se též jako schopnost m-presence). Vyvíjené
řešení se oficiálně označuje jako IMPS (Instant Messaging and Presence Services
Solution) a mělo by umožnit uživatelům dozvědět se, zda jsou lidé, které se
pokoušejí kontaktovat, dostupní. A to ještě před tím, než zvednou telefon. Mělo
by stačit stisknout pouze několik tlačítek pro to, abyste zjistili, zda je
telefon druhé osoby zapnutý a jestli je tato osoba schopna ho zvednout, či zda
je např. na nějaké schůzi nebo třeba na obědě.
Probíhá dokonce diskuse o použití technologie GPS (Global Positioning System),
která by mohla být použita v budoucích verzích m-presence. Díky ní byste se
mohli dozvědět i to, kde daná osoba právě je, a na základě této informace se
pak rozhodnout, zda jí zavoláte.
V této oblasti však zbývá ještě spousta otázek k dořešení. Některé z nich
přitom souvisejí také s otázkou implementace GPS do mobilních telefonů kvůli
veřejné bezpečnosti.

Standardy
Ačkoli existuje řada internetových standardů, které umožňují využívání
prezenční technologie a instant messagingu, neexistují jednoznačné a všeobecně
akceptovatelné standardy, které by zajistily komunikaci produktů z těchto dvou
oblastí. Nicméně nekompatibility, které způsobily, že dnes existují tři de
facto oddělené skupiny uživatelů, by snad konečně měly být odstraněny.
IETF (Internet Engineering Task Force) nedávno schválila vznik pracovní
skupiny, která se soustředí na vývoji protokolu XMPP (Extensible Messaging and
Presence Protocol). Podle materiálů zveřejněných touto skupinou je XMPP
otevřený protokol vycházející z XML, který slouží ke komunikaci prostřednictvím
zpráv předávaných takřka v reálném čase (near real-time messaging) a ke
zjišťování přítomnosti uživatele. Jde o protokol, který stojí v jádru
technologie Jabber, která je v současnosti nasazována na tisících serverech po
celém internetu a používají ji miliony lidí po celém světě.
Velkou roli v oblasti instant messagingu a prezenční technologie hraje také
protokol SIP (Session Initiation Protocol), který zajišťuje signalizaci mezi
stranami spojení. Velký význam mají jeho rozšíření SIP IM a PLE (SIP for
Instant Messaging a Presence Leveraging Extensions), která ovšem zatím nejsou
standardem schváleným IETF.
Jakmile je jednou technologie, která umožňuje zjišťovat připravenost uživatelů
ke komunikaci a on-line komunikaci k dispozici, její zavedení do dalších
zařízeních a využití pro další účely je pouze otázkou času. Jak dlouhá doba
bude muset uplynout, však záleží nejen např. na vývoji nových zařízení, ale
především na vývoji standardů, které zajistí interoperabilitu mezi různými
sítěmi.

Služby pro instant messaging
K veřejným službám typu instant messaging patří AOL Instant Messenger, MSN
Messenger a Yahoo Messenger. Tyto produkty jsou zdarma, jsou dostupné všem
uživatelům a používají centralizovaný server pro přenos zpráv.
Všichni uvedení poskytovatelé nabízejí také podnikové verze svých systémů,
které mohou sloužit k vybudování soukromých sítí. Konkrétně jde o AOL
Enterprise AIM, Yahoo Messenger Enterprise Edition a Microsoft Messenger
Connect for Enterprises. Tyto produkty poskytují bezpečný přenos zpráv,
uchovávání záznamů o jednotlivých přenesených zprávách a možnost efektivní
kontroly ze strany provozovatele (tedy firmy, která produkt používá).
Technik používaných v instant messagingu, a to včetně prezenční technologie,
využívají rovněž nástroje pro podporu týmové spolupráce, resp. řešení, která v
sobě obsahují podporu pro tyto technologie. Patří k nim mj. IBM Lotus Sametime,
Groove Workspace od Groove Networks nebo Microsoft Windows Server 2003.
K firmám, které pracují na vývoji prezenčních technologií, patří např.
společnosti Bantu, Comverse, Dynamicsoft, FaceTime Communications, Invertix,
Jabber, NotePage, PresenceWorks nebo Vayusphere.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.