Technologie, která změnila svůj účel

Technologie Advice of Charge (AoC) vznikla jako součást standardu GSM Phase II. Zrodila se jako odpověď na požadavky zák...


Technologie Advice of Charge (AoC) vznikla jako součást standardu GSM Phase II.
Zrodila se jako odpověď na požadavky zákazníků, kteří chtěli získat větší
kontrolu nad svými náklady. Do češtiny bychom mohli její název přeložit jako
"odhad ceny".
AoC umožňuje zákazníkovi zjistit cenu hovoru bezprostředně po jeho ukončení.
Pověřená osoba díky ní může stanovit uživateli telefonu částku, kterou má
povolenu provolat. Pochopitelně, pro obojí je potřeba podpora na straně sítě
GSM. A zde je pravděpodobně největší háček pokud je mi známo, žádná síť zatím
tuto službu zcela nepodporuje.
Důvody jsou dvojí technické a marketingové. Provozovatelé sítí se obávají, že
by uživatelé pokud by ihned viděli, kolik provolali, volali méně a možná také
častěji reklamovali účtované částky. Je však třeba podotknout, že to nejsou
jediné důvody. Vzhledem k tomu, že je tarifikace v GSM sítích stále složitější,
je poměrně obtížné programově ošetřit, aby ústředna mohla okamžitě spočítat
cenu hovoru. Například by bylo nutné vždy přepočítat provolané minuty a
zjistit, jestli daný hovor překročil hranici volných minut zahrnutých v
paušálu, což by vytvářelo na ústředně poměrně velkou zátěž. I v sítích, kde je
tato technologie podporována, je obvykle zdůrazňováno, že jde pouze o odhad
čili, že skutečně fakturovaná částka se může od tohoto odhadu lišit.
Jak to funguje
Pokud síť podporuje službu Advice of Charge, během hovoru jsou po signalizačním
kanále zasílány informace o ceně hovoru. Aby byla tato technologie univerzálně
použitelná, je cena hovoru vyjádřena v obecných "jednotkách". Úkolem SIM karty
a telefonu je převádět tyto jednotky (podle definovaného "kurzu") na peníze
například 10 jednotek = 1 Kč.
Již nyní je vidět první nedostatek AoC takto je možné zasílat jen ceny hovorů.
Nelze tak tedy uživatele informovat o cenách odeslaných SMS zpráv, o cenách
přesměrovaných hovorů a o cenách za různé doplňkové služby.
Pro provoz této technologie je třeba používat telefon, který podporuje Phase II
(to jsou všechny v současnosti prodávané) a také SIM kartu s podporou Phase II
(což jsou prakticky všechny). Na těchto telefonech je někde v menu možné
vypátrat položky cena hovoru a celková cena za všechny hovory.
Současné využití
Postupem času technologie AoC získala trochu jiný význam začala se používat pro
předplacené karty. Operátor vám nastaví, kolik peněz smíte provolat, a telefon
vám (na základě požadavků sítě) počítá celkovou provolanou částku. Na telefonu
už je jen určení zůstatku, ke kterému dojde odečtením provolané částky od
nastaveného limitu. Zbývá jen vyřešit, jak dobíjet kartu (tedy navyšovat limit)
a jak zpoplatnit služby, které nejsou založeny na hovoru.
Obojí je typicky řešeno speciálními SMS zprávami, pomocí kterých lze informace
o zůstatku měnit na kartě "na dálku". Na předplacených kartách (založených na
technologii AoC) také bývá zablokována funkce změny limitu, neboť by si takto
uživatel mohl sám nastavit výši zůstatku (namísto dobíjení nějakým "drahým"
kuponem).
Podpora v našich sítích
V síti Paegas je technologie Advice of Charge podporována pouze u předplacených
karet Twist. Ty však používají technologii AoC jen k zjišťování ceny posledního
hovoru disponibilní zůstatek je evidován pouze na ústředně. Jak jsem již zmínil
v úvodu, ne vždy je částka za poslední hovor spočítána přesně. Problémy bývají
u hovorů, které končí těsně před uplynutím půlminuty (tedy obecně tarifikační
jednotky). Takové hovory může technologie AoC označit jako půlminutové, zatímco
na ústředně jsou účtovány jako minutové. RadioMobil sice v dávných dobách
technologii AoC sliboval i pro běžné tarify, ale zatím ji nezavedl.
Pokud jde o běžné tarify, ani EuroTel technologii AoC nepodporuje. Na AoC je
ale postavena celá předplacená služba Go včetně zjišťování zůstatku. Ačkoliv se
na první pohled toto řešení jeví jako velmi elegantní, přináší nemalé problémy.
Zůstatek je totiž v systému veden dvakrát jednou na SIM kartě a podruhé na
ústředně. A stejně jako u Twist karet dochází k tomu, že je cena hovoru jinak
zpoplatněna na ústředně a jinak signalizována SIM kartě přes AoC. To vede k
tomu, že zákazník má "na displeji" ještě několik desítek korun, avšak na
ústředně je již zůstatek nulový. Mnoho zákazníků by se tedy divilo, kdyby
viděli výši svého zůstatku na ústředně.
Český Mobil zatím AoC u běžných tarifů nepodporuje, ale jeho podporu slibuje.
Nicméně dodává, že tato služba nebude při oceňování respektovat volné minuty
ani některé další parametry.
0 0645 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.