Technologie pro přenosy velkých objemů dat

Důležité obchody se zpravidla vyřizují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Aplikace hladovějící po datech, tedy např. ...


Důležité obchody se zpravidla vyřizují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Aplikace
hladovějící po datech, tedy např. elektronická komerce a dolování dat, se
vyskytují všude a přístup k uloženým informacím je jejich nezbytným základem.
Donedávna stačilo pro vyřešení problémů s uložením dat přidat k síti další
servery a paměťová zařízení. Avšak univerzální souborové servery nebyly nikdy
zamýšleny pro takové objemy dat, jaké existují na dnešních počítačových sítích.
Aby zajistily co největší dobu provozuschopnosti a rychlost sítě i její
maximální přizpůsobivost a především cenově výhodného postupného rozšiřování,
využívají některé podniky pro ukládání dat produkty založené na technologii
Fibre Channel.
Fibre Channel nabízí díky svým vlastnostem možnost fyzického rozdělení
jednotlivých částí systému pro ukládání dat v celém rozsahu ochodního střediska
i mimo něj. Zařízení využívající Fibre Channel mohou být vzdálena navzájem až
10 km a přitom umožňují rychlý přístup ke vzdáleným pracovištím a podporují
zotavení po výpadcích systému. Technologie Fibre Channel navíc umožňuje
uživatelům snadno přidávat nebo odebírat komponenty ze sítě, aniž by došlo k
přerušení operací.
Tato technologie poskytuje přístup k aktuálním informacím uloženým v řetězci
pamětí takovým aplikacím, které vyžadují veliké množství dat. Je to např.
elektronické obchodování, skladování a dolování dat, video, groupware, webové
servery, elektronická pošta, databáze a zpracování souborů spolu s tiskem. Mezi
produkty, které zahrnují Fibre Channel, se dnes řadí přepínače, rozbočovače,
paměťové systémy, jednotlivá paměťová zařízení a samozřejmě také nejrůznější
adaptéry.
Architektura
Realizace technologie Fibre Channel se zakládá na pětivrstvovém modelu. V rámci
těchto vrstev je definováno fyzikální médium a přenosové rychlosti, kódovací
schema, protokol rámců a řízení toku, některé obecné služby, a protokolová
rozhraní nejvyšší úrovně.
Standard Fibre Channel také dovoluje uživatelům nastavit takové volby, jako je
třída služby (CoS class of service), což umožňuje přidělit důležitým typům dat
příslušnou prioritu. To je velmi důležité v systémech s kritickými aplikacemi i
tam, kde se využívají multimediální aplikace přenášející data v reálném čase.
Standard definuje 6 úrovní CoS.
Architektura Fibre Channel definuje také 3 topologie pro ná-vrh sítě: bod-bod
(point-to-point), arbitrovanou smyčku (arbitrated loop s rozhodčím) a křížově
spínanou síť (switched fabric). A všechno může běžet na měděných nebo na
optických vláknech.
Bod-bod Při uspořádání bodovém jsou dvě a pouze dvě zařízení Fibre Channel
přímo spojena. Nejedná se o plně duplexní spojení, takže zařízení nemohou
použít spojovací linku současně vždy jen jedno zařízení může vysílat data.
Řízená smyčka V arbitrované smyčce, která se nepochybně stala nejrozšířenější
topologií typu Fibre Channel, je možné spojit dohromady až 127 portů různých
zařízení Fibre Channel do jediného řetězce, a to bez nutnosti použít přídavného
přepínače Fibre Channel. Proces zahájení přenosu dat tu lze popsat asi takto:
Když je zařízení připraveno k předání dat, musí se nejprve ucházet o řízení
smyčky. Jakmile ho získá, zformuje bodové spojení mezi dvěma zařízeními.
Všechna ostatní zařízení mezi nimi jednoduše dále přeposílají data posílaná
mezi uvedenými uzly. Když obě zařízení uvolní řízení smyčky, ostatní zařízení k
němu mohou získat přístup.
Na rozdíl od systémů "token-passing" (předávání peška) zde není žádné omezení
doby, po kterou nějaké zařízení může řídit smyčku. Existuje ale algoritmus
Acces Fairness, který zabraňuje tomu, aby se zařízení pokoušelo a další přístup
dříve, než všechna ostatní zařízení dostanou šanci komunikovat. Algoritmus
Acces Fairness je ovšem zapínán pouze volitelně.
Křížové spínání Technologie křížového spínání je třetí možnou konfigurací Fibre
Channelu. S ní mohou uživatelé propojit až 224 portů Fibre Channel do jednoho
spínaného systému. Výhodou této technologie je, že může mnoho zařízení
komunikovat zároveň a přenosové médium není sdíleno; vyžaduje však přepínač.
Závěr
Technologie Fibre Channel může být použita společně s existujícími
technologiemi LAN, jako jsou Ethernet a ATM. V některých případech, jako je
např. video a náročné grafické síťové aplikace, je Fibre Channel implementován
jako technologie LAN, která propojuje paměťové zařízení přímo s klienty.
Klíčový význam pro udržení správné činnosti má kontrola a ovládání celého
prostředí Fibre Channel. Dnešní pokročilý software pro řízení sítě paměťových
zařízení umožňuje zpravidla ovládání z jednoho ústředního místa. To je
rozhodující pro rychlou lokaci, rozpoznání a nápravu problémů v systému a pro
nepřetržitý bezproblémový chod aplikací. Což je nezbytné především u výše
zmíněných kritických aplikací.
8 2694 / pen
Vlastnosti Fibre Channelu
Technologie Fibre Channel byla navržena tak, aby zabezpečila extrémně rychlý
přenos dat mezi sítěmi LAN, servery a paměťovými systémy. Tato technologie dále
nabízí řadu možností řízení toku dat a zaručené dodání dat. Fibre Channel je
často srovnáván s Gigabitovým Ethernetem a ATM. V následující tabulce uvádíme,
v čem se tyto 3 technologie liší.
VlastnostFibre ChannelGigabitový EthernetATM
Využití Paměť, síťSíťSíť
technologievideo, klastryvideo
TopologiePoint-to-point,Point-to-switched
loop hub,-point
switched
Max. rychlost1,06 Gbit/sec1,25 Gbit/sec622 Mbit/sec
Přechod2,12 Gbit/sec,Není definováno1,24 Gbit/sec
na vyšší rychlost4,24 Gbit/sec
Zaručené dodáníAnoNeNe
Ztráta NeAnoAno
přebytečných dat
Velikost rámceProměnnáProměnnáPevná, 53 B
0 až 2 KB0 až 1,5 KB
Řízení tokuCredit-baseRate-baseRate-base
Fyzické médiumMěď a optikaMěď a optikaMěď a optika

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.