Technologie roku? VPN!

Virtuální privátní sítě sehrály loni klíčovou úlohu při přechodu od centralizovaného modelu vnitrofiremní komuni...


Virtuální privátní sítě sehrály loni klíčovou úlohu při přechodu od
centralizovaného modelu vnitrofiremní komunikace k modelu distribuovanějšímu.
Proto byly VPN vyhlášeny týmem testovacího centra našeho bratrského amerického
týdeníku InfoWorld technologií roku.
Ve světové ekonomice je patrný trend transformace společností z centrálně
umístěných a řízených monolitů na distribuované a komunikačně provázané sítě
relativně samostatných jednotek. Důvody jsou jednoduché a výmluvné vyšší
flexibilita systému jako celku, nižší režijní náklady a v neposlední řadě také
více motivující pracovní prostředí. Rubem všech těchto výhod distribuovaného
prostředí jsou však náklady na komunikaci mezi geograficky vzdálenými
pracovišti. Náklady na výstavbu nebo pronájem klasických sítí WAN jsou pro
většinu firem neúnosné, proto přicházejí ke slovu virtuální privátní sítě (tzv.
VPN, tedy Virtual Private Networks), které jsou schopny zajistit bezpečnou
komunikaci mezi firemními pobočkami po Internetu, a to za zlomek ceny sítí WAN.
Nejde přitom zdaleka jen o výměnu dat a informací. Technologie VPN mimo jiné
umožňuje systémovému administrátorovi i snadnou správu zařízení na pobočkách,
případně mobilních zařízení vzdálených uživatelů připojených prostřednictvím
dial-upu.
Právě v uplynulém roce dozrály virtuální privátní sítě i po stránce
technologické. Na trhu se objevil dostatek routerů podporujících protokol IPSec
a také dostatek softwarových VPN klientů vhodných i pro malé firmy. Softwaroví
VPN klienti jsou nyní dostupní pod všemi rozšířenými operačními systémy.
Všichni významní dodavatelé už také přidávají podporu virtuálních privátních
sítí do svých firewallů. Je samozřejmé, že technologie VPN nedokáže zcela
nahradit sítě WAN ve všech případech. Uživatelé, kteří potřebují mít
garantovanou určitou šířku pásma a dobu odezvy např. pro aplikace typu
mission-critical udělají rozhodně lépe, budou-li nadále spoléhat na sítě WAN. I
tyto firmy však mohou s výhodou využívat technologie VPN pro aplikace typu
elektronické pošty a přenosu souborů. Také je dobré si uvědomit, že ačkoli
technologie VPN šetří náklady, sama o sobě nevyjde nijak zvlášť levně to platí
zejména pro velké firmy s požadavkem na rozlehlou síť. V takovém případě je
největší nákladovou položkou špičkový VPN router pro firemní centrálu, něco
ušetřit lze na méně výkonných pobočkových routerech. Očekává se, že v letošním
roce nové technologie umožní zjednodušení správy virtuálních privátních sítí a
optimalizaci komunikace, což s sebou přinese další snížení režijních nákladů.
Dodavatelé VPN tak budou nadále pokračovat ve svém úspěšném tažení na
komunikačním trhu.
1 0176 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.