Technologie ve zkratce

V úvodním textu i v následujícím přepisu rozhovoru v Kavárně Computerworldu se vyskytují některé pojmy, které stoj...


V úvodním textu i v následujícím přepisu rozhovoru v Kavárně Computerworldu se
vyskytují některé pojmy, které stojí za krátké vysvětlení.
Zde tedy jsou ty nejdůležitější:
lATM Asynchronous Transfer Mode síťová architektura vhodná pro páteřní sítě.
Používá pakety pevné délky (53 bytů, tedy relativně krátké; 5 bytů tvoří
hlavička, 48 data) a dosahuje rychlosti od 155 Mb/s do 2,48 Gb/s. Využívá se
jak pro přenos dat, tak hlasu; její výhodou je schopnost garantovat určitou
kvalitu služeb (QoS Quality of Service).
lCelulární telefonní systém systém pro mobilní telefony, kde je území rozděleno
na relativně malé buňky (zakreslované jako šestiúhelníky), z nichž každá má
svůj vysílač a přijímač. Při přechodu uživatele z jedné buňky do druhé je nutno
zabezpečit rychlé přepnutí tak, aby se neprojevilo na kvalitě hovoru, příp.
přenosu dat. Aby se zajistila možnost telefonování více lidí v jedné buňce,
používají se různé techniky. U analogových systémů to bývá FDMA (Frequency
Division Multiple Access), kde je každému uživateli přidělen jeden kanál
frekvenčního spektra a pokud se jeho kvalita zhorší, je mu automaticky přidělen
kanál jiný. Digitální systémy používají nejčastěji TDMA (Time Division Multiple
Access), kde si každý uživatel ponechá jeden frekvenční kanál jen na krátký
okamžik; v něm do něj vloží svůj datový rámec, a další rámec pak vloží do právě
volného kanálu atd. Výhodou je efektivnější přidělování přenosového pásma.
lDSL Digital Subscriber Line sada technologií, které umožňují přenášet po běžné
telefonní dvojlince data rychlostí až 7 Mb/s. Obecně se tyto technologie
označují také xDSL, patří mezi ně např. ADSL, CDSL, HDSL apod.
lISDN Integrated Services Digital Network digitální telekomunikační síť
používaná k přenosu hlasu i dat. Výhodou je standardizace a propojení
telefonních služeb s běžnou telefonní sítí. Existuje řada jejích variant, např.
BRI (Basic Rate Interface), u nás nabízená jako euroISDN 2 s kapacitou 2 x x 64
kb/s (plus signalizační kanál), nebo PRI (Primary Rate Interface), u nás
euroISDN 30, o kapacitě 30 x 64 kb/s. Větší šířky pásma nabízí BISDN (Broadband
ISDN).
lMobitex technologie pro přenos dat na mobilní systémy vyvinutá firmou Ericsson
lUMTS Universal Mobile Telephone Systém viz 3. generace mobilních telefonů v
úvodním článku.
(pen)
8 1613 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.