Teď Noris, než bude pozdě

Společnost LCS představila novinku v portfoliu svých informačních systémů LCS Noris Now. Jde o novou variantu LCS Noris...


Společnost LCS představila novinku v portfoliu svých informačních systémů LCS
Noris Now. Jde o novou variantu LCS Noris, která by měla být ERP řešením pro
střední a větší firmy.
Podnikový informační systém LCS Noris Now je určen pro zákazníky, kteří chtějí
rychle implementovat ERP systém. Hlavní výhodou je vedle zkrácení doby
implementace na jeden měsíc snížení vstupní investice s možností dalšího
rozvoje celého systému v budoucnosti.
Nová verze informačního systému LCS Noris Now je omezena na maximálně 10
konkurenčních uživatelů a 20 definovaných uživatelů. Předpokládaná cena systému
v této podobě dosahuje výše maximálně 1 milionu korun, a to včetně licence,
implementace systému a MS SQL serveru.
Snížení nákladů na pořízení základní konfigurace systému a zkrácení času
potřebného na implementaci se podařilo docílit především předkonfigurováním
některých modulů a vytvořením vybrané sady, kterou zákazník dostane za pevně
stanovenou cenu. Následně má pak možnost řešení dále rozšiřovat. Celé řešení
LCS Noris Now bylo vytvořeno ve spolupráci s firmou Datron.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.