Tekoucí a měnící se data

V podnikové sféře se většinou vyskytuje velké množství dat a informací. Málokdy jsou ale v jednotné a uspořádané...


V podnikové sféře se většinou vyskytuje velké množství dat a informací. Málokdy
jsou ale v jednotné a uspořádané podobě použitelné pro všechny aplikace. Navíc
jak dostat finanční data ve srozumitelné podobě do systémů, které používá
vedení podniku? Nebo jak zajistit přenos dat mezi pobočkami firmy? Dříve nebo
později narazí firma na podobné potíže.
Zvláště pro uživatele platformy Lotus Notes nebylo snadné realizovat hromadné
přenosy dat mezi touto nejrozšířenější groupwarovou platformou a světem
relačních databází. Notes jsou primárně určeny k práci s informacemi v podobě
dokumentů. V notesové databázi jsou údaje uloženy ve formulářích, které
obsahují jednotlivé položky (Field), pohledy na data a ostatní komponenty.
Navíc v Notes mohou být jednotlivé záznamy vzájemně hierarchicky provázány. To
vše znesnadňuje přenos dat mezi Notes a ostatními platformami.
U relačních databází jsou da-ta uložena v tabulkách. Ty jsou určeny
jednotlivými položkami, které mají definovány základní vlastnosti pro různé
typy dat. V podstatě až na drobné (ale někdy zásadní) výjimky jsou si způsoby
uložení dat v obou typech databází podobné. Nástrojem k jejich výměně mezi
světem Notes a světem relačních databází je produkt SmartPump 1.5 společnosti
SmartSoftware.
Přenos dat
Významnou součástí produktu jsou kromě SmartPump serveru i konfigurační a
logovací databáze ve formátu Lotus No-tes, s jejichž pomocí se celý systém
konfiguruje. SmartPump může běžet buď na samostatném počítači, nebo na serveru
kde běží SQL server, nebo na serveru Lotus Domino. Záleží na požadované
bezpečnosti, konfiguraci sítě a očekávaném zatížení. Při našich testech byly
všechny servery instalovány na jednom počítači s Windows NT. Společně tedy
běžel SmartPump server, Lotus Domino a SQL server Sybase AnyWhere.
V konfigurační databázi SmartPump je možné nastavit několik režimů přenosu dat
mezi Notes a relačními databázemi. Jde o import dat, export a obousměrné
replikování. Součástí instalace je i ukázkový příklad přenosu dat v rámci
pekárenského podniku s mnoha pobočkami.
V relačních databázích jsou umístěny informace o sortimentu, stavech objednávek
a dodávkách zboží. Tato data jsou přenášena do databází Notes, které se starají
o jejich distribuci mezi pobočkami závodu. Naopak pobočky si prostřednictvím
Notes vyplňují objednáv-ky zboží a termíny dodávek. No-tes přenesou tyto údaje
pomocí replikace do centrály, kde se opět pomocí SmartPump přenesou do
relačních databází, ze kterých se připravují podklady pro řízení výroby.
Praktické zkušenosti
Před zahájením přenosu dat je nutné nadefinovat jeho podmínky. Prvním krokem je
nadefinování spojení mezi oběma zdroji dat. Na jedné straně tedy figuruje
server Lotus Notes. Druhým partnerem pak může být jeden z následujících zdrojů
dat: SQL servery Oracle, Sybase, Microsoft SQL server a Informix. Pro ně jsou
ve SmartPump k dispozici přímé ovladače. Druhým zdrojem dat může být jakýkoliv
zdroj s rozhraním ODBC. Posledním zdrojem dat mohou být textové soubory, kde
jednotlivé záznamy jsou odděleny do řádků.
Nadefinují se tedy spojení na servery, zdrojové SQL tabulky a jednotlivé
položky, které obsahují požadované informace. Na straně Notes serveru se
definuje použitá databáze, formulář, ze kterého se budou záznamy vytvářet, a
jednotlivé položky, do kterých se data zapíší. Pro import i export je postup
stejný, s rozdílem mezi tím, co je zdroj a co cíl.
Silnou stránkou SmartPump je možnost určování předchozích a následujících akcí
před a po přenosu dat. Je možné před přenosem data replikovat, pak provést
přenos do relační databáze a spustit import z jiné relační databáze.
Jednotlivé akce je možné spouštět jednorázově, nebo periodicky ve stanovenou
hodinu, den nebo měsíc. Akce mohou být také vzájemně provázány.
Pro výběr dat z relačních databází může být použit i velmi složitý SQL dotaz do
několika tabulek. Je také možné volit data pouhým určením tabulky a položky.
Závěr
SmartPump jsme měli k dispozici více než měsíc. Za tu dobu jsme vyzkoušeli a
nakonfigurovali různé druhy provozu. Vše bez zásadních potíží. Například výběr
dat z relační databáze Sybase o velikosti 240 MB na Celeronu 400 MHz a 64 MB
operační paměti a jejich import do databáze Notes trval okolo 7 minut.
Celý systém je po nakonfigurování připraven k bezobslužnému provozu a není
potřeba jakýkoliv zásah. Pokud se vyskytnou nějaké potíže, je k dispozici
přesný log událostí, s jehož pomocí se dají nedostatky odstranit. Je-ho pomoc
jsme ocenili zejména ve fázi přípravy a konfigurace SmartPump.
V současné době je k dispozici verze pro platformu Windows NT, Windows 98 a 95.
Ve 2. čtvrtletí by měla být uvolněna verze Sun Solaris a HP/Unix. SmartPump je
dodáván v několika verzích. Základní Basic obsahuje licenci na jeden SmartPump
server a v jeden okamžik na něm může běžet pouze jedna úloha. Vyšší verzí je
pak Professional obsahující 2 serverové licence a poslední Enterprise s 10
licencemi.
Celý produkt je určen pro specifické nasazení při přenosu dat mezi Lotus Notes
a ostatními zdroji dat. S nárůstem úloh, které uživatel Notes na tuto platformu
přenáší, se dříve nebo později objeví nutnost importu nebo exportu dat do
jiného formátu. SmartPump řeší právě tuto oblast a nabízí při tom mnoho funkcí.
Proto je dobrým řešením pro velké spektrum aplikací.
Jejím nasazením se uživatelům Notes jako groupwarové platformy otevírají dveře
k obrovskému množství dat v jiných, dosud špatně dostupných formátech.

9 1689 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.