Tele2 chce 2,14 miliardy

O podání žaloby na Český Telecom, ve které žádá náhradu škody ve výši cca 2,14 miliardy Kč, informovala společn...


O podání žaloby na Český Telecom, ve které žádá náhradu škody ve výši cca 2,14
miliardy Kč, informovala společnost Tele2. Škoda jí měla být způsobena
opakovaným porušováním zákona o ochraně hospodářské soutěže jmenovanou
společností.
"Český Telecom ve většině nabízených programů váže platby za používání
telefonní stanice s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Zákazníci si sice
teoreticky mohou zvolit cenový program bez hovorového kreditu či volných minut,
v tomto programu je ovšem cena za pronájem telefonní stanice nepoměrně vysoká,"
uvedl v prohlášení Tele2 Anders Olsson, ředitel firmy pro Střední Evropu.
Podání žaloby zdůvodnil vyčerpáním všech mimosoudních prostředků k nápravě
protisoutěžního jednání. Olsson při odůvodňování žaloby citoval rovněž ze
studie Technického a zkušebního ústavu pro telekomunikace a pošty ČR, v jehož
studii se mimo jiné říká, že kvůli cenovým plánům s volnými minutami
"alternativní poskytovatel služeb nemá prakticky možnost efektivní konkurence".
Cenová politika Českého Telecomu je podle Tele2 v rozporu se soutěžními
pravidly České republiky i Evropské unie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.