Telecom vymezuje ring

Sotva byly uzavřeny první propojovací dohody Českého Telecomu s alternativními operátory, už je na obzoru další kolo...


Sotva byly uzavřeny první propojovací dohody Českého Telecomu s alternativními
operátory, už je na obzoru další kolo vzájemných jednání tentokrát
pravděpodobně ještě obtížnějších.
Propojovací dohody jsou teprve začátkem opravdové liberalizace českých
telekomunikací. Ta se stane skutečností teprve potom, co si jednotliví
uživatelé budou smět volit svého operátora (tzv. carrier selection, CS) a bude
umožněna přenositelnost telefonního čísla (number portability, NP). Než k
tomuto dojde, musí Český Telecom (ČT) jednak provést přečíslování a jednak se
připravit technicky i komerčně na zajištění svého provozu v nových podmínkách.
Součástí nadcházejících jednání bude i problematika sdílení místních smyček
(unbundling local loop), což slibuje velmi tvrdý boj u jednacího stolu tato
problematika ještě není uspokojivě vyřešena ani v zemích EU. Práce je přede
všemi dost a dost, jelikož je nutné vyřešit nejen problémy technické, ale
zejména ekonomické. Vážit se nejspíš bude každé slůvko, protože dokonalé
propojení sítí umožňující koncovým uživatelům svobodnou volbu operátora znamená
vlastně sdílení výhod i nákladů jedné velké sítě. Vzato do důsledků jsou
telekomunikační operátoři v rámci svého boje o zákazníka vlastně odsouzeni k
dohodám. S tím koresponduje i fakt, že ČT již zřídil tým zabývající se definicí
služeb, které budou v nejbližších měsících aktuální a hodlá jejich koncept
předložit Asociaci poskytovatelů veřejných telefonních služeb k diskuzi.
Zároveň souhlasí s myšlenkou vzniku nezávislé organizace, která by v budoucnu
spravovala databázi telefonních čísel. Z konkrétních projektů ČT pro tento rok
je zajímavý plán zpřístupnit uživatelům služby ADSL. (dar)
1 0508 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.