Telecom vyplatí dividendy

Vyplácení peněz akcionářům je vcelku samozřejmá činnost u prosperujících akciových společností. Český Telecom ...


Vyplácení peněz akcionářům je vcelku samozřejmá činnost u prosperujících
akciových společností. Český Telecom je letos vyplácí poprvé změna přišla na
návrh Fondu národního majetku a konsorcia TelSource na valné hromadě, která se
konala 15. 6. 2001.
Výplata dividend, na kterou je určeno 2,42 miliardy korun, je jedním z výsledků
přeměny, kterou společnost Český Telecom (ČT) v minulých dnech prošla. Základem
současných změn se stala dohoda FNM a konsorcia TelSource o společném prodeji
akcií nabízený balík bude obsahovat nejméně 51 %, dělen bude vždy 2/3 ve
prospěch FNM a 1/3 pro TelSource. Velmi důležitou pro další rozvoj firmy je
také dohoda obou hlavních akcionářů o společném výkonu vlastnických práv a
řízení Telecomu, což je stav, který by měl trvat až do okamžiku vstupu nového
strategického investora. V praxi to znamená, že Telecom již nebude řídit
kolektivní orgán, ale zcela standardně generální ředitel v tomto případě
Přemysl Klíma. Společnost začne podnikat standardním způsobem, a měla by tak
být zcela připravena na privatizaci, kterou by vláda ráda uskutečnila do konce
letošního roku.
Na valné hromadě společnosti rozhodli akcionáři, že z konsolidovaného zisku,
který činil 6,36 miliardy korun při výnosech 57,2 miliardy korun, půjde 186
milionů korun do rezervního fondu, do sociálního fondu připadne 116,5 milionu
Kč a na výplatu tantiém 7,25 milionu korun. Část čistého zisku ve výši 1,002
miliardy korun bude reinvestována. Zbylých 1,26 miliardy korun zůstane
nerozděleno. Hodnota dividendy z 1 akcie před zdaněním bude 7,50 Kč. Rozhodným
dnem pro nárok na vyplácení akcií bude 29. červen 2001.
Výplata dividend přichází po letech, kdy byly nemalé příjmy společnosti vždy
reinvestovány do budování sítě majitelé, v podobě FNM tedy i stát, se rozhodli
mít z telekomunikačního giganta i nějaký zisk. Na otázku, zda společnost po
výplatě dividend sníží své investiční plány, bylo řečeno, že pozdější investice
rozhodně nejsou vyloučeny. To je pochopitelné představitelé ČT neskrývali, že
jejich zájem o navýšení podílu v Eurotelu trvá, a na zřeteli je třeba mít i
budoucí aukci licencí UMTS. Akcionáři valné hromady dále schválili ovládací
smlouvy mezi ČT a společnostmi M.I.A., Omnicom Praha, Edinet.cz a Vianet, které
jsou 100% dceřinnými společnostmi Českého Telecomu.(dar)
1 1111 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.