Telefonování bez obav

Nejnovější studie, která je věnována škodlivosti rádiových vln generovaných mobilními telefony, ukázala, že telef...


Nejnovější studie, která je věnována škodlivosti rádiových vln generovaných
mobilními telefony, ukázala, že telefonování zdraví zřejmě neohrožuje.
Podle testů, které byly provedeny ve Finsku a jež byly vypracovány na
přístrojích mobilních sítí druhé generace, byly u všech vzorků dodrženy
příslušné limity. Všech dvanáct testovaných modelů vyzařovalo radiaci vztaženou
na hodnotu SAR (Specific Absorption Rate) až o polovinu nižší než 2 watty na
jeden kilogram, což je norma stanovená organizací ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Při testech současných modelů
dokonce nebyla překročena ani hranice 1,2 W/kg.
Testovány byly přístroje od firem Motorola, Nokia, Samsung, Siemens a Sony
Ericsson. Během letoška budou údajně otestovány další telefony GSM a v průběhu
roku 2005, až se na trhu objeví dostatečný vzorek pro testování, i přístroje
pro sítě třetí generace.
Již vloni byla zveřejněna jiná studie z dánských laboratoří, podle které může
za určitých podmínek signál vyzařovaný ze základnových stanic sítě 3G
způsobovat u lidí bolesti hlavy či nevolnost.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.