Telekomunikační sektor na špici v IT

Společnost EISF zveřejnila výsledky další etapy projektu "Analýza využití informačních a komunikačních technologi


Společnost EISF zveřejnila výsledky další etapy projektu "Analýza využití
informačních a komunikačních technologií v domácí ekonomice", která byla
tentokrát zaměřena na telekomunikační firmy.
Telekomunikační sektor je díky silné regulaci v oblasti hlasových služeb jasně
vymezen několika subjekty, které ho dominantní měrou formují. Využití
informačních a komunikačních technologií (ICT) je zde na vysoké úrovni, přičemž
zejména v oblasti datových komunikací se využívají nejmodernější technologie.
Dominantním prvkem informační infrastruktury jsou systémy "péče o zákazníka",
které zahrnují i zúčtovací systémy. Pro celý sektor je také typické využívání
standardních aplikací pro ekonomické systémy, kde dominuje systém SAP R/3, a
poměrně rozsáhlý vlastní vývoj, který se soustřeďuje zejména do oblasti systémů
pro přidané služby.
V roli dodavatele databází zde se svým více než 90% podílem co do počtu
instalací jednoznačně kraluje společnost Oracle. Jako dodavatel hardwaru má v
dotazovaných firmách velmi silné postavení firma Hewlett-Packard, jejíž podíl v
oblasti stolních systémů se blíží 50 %.
Využití Internetu v tomto sektoru v současné době směřuje především k vytváření
interních informačních a komunikačních systémů, externí propagaci společností a
existují již náznaky přímého prodeje produktů a služeb na Webu.
9 3410 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.