Telekomunikační sítě nové generace

S digitalizací služeb musejí telekomunikační operátoři přejít na novou architekturu svých sítí. Zábavní průmy...


S digitalizací služeb musejí telekomunikační operátoři přejít na novou
architekturu svých sítí.
Zábavní průmysl prošel totální digitalizací od hudby přes video až po knihy.
Aby udrželi krok s tímto bouřlivým vývojem a nepřišli tak o možnost být
šiřiteli zábavy, jsou telekomunikační operátoři nuceni revidovat vybavení svých
sítí. V relativně krátké době proto podle odborníků proběhne zásadní redefinice
telefonní sítě a kdo na ni prý nebude připraven, musí počítat s výrazným
snížením příjmů.
Pro telekomunikační operátory představuje digitální věk přechod od
proprietárních systémů k modulárním řešením, která navzájem komunikují
prostřednictvím standardních protokolů. Z pohledu koncového uživatele je
digitalizace naopak spojena se slovem pohodlí. Dojde k setření hranic mezi
jednotlivými službami a všechny informace a služby, které člověk požaduje,
budou dostupné okamžitě, bez ohledu na to, zda je uživatel doma, v práci či na
cestě. On-line Charging System
Jako u všech podobných moderních telekomunikačních řešení, je i On-line
Charging System (OCS) aplikace, která běží na dedikované IN (inteligentní sítě)
platformě. V optimálním případě se při hardwarovém návrhu využívá standardu
Advanced TCA. Platforma s OCS komunikuje s telekomunikační sítí pomocí
protokolů jako je MAP, INAP, CAP a Diameter. Přes tyto protokoly dostává OCS
potřebné informace o všech hovorech, datových přenosech a dalších službách v
síti daného operátora. Na jejich základě a s přihlédnutím k informacím o stavu
účtu, typu zákazníka a dalších dat uložených v databázi pak OCS rozhoduje o
ceně za danou službu, to vše v reálném čase. Na první pohled banální
záležitost, ale je třeba mít stále na paměti, že se pohybujeme na úrovni
platformy pro stovky tisíc až pro miliony uživatelů, čemuž musí odpovídat
robustnost a spolehlivost celého řešení.
Data z OCS jsou k dispozici pro nejrůznější účely: pro měsíční vyúčtování, pro
call centrum, které může (a musí) zákazníkovi poskytovat správné informace,
nebo pro nejrůznější věrnostní programy. Díky tomu může síť uživatele
upozorňovat i na příliš malý zůstatek na účtu. Pokud je například na kontě k
dispozici jen 50 korun a uživatel chce získat obsah, který stojí 60 Kč, síť jej
na nedostatek peněz na účtu upozorní a přístup k obsahu mu neumožní. Při pokusu
o stažení obsahu za 40 korun transakce proběhne a uživatel zároveň obdrží
upozornění, že mu docházejí prostředky a měl by kredit dobít. Podobné on-line
charging systémy už fungují. Nedávno byl třeba v moskevské síti největšího
ruského mobilního operátora MTS uveden do provozu OCS, vyvinutý českou
společností Strom Telecom.
Konvergence
Dalším krokem v přeměně telekomunikačních sítí je konvergence. Nejde jen o
konvergenci pevných a mobilních sítí, ale také o konvergenci předplacených
(pre-paid) a tarifních (post-paid) zákazníků. Obě skupiny mohou v
konvergovaných systémech získat klientské výhody, které dosud k dispozici
nemají například zákazníci s předplacenými službami získají přístup k
věrnostním programům a bonusům, zatímco tarifní zákazníci mají k dispozici
okamžité informace o stavu svého účtu. V konvergovaných sítích je možné dokonce
u jednoho účtu používat kombinaci předplacené služby a fakturace: třeba u
služebních čísel může zaměstnavatel každý měsíc platit určitou částku a
poplatky, které tuto částku překračují, platí přímo sám uživatel. Konvergentní
systémy rovněž nabízejí různý přístup k účtování různých služeb. Například
telefonní hovory a SMS se účtují v rámci paušálního zpoplatnění, zatímco
videohovory a MMS budou placeny dodatečně, a to přímo zaměstnancem. Další cesta
Ani konvergencí sítí změny neskončí. Dalším krokem bude nahrazení stávající
telekomunikační infrastruktury otevřenými komunikačními systémy, označovanými
jako IMS. Z technologického hlediska bude tento přechod charakterizován
především důsledným využíváním otevřených standardů, modulárními, vzájemně
spolupracujícími řešeními a samozřejmě nezávislostí na způsobu přístupu. Je
samozřejmé, že on-line videopřenos poběží v jiné kvalitě na mobilním telefonu a
v jiné kvalitě při vysokorychlostním připojení k internetu. V každém případě
ale bude platícímu uživateli vždy dostupný. Z obchodního hlediska pak přinese
přechod na IMS možná ještě zásadnější změny. (pal) 6 1354
Slovníček
Advanced TCA (Advanced Telecom Computing Architecture) řada v současné době
nejmodernějších používaných hardwarových průmyslových standardů, zajišťujících
interoperabilitu zařízení jednotlivých výrobců. CAP (Customized Applications
for Mobile Network Enhanced Logic Camel Application Part) protokol používaný v
GSM nebo UMTS sítích pro komunikaci s IN platformami.
Diameter protokol k zajištění rámce AAA, tedy Authentication, Authorization,
Accounting (autenticita, autorizace, automatické zaúčtování) pro poskytování
služeb jako přístup k síti nebo IP mobilita. Protokol je určen jak pro lokální
AAA, tak i pro roaming. Diameter je definován v dokumentu RFC 3588, kde je
popsán závazný formát zprávy, její přenos, chybová hlášení, účtování a
bezpečnostní služby.
IMS (IP Multimedia Subsystem) standardizovaná NGN architektura, která umožní
nabízet mobilní i pevné multimediální služby. Používá SIP (Session Initiation
Protocol) protokol standardizovaný sdružením 3GPP.
IN (Intelligent Network) koncept, architektura a protokoly inteligentní sítě
byly definovány ITU-T. Záměrem IN je rozšířit tradiční služby pevné a mobilní
sítě o služby s přidanou hodnotou (VAS).
INAP (Intelligent Network Application Part) protokol používaný v GSM sítích pro
komunikaci s IN platformami.
MAP (Mobile Application Part) protokol používaný v GSM sítích pro komunikaci s
IN platformami.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.