Telekomunikační trhy pod palbou kritiky

Jedenáct ze svých členů upozornila Evropská unie na to, že by měli vylepšit konkurenční prostředí v oblasti teleko...


Jedenáct ze svých členů upozornila Evropská unie na to, že by měli vylepšit
konkurenční prostředí v oblasti telekomunikačních služeb.
Nejvíce připomínek Evropské unie se týká nabídky přenositelnosti čísel, která
prý není dostatečně pružná na to, aby bezproblémově umožňovala přechod
jednotlivých zákazníků mezi telekomunikačními operátory v tomto směru byla
Česká republika jako problematický trh výslovně jmenována.
Dalším závažným problémem je podle EU neexistence tištěného seznamu mobilních i
pevných telefonních čísel koncových uživatelů i podnikatelů. To podle EU
uživatele telefonních služeb frustruje, neboť nejsou v případě potřeby
jednoduše dohledatelní. I v tomto bodě ČR požadavkům EU nevyhověla. Finsko má
například příliš těsné vazby mezi vládou a regulačním orgánem pro
telekomunikace, takže vláda, která je zároveň i vlastníkem některých operátorů,
může pohodlně ovlivňovat celkové chování trhu. Polsko bylo zase kritizováno za
to, že tam dosud uspokojivě nefunguje systém krizových linek 112.
Oslovené státy mají dva měsíce na to, aby na výtky EU odpověděly. Ta jejich
reakce zanalyzuje a zjistí, zda byl v kritizovaných oblastech učiněn pokrok.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.