Telekomunikační zákon naráží na odpor

Vládní návrh telekomunikačního zákona vyvolal nevoli, kterou zatím oficiálně prezentovala zejména společnost Aliate...


Vládní návrh telekomunikačního zákona vyvolal nevoli, kterou zatím oficiálně
prezentovala zejména společnost Aliatel.
Představitelé společnosti Aliatel se domnívají, že přijetí vládního návrhu
telekomunikačního zákona oddálí skutečnou deregulaci tuzemského
telekomunikačního trhu z 1. 1. 2001 de facto až na 1. 1. 2003 (do tohoto data
jsou odloženy některé povinnosti, které musí splnit operátor s významným
podílem na trhu).
Navrhovaná norma údajně znevýhodňuje nové operátory v oblasti hlasových služeb.
Aliatel upozorňuje především na následující nedostatky (podle jeho názoru)
vládního návrhu zákona:
pochybnosti o postavení regulátora, kterým je Český telekomunikační úřad
nedostatky v oblasti propojování a možnosti svobodné volby poskytovatele služeb
přenositelnost čísla ihned od 1. 1. 2000.
Co vlastně jednotlivé sporné body znamenají? Volba operátora je funkce sítě,
která umožňuje využívat služeb jiného operátora, než k němuž je uživatel pevně
připojen. Varianta call-by-call znamená, že pokud chci využít ke konkrétnímu
volání službu jiného operátora, zvolím před volané číslo určitou předvolbu.
Varianta pevné předvolby znamená (v ústředně) nastavení typu "místní hovory
veďte přes operátora, k němuž jsem připojen, meziměstské přes společnost XY a
mezistátní přes ZZ".
Přenositelnost čísla obnáší možnost ponechat si původní telefonní číslo, pokud
účastník změní operátora, geografické umístění i typ služby. Je jasné, že pokud
tato možnost neexistuje, stává se pro libovolnou firmu argumentem proti změně
operátora. Nutnost aktualizace vizitek, údajů u obchodních partnerů atd. je
přitom tím tíživější, čím větší je ona firma.
0 0189 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.