Televize do našich domovů

Průzkum, který ve druhé polovině minulého roku uskutečnila společnost Eutelsat, ukázal, jak intenzivně jsou domácnos...


Průzkum, který ve druhé polovině minulého roku uskutečnila společnost Eutelsat,
ukázal, jak intenzivně jsou domácnostmi ve 37 zemích Evropy, Středního východu
a severní Afriky využívány služby kabelové (CATV) a satelitní (SATV) televize.
Podrobné informace jsme získali i o situaci v České republice.

Ze studie, jež vycházela z odpovědí 35 000 respondentů a z informací lokálních
operátorů, vyplývá, že v oblasti Evropy, Středního východu a severní Afriky
přijímá signál veškeré (tedy pozemní, kabelové i satelitní) televize přibližně
314,3 milionu domácností. To představuje oproti průzkumu provedeném v roce 2002
vzestup o asi 2 %. Zatímco však o satelitní či kabelový příjem projevilo zájem
o 14 % více klientů, naopak pozemní operátoři zaznamenali odliv, a to o 5,5 %.
Počet přijímačů s jinou než klasickou anténou pro terestrické vysílání se také
významně přiblížil těm, které využívají pouze tradiční televizní signál
aktuální poměr je 150,4 : 163,9 (počítáno v milionech uživatelů) ve prospěch
pozemního vysílání.
Ze zmiňovaných 150,4 milionů domácností se sofistikovanějšími metodami příjmu
televizního a rádiového vysílání jich 76 milionů využívá satelitní služby (to
je o asi 22 % více než v roce 2002), a 77,4 milionů CATV (vzestup o asi 8 %).
Co se týče jednotlivých regionů, nejlépe je na tom západní Evropa (90 milionů
domácností, nárůst okolo 4 %). Následuje východní Evropa (33,8 milionů,
navýšení o 22 %) a země v severní Africe a Středním východě (26,7 milionů a
růst asi 46 %).
Zajímavé je i rozdělení satelitního vysílání na analogové a digitální. Zde je
patrný raketový vzestup zájmu o digitální technologie, když na průměrném
nárůstu celého segmentu o 12 % se podílela moderní digitální technika vzestupem
o asi 40 % (analogových přístrojů se v domácnostech nalézalo vloni zhruba o 18
% méně než v roce 2002). Celkově se tak digitální příjem v loňském roce
dostával do zhruba 65 % domů či bytů.
Co se týče digitálních technologií kabelových a satelitních služeb v Evropě,
studie poukázala i na další zajímavé údaje. V roce 2004 zaujímala SATV 79 %
celkového trhu. Největším nárůstem se přitom těšily bezplatně šířené programy
typu FTA (Free-to-Air), a to 123 %, i když jejich celkový podíl na uvedeném
trhu činí jen asi třetinu (polovinu trhu zaujímá placená televize). Digitální
CATV se podle studie rozmáhá především díky podpoře operátorů pro technologii
Triple Play, přičemž mezi lety 2002 a 2004 stoupl zájem o její služby o 76 %.
Studie uvádí, že Česká republika je v tomto segmentu zatím absolutním nováčkem.

Situace v Česku
Na českém trhu přijímá signál některého z typu televizního vysílání přibližně
3,9 milionu domácností. To oproti roku 2002 představuje nárůst asi o 80 tisíc
jednotek. Terestrické vysílání přitom využívá asi 2,3 milionu rodin, služeb
CATV a SATV zhruba 1,6 milionu. Z těchto 1,6 milionu připadá na příjem signálu
kabelových operátorů přibližně milion domů a bytů jejich počet se za poslední
dva roky v podstatě nezměnil. Nárůst zaznamenal naopak segment SATV, a to o 17
%, kde počet odběratelů těchto služeb stoupl na téměř 600 tisíc.
Analogové satelitní vysílání přijímá v česku asi 171 tisíc domácností.
Největšímu zájmu se však na rozdíl od ostatní Evropy těší bezplatná digitální
SATV (55 % všech rodin s příjmem SATV). Placenou digitální SATV (analogová
varianta tohoto typu televizního vysílání u nás neexistuje) má objednáno asi
100 domácností. Z průzkumu také vyplývá, že digitálně u nás přijímá satelitní
vysílání asi 71 % příslušně vybavených domů a bytů.
Asi polovina televizních programů přijímaná přes SATV je vysílána
prostřednictvím Eutelsatu. Na této hodnotě se podílí především ta skutečnost,
že skupina programů CzechLink (Česká televize, Prima...) je vysílána z
Eurobirdu 1 vlastněného Eutelsatem. Placený systém UPC Direct vysílá naopak z
konkurenční Astry.


Satelitní příjem v ČR
Rozdělení dle typu provozu, rok 2004
zdroj: eutelsat, květen 2005
Digitální SATV a CATV v Evropě
Počet domácností s příjmem uvedeného typu TV (v milionech)
zdroj: Eutelsat, květen 2005
Terestrická digitální televize v ČeskuPozemní vysílání je nejstarším typem
přenosu televizního signálu ke koncovému příjemci. Jeho dosavadní analogová
podoba je však v mnohém limitující, neboť například nezaručuje stabilní kvalitu
obrazu a zvuku, není téměř možné ji využívat při pohybu přijímače, je velice
náročná na kmitočtový rozsah, nedovoluje interaktivní práci a také není možné
ji přijímat bez dodatečného pokrytí v některých lokalitách. Proto se zájem lidí
soustředil na další metody příjmu, zejména satelitní a kabelové. SATV i CATV
navíc lidem nabídlo možnost přijímat placené programy, jejichž kvalita je
oproti tradičnímu vysílání mnohdy výrazně vyšší. Určitý kompromis má splňovat
digitální terestrické vysílání. To je již dnes dostupné v testovacím provozu od
dvou významných operátorů Českých radiokomunikací (tuto službu nabídla jako
první již v roce 1999) a Czech Digital Group. Do plného provozu by mělo být
uvedeno v blízké době (zřejmě na jaře 2006, ale pravděpodobný je další odklad).
Obě zmiňované firmy vysílají v okolí velkých měst a divákům nabízejí několik
takzvaných multiplexů, tedy balíků programů televizních a rádiových programů, k
nimž je možné přidat i služby datové. Uživatelé musí být pro příjem digitální
pozemní televize vybaveni přístroji s podporou digitálního příjmu, anebo si
musí pořídit tzv. set-top box, který je schopen digitální vysílání převést do
podoby přijatelné pro tradiční TV přijímače. Podobně je digitálně vysílán i
program některých českých rádiových stanic.
Programové složení multiplexů se však poslední dobou stalo téměř
nepřekonatelným problémem (správním, nikoliv technologickým), neboť podmínky
pro udělení vysílacího práva jsou podle některých pozorovatelů neprůhledné a
pro menší provozovatele prý dokonce i nevýhodné. EU přitom požaduje dokončení
digitalizace pozemního vysílání nejpozději v roce 2012.

Eutelsat ve zkratce
Společnost Eutelsat patří mezi tři největší světové poskytovatele
infrastruktury pro stacionární satelitní vysílání, a to jak pro domácnosti, tak
i kabelové operátory. Obrat s těmito službami činil v loňském roce asi 6,7
miliardy dolarů (podíl Eutelsatu byl 14 %), což je 1,5% navýšení oproti roku
2003. V současnosti Eutelsat provozuje 23 stacionárních satelitů (17 vysílá do
Evropy), které jsou umístěny na polednících od 15 ? západní délky až po 70,5 ?
východní délky. Odběrateli jeho satelitního vysílání je asi 76 milionů
domácností (1 600 TV kanálů). Nejznámější je v České republice bezesporu
skupina 6 zařízení se společným názvem Hot Bird, která má být brzy doplněna o
další 2 satelity, a také Eurobird, odkud vysílá mimo jiné CzechLink.
Své služby nabízí jak operátorům bezplatného televizního a rádiového signálu,
tak placené televizi, poskytovatelům telekomunikačních a internetových služeb a
také jednotlivým organizacím. Videoaplikace přitom představují pro Eutelsat
více než dvě třetiny příjmu. Profesionální datové a mobilní služby pak činily
asi 14 % celkového obratu firmy, IP služby (internet) pak asi 7 %.
Společnost Eutelsat chce internetové služby nabízet v horizontu několika měsíců
i v České republice. Proto také nyní intenzivně hledá lokálního partnera, s
nímž by na prodeji uvedených produktů spolupracovala.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.