Teleworking - práce pro ukázněné

Samostatnost, sebekázeň a důvěra i tak by se daly definovat předpoklady lidí, kteří se hodlají pustit do práce na d


Samostatnost, sebekázeň a důvěra i tak by se daly definovat předpoklady lidí,
kteří se hodlají pustit do práce na dálku, tedy do teleworkingu či
telecommutingu. Ze strany firmy, která by chtěla tímto způsobem zaměstnávat své
pracovníky, to vyžaduje správnou definici takto vykonávaných činností, přesné
vymezení očekávaných výstupů, technickou infrastrukturu a, jak jinak, důvěru ve
zvolený systém i vybrané zaměstnance. Za těchto podmínek na tomto způsobu práce
mohou vydělat všichni pracovníci, firmy a kupodivu i životní prostředí.

Práce na dálku není žádnou vymožeností dnešní doby při pohledu do historie
objevíme např. domácí tkalcování pro továrny, obdobně perlařství a výrobu
skleněných vánočních ozdob, či zcela obyčejné "cesťáky" neboli obchodní
zástupce. "Doma" pracovali i umělci a často i vědečtí pracovníci. Co se tedy
vlastně změnilo?
Do věci vstoupily moderní technologie, aby usnadnily komunikaci a přinesly nové
pracovní nástroje. Díky nim je škála činností, jež lze vykonávat doma,
podstatně širší než bývala. Přesto se dá říci, že se základní rozdělení
domácích pracovníků v zásadě nezměnilo, jenom přibyla práce ve virtuálním týmu.
Použijeme-li nového názvosloví, potom zde máme telework (práci na dálku),
teletrade (obchodování na dálku) a telecooperation neboli již zmíněnou práci ve
virtuálním týmu. Člověk pracující na dálku buď ke svému zaměstnavateli v
podstatě vůbec nedochází, nebo se zúčastňuje pravidelných schůzek porad, nebo
má firma zavedený tzv. "hotelový" systém, což znamená, že pracovník si může na
některé dny zajednat pracovní místo, kterých má firma podstatně méně než
vlastních zaměstnanců. Práce doma také méně zatěžuje životní prostředí. Ve
světě je tento způsob práce na vzestupu, v ČR se teprve začíná.

Teletrade
Obchodování na dálku je široký pojem, který může znamenat např. obchodního
cestujícího s notebookem a mobilním telefonem, který je díky připojení na
podnikový informační systém dokonale seznámen s aktuálním stavem zboží na
skladě a jeho cenami. Do podobné kategorie patří i různí servisní technici,
kteří prostřednictvím technologií přijímají a posléze i uzavírají zakázky. Svým
způsobem do této kategorie patří vlastně i elektronický obchod, ale to je už
přece jenom o něčem jiném.

Telework
Pod tímto názvem se skrývá právě to, co si většina lidí pod pojmem práce na
dálku představuje. Tedy člověka, který má doma potřebné vybavení obvykle
počítač, tiskárnu a telefon řeší úkoly, zadané zaměstnavatelem. I tuto
kategorii je však možné dále dělit podle několika kritérií. Jedním kritériem je
druh práce, a tedy i forma výstupů, které jsou z ní očekávány. Jiné vybavení a
pracovní zvyky bude mít člověk, který musí být denně v kontaktu se svým
zaměstnavatelem, odlišný způsob práce mají ti, kteří své výstupy předávají
jednou za delší dobu. Dalším dělícím hlediskem je nutnost přístupu do firemních
databází. Jednodušší to mají třeba novináři, překladatelé nebo grafici, kterým
stačí zaslat výsledek své práce e-mailem určenému příjemci, který se o jeho
další osud postará. Něco jiného je např. práce konzultantů nebo externích
účetních, kteří potřebují mít kontakt s firemním intranetem nebo přímo s
nějakou aplikací. V tomto případě rozhodně nevystačí s e-mailem na obou
stranách musí být nainstalovaný odpovídající software zabezpečený před
zneužitím.

Telecooperation
Tady se jedná o něco doopravdy nového na scénu vstupují virtuální pracovní
týmy. Princip spočívá v tom, že pro řešení konkrétního úkolu je určen tým lidí,
profesně odpovídajících definovaným požadavkům. Tento způsob práce je dnes
charakteristický převážně pro poradenské firmy, které mohou tímto způsobem
angažovat specialisty z celého světa. Pracovníci mají obvykle spolu spojení
přes firemní extranety, Internet nebo (v horším případě) využívají některý z
groupwarových programů. Technicky jde asi o nejnáročnější způsob práce na dálku
jeho součástí bývají i videokonference. Podobně mohou spolupracovat i
programátoři nebo vývojáři. Nespornou výhodou pro firmy je možnost angažovat
obvykle velmi drahé specialisty pouze na nezbytně dlouhou dobu.

Výhody a nevýhody
O výhodách a nevýhodách práce na dálku toho již bylo řečeno poměrně dost. Takže
jenom krátkou rekapitulaci. Pro takto pracujícího člověka představuje
teleworking především flexibilní pracovní dobu, větší pracovní možnosti (lidé
již nemusejí hledat pouze práci v regionu, ale mohou probírat nabídky ve svém
oboru nezávisle na lokalitě), žádné peněžní a časové náklady na cestování a
nakonec i více času na ostatní věci rodinu nebo studium. Pracovat takto mohou i
zdravotně postižení. Samozřejmě to má i své nevýhody: je třeba důsledně dbát na
sebekázeň a nenechat se zlákat "lenošením", nebo předejít opačnému extrému
práce bez konce. Často těmto lidem chybí kontakt s okolím, komunikace s lidmi z
oboru.
U firem to vypadá trochu jinak. Nespornou výhodou je úspora nákladů, zvýšení
produktivity práce, zvýšená motivace pracovníků (kritéria odměňování musejí být
přesně daná) a v neposledním případě udržení pracovníků, kteří jinak odcházejí
typickým příkladem je mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc apod. Mezi klady
patří i levnější expanze do nových teritorií a stejně tak větší trh práce
vhodné pracovníky lze hledat na daleko větším území. Nevýhodou je menší
kontrola pracovníků (to však při správně nastavených parametrech odpadá viz
výše), možné změny ve vybavení firmy a vyšší nároky na zabezpečení firemní sítě
(ty ale stejně nelze podceňovat).
1 0539 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.