Téměř 22 miliard

Tato nemalá částka představuje roční a zatím neauditovaný zisk společnosti České radiokomunikace. Účetně vycház...


Tato nemalá částka představuje roční a zatím neauditovaný zisk společnosti
České radiokomunikace. Účetně vycházejí celkové výnosy na částku téměř 25
miliard a náklady přitom jen o málo převyšují 3 miliardy. Tato čísla jsou ovšem
rozhodujícím způsobem ovlivněna částkou 535 milionů dolarů jako opci ve
společnosti RadioMobil. Z hlediska provozních výnosů rostly především
telekomunikační služby (dnes již tvoří asi 40 % všech provozních výnosů) a z
nich pak nejvíce datové služby. Do konsolidovaných výsledků bude ještě třeba
zahrnout finanční ukazatele Contactelu a RadioMobilu, tedy dceřiných
společností ČRa.
(pah)
1 0375 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.