Tenký klient ještě neodchází

Ba právě naopak. Řada softwarových firem v současné době hovoří o přechodu od technologie klient/server na technolog...


Ba právě naopak. Řada softwarových firem v současné době hovoří o přechodu od
technologie klient/server na technologii internetovou, resp. intranetovou,
nicméně Windows zůstávají a s nimi i myšlenka tenkého klienta.
Na různých cebitových stáncích bylo k vidění hned několik terminálů, založených
na operačním systému Windows CE. Velkou pozornost této problematice věnovala
např. firma National Semiconductors, jejíž procesor Cyrix MediaGX si pro svůj
terminál Winterm 3350SE vybrala mimo jiné i společnost Wyse Technology.
Podstata takovýchto terminálů spočívá ve snaze dát uživatelům windowsových
aplikací do ruky jednoduché a levné zařízení s minimálními nároky na údržbu a
provoz. Na terminálu běží pod Windows CE pouze speciální klientský software,
který zajišťuje po síti komunikaci s windowsovým serverem a zobrazuje výsledky
jeho práce formou standardního uživatelského rozhraní. Veškerá data jsou však
uložena na serveru a běží tam také všechny výkonné aplikace.
Do vývoje windowsového terminálu investuje i firma Acer, která na CeBITu
prezentovala svou přípravnou technologickou studii tohoto produktu.
(Maf)
9 0903 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.