Tenký klient nabízí alternativu

Technologie tenkého klienta představuje v podstatě klient/ /serverový model, v němž jsou aplikace provozovány 100% na s...


Technologie tenkého klienta představuje v podstatě klient/ /serverový model, v
němž jsou aplikace provozovány 100% na serveru a klientské zařízení slouží více
méně pouze jako terminál. V současné době vykrystalizovaly dva hlavní směry,
kterými se tato technologie ubírá jeden vychází z aplikací Javy na platformě
Intranetu, druhý z konceptu windowsových terminálů.
O výhodách a nevýhodách těchto technologií se mohli přesvědčit účastníci
semináře s názvem Tenký klient řešení pro příští tisíciletí, který uspořádala
společnost DNS ve spolupráci s firmami IBM, Citrix, Microsoft a SAP. První tři
z těchto firem jsou dodavateli základní technologie (IBM Network Station,
Citrix WinFrame a MetaFrame, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
Edition). Společnost SAP nedávno ohlásila, že bude podporovat řešení R/3 na
platformě Citrix MetaFrame. SAP také používá MS Windows NT 4.0 TSE, Citrix
MetaFrame a klienty IBM Network Station ve svých školicích střediscích.
Hlavní přínos technologie tenkého klienta spočívá ve snížení nákladů na údržbu
a na správu systémů. Toho je dosahováno ochranou investic vložených do
klientských zařízení, která nezastarají tak rychle jako klasické desktopy,
jednodušší správou a také možností využít pro budování nových systémů stávající
informační infrastrukturu firmy.

9 1544 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.