Tera Éra aneb Obtížné predikce

Odhadneme, k jaké budoucnosti dnes lidstvo směřuje a jaká v ní bude role výpočetní techniky? Možná vás takov...Odhadneme, k jaké budoucnosti dnes lidstvo směřuje a jaká v ní bude role
výpočetní techniky?

Možná vás taková otázka občas napadne při pohledu na nějaký sci-fi film.
Částečnou odpověď vám může přinést následující pohled směrem k nadcházejícím
rokům.
Co čekat?
Představte si počítač, jehož rychlost vám v mžiku umožní vybrat si z desítek
tisíc fotografií a filmů, které jste v průběhu let nashromáždili, právě ty, na
kterých je váš oblíbený domácí mazlíček. Představte si disk, který má takovou
kapacitu, že se vám na něj bez problémů vejdou všechny doposud natočené filmy,
a ještě vám zbude třikrát tolik místa. Představte si, že právě takový počítač,
s takovým diskem, máte připojen k síti s průchodností, která vám umožní
zaplatit a stáhnout oblíbený film dříve, než si s partnerem stihnete otevřít
víno a pronést přípitek. Jestli se vám tato imaginace dostatečně živě zdařila,
nacházíte se pravděpodobně v počítačové budoucnosti lidstva. Dříve, než se na
ni podíváme blíže směrem ke konkrétním technologiím začněme globální
perspektivou.
Na Světovém kongresu informačních technologií kromě jiného zazněla z úst Paula
Otelliniho, CEO společnosti Intel, statistika: "Jen 10 % lidí s ročním příjmem
menším než 25 tisíc dolarů vlastní počítač." Mnoho z nás si možná ani
neuvědomuje, na jaké planetě vlastně žijeme a jak propastné jsou rozdíly mezi
jednotlivými zeměmi. Jen jedna miliarda z 6,5 miliardy dnes žijících lidí
používá internet. Budeme-li se dívat na naši planetu jako na živý organismus,
který funguje jako jeden ekosystém, spolu s nástupem dalších nových technologií
je nutné řešit i ekonomicko-sociální situaci všech "ostatních buněk" v rámci
takového organismu. Inspirací nám mohou být slova Jon-ki Sona, prezidenta a CEO
korejské agentury určené pro prosazení digitálních technologií: "Jižní Korea je
jednou z nejvíce ,propojených zemí na světě, se svými 72 % populace
používajícími vysokorychlostní připojení. Založili jsme přístupová centra pro
připojení ve venkovských oblastech a distribuujeme počítače po renovaci
chudým". Informační technologie mají velký potenciál pro vytvoření specifického
prostoru skutečně sdíleného celým lidstvem (internet). Záleží na každém z nás
individuálně, jak se této možnosti rozhodneme chopit. Lidské technologie
nejenže mění svět kolem nás, ale dokonce i nás samotné. Řada lidských vylepšení
se již dnes stala rutinou: sportovní medicína, léky měnící náladu, inteligentní
protézy, kosmetické operace či léky pro zvýšení sexuální výkonnosti. Poslední
předpovědi v oblasti elektronického vylepšování lidí pocházejí z nedávno
realizované konference Vize 2020, která se uskutečnila letos v Londýně. K
závěrům konference patřilo, že v roce 2020 budou lidé ovládat počítače
myšlenkami a budou si moci kupovat čipy pro posílení schopností mozku. Stejně
tak bude možné přehrávat mozkovou aktivitu špičkových sportovců či policisté
budou moci stahovat vzpomínky a používat je jako důkazy u soudu.

Odkaz Karla Čapka
Dalším trendem, pro nás historicky významným s ohledem na Karla Čapka, je
nástup robotů, a to obzvláště v Japonsku. Světová expozice 2005 v Aichi a
Mezinárodní výstava robotů v Tokiu naznačuje, že Japonsko bere segment robotiky
opravdu vážně. Na výstavách byly k vidění klasičtí průmysloví roboti, robotické
dopravní prostředky (stroje pohybující se autonomně po zemi, ve vzduchu, pod
vodou či ve vesmíru), servisní roboti (stroje podporující blaho jiných zařízení
a lidí kromě oblasti výroby) zahrnující také roboty osobní, určené k domácímu
vzdělávání, pomoci a zábavě (např. kovoví mazlíčci), a roboty domácí (např.
vysavače). Jak je z použité terminologie patrné, stojíme na začátku nového
taxonomického členění strojů, které stvořili lidé, a teprve čas ukáže, kam až
se v této oblasti lidstvo propracuje že by nás na této cestě také čekaly třeba
elektronické včelky pro zajištění efektivního průmyslového opylování? V
nejbližší době nejspíš ne, ale rozhodně nejde o utopickou představu. Dnešní
Japonskou realitou jsou již umělí strážní, recepční, pečovatelé o přestárlé,
průvodci či uklízeči. Předpovědí s horizontem roku 2025 je masivní nástup
robotů do domácností, který by měl překonat jejich stávající dominantní
průmyslové uplatnění. Několika myšlenkami jsme v tomto odstavci nahlédli do
vzdálenější budoucnosti a nyní se zaměříme na bezprostřední technologické změny.

Nejbližší budoucnost
Aktuální trendová slůvka v oblasti informačních technologií pro nejbližší
budoucnost (a vlastně i současnost) pravděpodobně znějí: virtualizace,
holografie, core, SOA, NAND, Ajax a "věk zapojení" (Participation Age).
Virtualizace: "Jakýkoliv počítač je mým počítačem" může být heslem
virtualizace. Lidé i společnosti mají k dispozici "zdroje" (ať už práci jiných
lidí, počítačový výkon či klíčové podnikové aplikace) v "tekuté podobě". Jako
virtualizace se v prostředí počítačů označují postupy a techniky, které
umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky
existují (nedostanete k dispozici veškerý výpočetní výkon počítače, ale třeba
jen polovinu), jsou propojeny atd. Časem nás přestane zajímat, kde jsou tyto
zdroje umístěny fyzicky, jak konkrétně jsou implementovány a konfigurovány.
Rozhodovat bude okamžitá dostupnost (třeba na letišti) a cena za použití daného
zdroje. Podmínkou používání informačních technologií již nadále nebude jejich
konkrétní fyzické vlastnictví.
Holografie: Oblast holografie dnes zahrnuje celou škálu praktických aplikací
od umění po principiální fungování celého vesmíru; pro účely blízké budoucnosti
se podívejme pouze na aplikace holografie v oblasti datových médií. Jedná se o
potenciálně revoluční technologii označovanou jako HVD (Holographic Versatile
Disc). Kapacita těchto médií je uváděna v rozsahu od 100 GB až po 3,9 TB, při
rozměrech podobných, jaké mají dnešní klasická CD/DVD média. První výrobky
uváděné na trh v tomto roce budou mít kapacitu "jen" 200 až 300 gigabajtů. Pro
představu 100 gigabajtů odpovídá patru plnému vědeckých časopisů a 1 terabajt
odpovídá 50 000 stromům zpracovaným na papír, který je následně potištěn
informacemi.
Core: Jde o název pro existující technologii další generace procesorů
společnosti Intel s příslibem větší výkonnosti a nižší spotřeby. Domácnostem by
měly přinést zkvalitnění práce s multimédii a nižší hladinu hluku; v datových
centrech společností by mělo dojít ke snížení tepelné zátěže a zvýšení odezev i
produktivity práce. Uživatelé mobilních zařízení ocení prodloužení chodu při
napájení z baterie.
SOA: Servisně Orientovaná Architektura je stylem vytváření podnikových
aplikací, které zahrnují vrstvu služeb. Službou se zde rozumí určitá
funkcionalita, která může být použita jinou částí informačního systému
organizace v případě potřeby. Rozšiřují se tak možnosti použití dílčích systémů
jejich "přeskládáním" vzhledem k okamžitým potřebám trhu či organizace beze
závislosti na tom, kde se v organizaci daný systém nachází či jak konkrétně
technicky je řešen. Firmy tedy použitím SOA získávají, spolu se snížením
nákladů, flexibilitu spojovat primárně nesourodé elementy existujících procesů.
NAND: NAND flash čipy jsou základem paměťových médií používaných v mobilních
zařízeních například v mobilních telefonech, digitálních fotoaparátech či MP3
přehrávačích. Výhody, které s sebou přinášejí hybridní pevné disky používající
NAND čipy, zahrnují výrazné snížení spotřeby energie a váhy vůči klasickým
diskům, odolnost proti nárazu, urychlení náběhu a celkového provozu počítače.
První hybridní disky uváděné na trh mají kapacitu 32 GB.
Ajax: Jedná se o metodiku, která propojuje existující webové technologie k
vytvoření vysoce funkčních a reagujících webových stránek a služeb. Praktickým
dopadem je, že uživatelé prostředí vytvořeného v Ajaxu nejsou obtěžováni stále
vyskakujícími novými okny a celkovým zpříjemněním ovládání. Ke komfortu
přispívá také fakt, že aktualizace obsahu stránek probíhá kontinuálně, v
menších objemech, na pozadí a je zaznamenávána do dočasné paměti, takže
konkrétní informace jsou k dispozici právě v okamžiku, kdy jsou potřeba, a
uživatel tudíž nemusí čekat, než dojde ke znovunačtení celého obsahu webové
stránky.
"Věk zapojení": Jen několik desetiletí uplynulo od chvíle, kdy razantně
nastoupil "informační věk". Heslem tohoto období je, že informace znamenají
sílu. Můžeme je používat ke svému prospěchu. Se správnými daty budeme dominovat
trhu. My všichni, a to jak firmy, tak jednotlivci, se posouváme k něčemu
novému, co je nazýváno "věkem zapojení". Pro nadcházející období bude
charakteristický pravý opak oproti dnešku: Společné vytváření a sdílení
informací. Vytvoříme kvalitativně novou kulturu i společnost. V tomto duchu
záhy změníme naše myšlení a přístupy. Kromě jiného nás čeká zásadní
restrukturalizace ekonomického prostředí a fungování firem. Asi nejnázornějším
příkladem "věku zapojení" může být encyklopedie Wikipedia. Jedná se o koncept,
kde obrovská internetová komunita souběžně kumuluje a sdílí znalosti celé
planety. Jen málo komerčních organizací na Zemi by si mohlo ekonomicky dovolit
realizovat tak obrovský projekt. Jedním z klíčových prvků tohoto posunu je pak
open source. Nejlepší software a znalosti obecně se stanou snadno a každému
dostupným zbožím. Přidanou hodnotu budou tvořit převážně služby. Dopady "věku
zapojení" zahrnují vznik nových služeb za ekonomického růstu, kvalitativní
změny ve správě veřejných zájmů, zapojení v komunitách, celkové zlepšení
konkurenčního prostředí, méně bariér a více přístupu k nejnovějším poznatkům a
technologiím pro celou planetu. Před lidstvem se o to naléhavěji vynoří otázka
eliminace digitální separace jednotlivých národů a kultur.

Závěrem
Časopis Popular Mechanics v roce 1949 napsal: "Zatímco výpočetní stroj, jako je
dnešní ENIAC, je vybaven 18 000 vakuovými trubicemi a váží 30 tun, počítače
budoucnosti možná budou mít jen 1 000 vakuových trubic a budou vážit pouze 1,5
tuny." Dnes tato předpověď zní až komicky, ale obecně lze konstatovat, že se v
minulosti již určitě vyplnila. Jestli se tomu tak stane i v případě zde
uvedených prognóz, ukáže čas. Každopádně existují také organizace, které se
profesionálně zabývají předpovídáním a vytvářením budoucnosti. Pro představu, i
naše společnost v loňském roce investovala do analýz budoucnosti a identifikaci
tržních i technologických trendů množství prostředků.
Autor pracuje ve společnosti Accenture v divizi Global Technology Consulting.
Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.