Test IPv6 bez problémů

Rozsáhlý test protokolu IPv6 neodhalil žádné významnější problémy v jeho fungování. Spojení mezi servery zapojen


Rozsáhlý test protokolu IPv6 neodhalil žádné významnější problémy v jeho
fungování. Spojení mezi servery zapojenými do projektu probíhalo bez problémů.
Test funkčnosti IPv6 byl proveden v rámci projektu nazvaného Moonv6. Novou
verzí protokolu bylo propojeno sedm amerických serverů patřících armádním
institucím. Spolupracovali také dodavatelé zařízení pro vysokorychlostní síť
Internet2 a vlastní vyhodnocení probíhalo v režii University of New Hampshire
Interoperability Laboratory.
Test ukázal, že zcela bez problémů fungovaly nad IPv6 služby jako FTP nebo
HTTP. Ne úplně jednoznačné byly testy výkonnosti zde se vyskytly určité
problémy a totéž nastalo v případě škálovatelnosti. Výsledky projektu jsou k
dispozici na stránce http://moonv6.sr.unh.edu.
Autoři studie předpokládají, že americké armádní instituce přejdou plně na IPv6
až v roce 2008. Do té doby však bude protokol využíván nejen v sítích
výzkumného typu, ale přijme ho pro svou komunikaci i značná část korporátní
klientely. Ta využije především lepší úroveň zabezpečení IPv6, možnost zajistit
kvalitu služeb i rozšíření adresního prostoru.
Stavem standardizace protokolu IPv6 a zkušenostmi s jeho nasazením se zabýval
také nedávný seminář zorganizovaný sdružením Cesnet. Podrobnější informace a
záznamy jednotlivých prezentací najdete na http://www.cesnet.cz/doc/seminare/
20031022/.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.