Test stolních skenerů do 50 000 Kč

Do tohoto čísla Computerworldu jsme pro vás připravili přehledový test stolních deskových skenerů. Nabídka těchto z...


Do tohoto čísla Computerworldu jsme pro vás připravili přehledový test stolních
deskových skenerů. Nabídka těchto zařízení na našem trhu je v současné době
skutečně velmi rozmanitá, mnoho skenerů se v údajích výrobce pyšní vysokým
poskytovaným rozlišením za velmi přijatelnou finanční částku. Přestože téma
bylo chápáno od samého počátku jako přehled výrobků, neodpustili jsme si
provedení zcela nových zátěžových testů. Snažili jsme se tak zjistit, zda
uživatel za své peníze získá kvalitou odpovídající zařízení.
Na startovní čáře
K testu se nám tentokrát sešlo celkem 16 výrobků. Až na jedinou výjimku všechny
splňovaly stanovenou hranici 50 000 Kč včetně DPH. Již nyní však můžeme uvést,
že většina skenerů by se vešla i do hranice 15 000 Kč včetně DPH. Zmíněnou
výjimkou byl skener Linotype Hell Saphir, který je v prodeji za částku
převyšující 62 000 Kč. Toto vybočení ze stanovených kritérií testu jsme však
využili, neboť skener Saphir nám velmi dobře posloužil jako referenční vzorek,
s nímž jsme mohli ostatní zařízení srovnávat. Jméno prvního skeneru již znáte,
zbývá doplnit, že další výrobky pocházely z dílen společností Agfa, Artec,
Epson, Hewlett-Packard, Mustek a vše uzavírala zařízení se značkou Primax.
Co očekáváte od svého skeneru?
Jestliže se před nákupem nového zařízení trochu zamyslíte, pak jistě nebude
problém poměrně přesně odpovědět na položenou otázku. Obecně můžeme uvést, že
většina uživatelů požaduje velmi přesné zpracování barev, dostatečné rozlišení
zpracovávaných dokumentů a možnost převést snímaný text pomocí speciálního OCR
programu do nového souboru. Veškeré činnosti skeneru by pak měly probíhat tak
rychle, aby skener skutečně pomáhal, a ne zdržoval při práci. Ideální případ
nastává, když požadované vlastnosti splňuje co možná nejlevnější zařízení.
Proč je tedy na trhu takové množství podobných zařízení? Zřejmě právě proto, že
ideální případ nenastává tak často, jak by si uživatel přál. Jednotlivé výrobky
se liší nejen citlivostí optických prvků, ale také způsoby připojení k
počítači, možností kalibrace pro zachování věrnosti barev a nabídkou softwaru.
Svou roli tedy nehraje jen skener, ale v mnoha případech i používané programy,
propracované uživatelské rozhraní, či podpora češtiny v programech OCR.
Který skener je tedy nejlepší?
Tuhle otázku slýcháváme v TestCentru poměrně často. A stejně často na ni
odmítáme odpovídat, neboť jednoznačná odpověď neexistuje. Vždy hrají roli
individuální požadavky uživatele, které zpravidla dokáže přesně specifikovat až
v době, kdy nějaké zařízení zakoupí a ono zrovna nesplňuje jeho představy.
Proto ani dnes na konci článku nenajdete doporučení: "Kupujte model XYZ, je za
dvacet korun a dokáže úplně všechno!" Připravili jsme pro vás však přehledné
tabulky s technickou specifikací výrobků, doplněné naměřenými hodnotami z
našich testů. S tímto vodítkem se tak můžete lépe orientovat a vybrat si podle
svých potřeb i finančních možností. Do tabulek ovšem nelze uvést osobní
postřehy, a proto nechybí ani velmi stručné komentáře k jednotlivým produktům.
Agfa SnapScan 1212 U
Tento skener je možné připojit k počítačům PC i Macintosh pomocí USB portu.
Nabízí velmi přehledné uživatelské rozhraní Agfa ScanWise s možností přímé
změny měřítka, jasu, kontrastu, nasycení barev a směrování snímaného dokumentu
do souboru, do aplikace nebo na připojenou tiskárnu. Se skenerem je dodáván
software MicoFrontier Color It!, Corel Print House Magic a OCR program Caere
OmniPage bez podpory češtiny. Za příplatek 600 Kč je možné doplnit další OCR
software ReadIris, který s českou znakovou sadou pracuje. Ve zpracování
detai-lů patří skener mezi lepší mode-ly, ovšem trochu problematické je správné
snímání barevných odstínů.
Artec AM12E Plus
Levnější ze dvou modelů Artec je připojen prostřednictvím paralelního portu.
Široká nabídka softwaru zahrnuje rozhraní Artec TWAIN, OCR Xerox Textbridge
Classic 2.0 a programy ixla Photo Scanner Suite, ixla Explorer a ixla Artist.
Twain rozhraní nabízí kromě změn jasu a kontrastu také změnu rozlišení a
velikosti výsledného materiálu. Jednotlivé režimy práce jsou přehledně
uspořádány ve formě aktivních tlačítek. Kromě nastavení skeneru je v programu
zapracována také záložka na správnou kalibraci používaného monitoru. Ve
zpracování barev je skener velmi přesný, ovšem za cenu delších časových úseků.
Artec AM12S
Další skener Artec poskytuje stejné rozlišení a rozhraní, připojuje se však
přes rozhraní SCSI II, přičemž v dodávce je i potřebná karta. V jednotlivých
režimech je tento skener díky použitému rozhraní rychlejší než předchozí model,
přesnost zpracování a věrnost barev zůstává plně zachována. Stinnou stránkou je
tak pouze OCR program bez podpory lokálního prostředí.
Epson GT 7000
Překvapivě kvalitní model s velmi rychlým zpracováním aplikací díky používanému
připojení USB. Mezi ostatními skenery nabízí nejvyšší rozlišení a velmi
kvalitní snímání barevných předloh. Skener je určen pro počítače s operačním
systémem Windows 98. Rozhraní Epson Twain je doplněno širokou škálou programů:
Adobe Photo DeLuxe 2 pro práci s grafikou, Adobe PageMill 3.0 k tvorbě webových
stránek a
Presto! Page Manager pro správu dokumentů. Navíc jsou k dispozici utility Epson
Personal Copy a Epson Photo Sheet s možností tisku sejmutého obrazu v různých
nastaveních a velikostech na tiskárnách Epson. Kromě skeneru jsme měli k
dispozici i fotonástavec pro práci s transparentními materiály a diapozitivy.
Nástavec není součástí dodávky, lze jej dokoupit za 4 500 Kč včetně DPH. Další
možností rozšíření je dokoupení automatického podavače dokumentů.
Epson GT 9600
Druhý nejdražší skener v testu využívá připojení SCSI II na dodávané kartě,
používá obdobné rozhraní a je dodáván se softwarem Adobe Photoshop 5.0 LE,
Adobe PageMill 3.0 a Presto! Page Manager. Také k tomuto modelu lze dokoupit
speciální nástavce pro automatické podává-ní dokumentů a práci s
transparentními materiály. Skener je velmi rychlý a přesný v barvách i v
detailech.
HP ScanJet 3200 C
Tento skener pracuje s připojením přes paralelní port.
Používaný softwarový balík HP PrecisionScan LT tvoří ovládací program rozhraní
TWAIN se zabudovaným modulem Caere OCR pro převod textu do souboru RTF. Program
podporuje českou diakritiku, rozpoznává text a grafiku a snaží se zachovat
původní úpravu dokumentu včetně rozložení obrázků, sloupců apod. Při zpracování
předloh s proporcionálními fonty a kurzivou občas došlo ke změně velikosti
výsledného písma. Skener ukládá i první náhled a využívá jej k další práci při
volbě nižšího rozlišení. Dochází tak ke značným úsporám času.
HP ScanJet 4200 C
Toto zařízení využívá připojení přes port USB a používá stejný software pro
skenování, avšak jsou doplněny i další programy: Adobe PhotoDeluxe 3.0 pro
zpracování obrázků, G&A Imaging Photo Recall pro správu fotografiií a také
obslužný program HP ScanJet Copy k zasílání sejmutého materiálu na připojenou
tiskárnu. Skener je vybaven třemi ovládacími tlačítky pro skenování, kopírování
a odesílání elektronickou poštou. Podle volby zařízení nabízí nejen
odpovídající barevný režim práce, ale zároveň i vhodné rozlišení výsledného
dokumentu.
HP ScanJet 5200 C
Poslední model společnosti HP poskytuje široké možnosti připojení, neboť je
vybaven nejen paralelním portem, ale také rozhraním USB. K dispozici je
vylepšená verze ovládacího programu HP PrecisionScan 2.0 a software Adobe
PhotoDeluxe Business Edition 3.0, HP ScanJet Copy a Caere PageKeeper pro správu
dokumentů. Na rozdíl od předchozích modelů HP může uživatel zasahovat do
činnosti programu vlastními úpravami a označením částí dokumentu na text,
černobílou či plnobarevnou grafiku. Ke skeneru lze volitelně instalovat
automatický podavač dokumentů na 25 listů.
Linotype Hell Saphir
Toto velmi robustní zařízení s připojením SCSI II a s dodávanou kartou je z
počítače řízeno programem NewColor 4000. Profesionální program umožňuje
kalibrovat skener s pomocí terče Kodak IT8 a vytvářet vlastní barevné profily.
Odchylky barev jsou tak skutečně minimální. Ve víku skeneru je zabudována
osvitová jednotka, takže skener dokáže pracovat nejen s běžnými dokumenty, ale
také s transparentními materiály a s diapozitivy. V kvalitě zpracování je toto
zařízení na vrcholu testovaných výrobků, patří však k nejdražším z nich.
Společně se skenerem jsou dodávány programy Adobe Photoshop 5.0 CZ, Micrograf
Picture Publisher a Font Explorer.
Mustek ScanExpress 600 CP
Toto zařízení s připojením prostřednictvím paralelního portu leží na opačném
konci cenového spektra. Jeden z nejlevnějších modelů je při zpracování předloh
rychlý, ovšem za cenu nižšího zpracování detailů a velkých odchylek v
interpretaci barev. Se skenerem je dodáván program iPhoto Plus pro správu a
tvorbu grafických souborů. OCR software Xerox TextBridge nepodporuje českou
znako-vou sadu, a má proto problémy se správným převodem českých textů.
Mustek ScanExpress 600 USB
Dražší model s rozhraním USB se liší svým designem, ovšem optická část je
stejná. USB port příznivě ovlivňuje výsledné časy skenování, kvalita sejmutých
materiálů je však na obdobné úrovni: malá schopnost práce s detaily a velké
rozdíly v barevných odstínech. Se skenerem je dodáván OCR program Xerox
TextBridge a grafický software iPhoto Plus.
Mustek ScanExpress 12000 P
Poslední z modelů Mustek je k počítači připojen paralelním kabelem. Z
testovaných výrobků stejné značky je jednoznačně nejpomalejší, ovšem své
souputníky výrazně převyšuje kvalitou zpracování barev a detailů. Ve své cenové
kategorii si tak rozhodně nevedl špatně. Dodávaný software je stejný jako u
předchozích modelů Mustek.
Primax Colorado 600P
Tento model je kromě jiných vlastností zajímavý uchycením víka na delší straně
pracovní plochy. K počítači je připojen paralelním kabelem, což se obyčejně
projevuje na dosažených časech zpracování dokumentů. Díky nízkému rozlišení
však skener poskytuje celkem svižné pracovní tempo. Průměrná chybovost ve
zpracování barev v některých částech spektra překračuje přípustnou mez.
Ovládací program je zaměřen zejména na začínající uživatele, které při práci
provází jednotlivými kroky skenování. Přínosem je OCR program PrimaPage s
podporou české znakové sady.
Primax Colorado 1200P
Druhý skener stejného výrobce je opět připojen paralelním portem, ovšem pracuje
s vyšším rozlišením, a tím pádem pomaleji. Optická část skeneru je zřejmě jiná,
neboť výsledky testů byly vcelku uspokojivé. Skener je dodáván se stejným
uživatelským programem a OCR softwarem.
Primax Colorado 19200 USB
Další zařízení z nabídky pro začínající uživatele je připojeno s využitím portu
USB. Toto řešení příznivě ovlivňuje krátké časy při práci se skenerem. Úroveň
zpracování barev a detailů je stejná jako u modelu 1200P. Se všemi popsanými
modely Primax Colorado je dodáván také program pro správu grafiky MGI Photo
Suite 8.06 a demonstrační verze programů pro volný čas.
Primax Colorado 19200 Profi
Posledním testovaným skenerem je opět zástupce skupiny Primax. Jak název
napovídá, mělo by se jednat o skener pro profesionální použití. Zařízení je k
počítači připojeno prostřednictvím dodávané SCSI karty a kabelu. Prostředí
TWAIN je odlišné od předchozích modelů, nabízí možnosti korekce barev,
nastavení jasu, kontrastu a rozlišení v základním programovém okně. Potěšeni
tak budou spíše uživatelé, kteří mají se skenováním již nějaké předchozí
zkušenosti. K testu byl skener dodán společně s nástavcem pro zpracování
transparentních materiálů. Toto volitelné vybavení lze dokoupit za 5 478 Kč
včetně DPH.

9 1476 / jafn

Jak jsme testovali
Testy byly prováděny po připojení skenerů k počítači AutoCont Office Pro 5000 v
konfiguraci Pentium II 350, 128 MB RAM, 16MB AGP grafická karta ASUS V3400 TNT
a 4GB pevný disk UDMA 33, s nainstalovaným operačním systémem Windows 98.
Paralelní port byl nastaven na hodnotu ECP/EPP, aby tak bylo možné využít
rychlejšího přenosu dat. Pokud bylo zařízení vybaveno SCSI rozhraním a kartou,
byla karta do počítače instalována a časy měřeny právě v tomto zapojení.
Časy uvedené v tabulce vyjadřují dobu od začátku snímání dokumentu do zobrazení
výsledku na obrazovce počítače v programu Adobe Photoshop 5. Nejsou zde
zahrnuty časy nutné pro zpracování náhledu. V režimu text byly dokumenty
snímány v rozlišení 400 dpi a černobílém nastavení (LineArt). Formáty A4 byly
skenovány v rozlišení 300 dpi při zpracování plnobarevně a ve stupních šedi.
Fotografie 13 x 18 cm byla snímána plnobarevně v rozlišení 72, 300, 600 a 1200
dpi. Pokud skener nabízel optické rozlišení pouze 600 dpi, byla poslední
hodnota, tedy 1200 dpi, vynechána. U skenerů Mustek 600 nebylo možné použít ani
hodnotu 72 dpi, neboť ji nenabízejí. Časy jsou zde tedy měřeny při nejbližším
rozlišení, v tomto případě 100 dpi.
Kvalita zpracování detailů byla vyhodnocena po skenování kalibračního terče
společnosti Hewlett-Packard s horizontálními a vertikálními linkami v rozsahu
od 75 do 600 lpi. Test byl prováděn při nastavení 256 stupňů šedi.
Zachování barevných odstínů bylo vyhodnoceno po sejmutí kalibračního terče
Kodak IT8 a po následném zpracování programem Color Synergy 4.0. Tento program
porovnává získaný dokument s referenčními hodnotami, dodávanými společně s
kalibračním terčem, a měří barevné odchylky delta E v nastavení Lab barevného
profilu. Lze tak získat celkem přesné údaje o rozsahu zpracování barev, včetně
spodního a horního prahu citlivosti zařízení. Další získané údaje napovídají o
průměrné a maximální barevné odchylce od ideálního stavu. Doplnili jsme také
početbodů, ve kterých je odchylka v rozmezí hodnot 5-10, resp. více než 10.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.