Testování sdílení identit

Osm společností absolvovalo test součinnosti standardů pro sdílení identit, jenž připravilo sdružení Liberty Allianc...


Osm společností absolvovalo test součinnosti standardů pro sdílení identit,
jenž připravilo sdružení Liberty Alliance. To se zabývá vývojem modelů pro
sdílení identit v korporátním prostředí.
Test se zaměřil na ověření funkčnosti a interoperability standardu SAML 2.0
(Security Assertion Markup Language) a specifikace Liberty Identity Web
Services Framework 1.1. Jeho cílem bylo ověřit provozuschopnost vyvíjených
standardů na reálných softwarových produktech. Mezi testery se zařadily
Ericsson, Novell, Oracle, Reaktivity, Sun, Symlabs, Trustgenix a ETRI (The
Electronics and Telecommunications Research Institute). Demonstrace součinnosti
měla náhodný charakter a dle Liberty Alliance bylo splněno 97 % úkolů.
Obdobné zkoušky probíhají i v rámci dalších vyvíjených standardů a protokolů,
jako jsou Shibboleth (připravovaný pro Internet 2) nebo WS-Federation, za nímž
stojí společnosti IBM a Microsoft. Dle analytiků trhu bude většina IT firem
pracovat s více protokoly.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.