Těžké časy našich sítí

Problémy poskytovatelů sítí VPN Virtuální privátní sítě patří k jedné z nejvíce protěžovaných technologií ...


Problémy poskytovatelů sítí VPN
Virtuální privátní sítě patří k jedné z nejvíce protěžovaných technologií
Internetu. Myšlenka zalogovat se u svého serveru přes WAN se stejnou jistotou
jako v LAN, s sebou přináší některé výhody. Avšak skutečný rozvoj této
technologie kráčí u podniků jen pomalu vpřed.

Velký potenciál pro zlepšení této situace vidí firma Frost Sullivan, zabývající
se výzkumem trhu, v oblasti nabídky. Dotazník rozeslaný 500 evropským
velkopodnikatelům samých současných nebo budoucích uživatelů VPN potvrdil
nedostatky v oblasti nabídky providerů příslušných služeb a to v podstatných
bodech: v přizpůsobení produktů, v péči o zákazníka i v inovaci produktů. Trh
virtuálních privátních sítí přitom nabízí díky možným úsporám nákladů enormní
expanzní potenciál.
Nadstandardní služby ještě nehrají žádnou roli
Jako nejdůležitější poskytovatele služeb spojených s VPN označuje firma Frost
Sullivan firmy AT&T, Cable Wireless, Concert, Equant, Global One, IBM, Infonet
a MCI Worldcom. To, že se trh stále nachází ve vývojové fázi, se odráží v
současných potřebách zákazníků.
Dle názoru Garetha Wiliamse, analytika Frost Sullivan a autora zmíněné studie,
stojí toho času v popředí základní faktory jako je cena, upotřebitelnost
služby, spolehlivost a bezpečnost. Nadstandardní funkce, jako je přímý přístup
přes PC k telefonní síti, podle druhů spojení rozvržené zúčtování nebo
konvergence dat a hovorů, nehrají dnes ještě žádnou rozhodující roli.
Podobně je na tom i výhoda v podobě bezdrátové, a tudíž na vedení závislé
komunikace, která rovněž pro zájemce o virtuální privátní sítě nehraje roli.
Toto se však má změnit během následujících 2 let. Aby se mohli v budoucnu
udržet na trhu, musí provideři VPN vyvinout v tomto směru zákaznicky specifická
řešení rovněž pro drobnější uživatele. Tím by se měla na veřejnosti práce
providerů umocnit, měl by se vytvořit vztah k médiím, a tím dosáhnout
stoupající akceptovatelnosti a vyššího stupně informovanosti u potenciálních
uživatelů.
Naléhavější potřeba něco udělat zůstává také v oblasti péče o zákazníka.
Provideři jsou v současnosti pod velkým tlakem. Musejí nejen zlepšit svůj
servis, ale také dokázat udržet cenu.
0 0053 / pen
virtuální privátní síť
Pod virtuální privátní sítí se rozumí spojení více sítí nebo jednotlivých
počítačů prostřednictvím veřejné telefonní sítě nebo internetového protokolu.
Odpadá tím drahé pevné vedení nebo spojení přes Frame Relay. Aby byla zachována
odpovídající jistota při přenosu dat, jsou pakety dat při posílání zašifrovány.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.