The Best of Invex na podporu čisté hry

Čtyři nejsilnější odborná auditovaná vydavatelství na českém trhu Computer Press, IDG Czech, Trade&Leisure Publicati...


Čtyři nejsilnější odborná auditovaná vydavatelství na českém trhu Computer
Press, IDG Czech, Trade&Leisure Publications a Vogel Publishing se rozhodla
přispět k další popularizaci počítačových a komunikačních technologií v České
republice a vyhlásit novou soutěž "The Best of Invex" propagující kvalitní a
inovativní exponáty veletrhu Invex 2000. Výše uvedená vydavatelství jsou členy
Unie vydavatelů denního tisku a do poroty nominovala média, jejichž obchodní
výsledky jsou auditovány a pravidelně zveřejňovány. Jedná se o Computer,
Computerworld, Chip, PC World, Počítač pro každého, Stereo & Video a Živě.
Čtenáři těchto titulů reprezentují absolutní většinu českých a slovenských
zájemců o informace v oboru počítačových a komunikačních technologií.
Cílem zakladatelů soutěže byla snaha vytvořit veškeré podmínky k objektivnosti,
nezávislosti a dobrému jménu této soutěže. První ročník soutěže byl otevřen
všem exponátům vystavovaným na Invexu, byl bezplatný a nebylo zapotřebí se do
něho přihlašovat. Ačkoli byla porota složena ze zástupců konkurenčních titulů a
práce poroty rozhodně nebyla snadná, ze závěrečného hlasování vzešlo 10
exponátů, které se letos staly nositeli ocenění The Best of Invex. Díky
poměrnému zastoupení titulů zaměřených na nejrůznější čtenářské skupiny (od
zájemců o spotřební elektroniku přes webové surfaře a počítačové fandy až po
manažery IT firem) získaly ocenění produkty, které mohou oslovit co nejširší
vrstvy tuzemských zájemců o IT.
Mezi pořadateli soutěže se příští rok mohou objevit i další vydavatelství
zaměřená na oblast ICT, která splní podmínku auditování svých titulů.
Auditování nákladu (u UVDT/ABC) u tištěných médií napomáhá ke zprůhlednění
tuzemského trhu. Zatajování či zkreslování údajů o nákladech a prodeji
vlastních titulů, které stále praktikují některá vydavatelství, bohužel dává
trhu odborných periodik pořád poněkud balkánskou příchuť.
0 2877 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.