The Open: Unisys hraje na 18 jamkách

Svátek všech golfových nadšenců, The British Open, přilákal do Skotska i zástupce počítačového tisku z celé Evrop...


Svátek všech golfových nadšenců, The British Open, přilákal do Skotska i
zástupce počítačového tisku z celé Evropy. Důvodem byl unikátní informační
systém společnosti Unisys pro přenos a zpracování sportovních výsledků. Zmíněný
turnaj se konal 15.-18. července na hřišti Carnoustie v kolébce golfu St.
Andrews a vítězem se po napínavých čtyřech dnech stal třicetiletý Paul Lawrie
ze Skotska, který si odnesl částku 320 000 liber.
Unisys spolupracuje s profesionální golfovou asociací PGA již od roku 1996. O
rok později se stal oficiálním sponzorem a dodavatelem informačních technologií
soutěží pořádaných touto asociací. Od března 1999 je i oficiálním zpracovatelem
výsledků golfových šampionátů pořádaných PGA.
Spolupráce s televizí
Přesné a včasné informace jsou pro práci všech televizních štábů přenášejících
sportovní události velmi důležité. V případě golfového turnaje jsou výsledkové
listiny jednotlivých hráčů bez přestání aktualizovány a ukládány na všech
počítačích. TV operátoři tak mohou v každém okamžiku formou počítačové grafi-ky
zpracovávat nejaktuálnější výsledky korespondující s děním na obrazovce.
Zážitek z televizního přenosu golfového turnaje je díky neustálému přehledu o
dění na všech jamkách a o úspěšnosti jednotlivých hráčů opravdu silný.
Není divu, že se promítl i do žebříčku sledovanosti britských televizních
stanic.
Unisys umístil počítače a tiskárny i do tiskového střediska, takže byli
přítomní novináři v průběhu celého turnaje neustále zásobováni nejnovějšími
výsledky, statistikami a souvisejícími informacemi o jednotlivých hráčích.
Golf na Internetu...
Příznivci golfu na celém světě se mohli turnaje British Open zúčastnit
prostřednictvím webové stránky www.opengolf.com, kde byly v reálném čase
přenášeny výsledky jednotlivých hráčů ve formě javové výsledkové listiny.
Informace bylo v průběhu turnaje možné získat i na WWW stránkách:
www.europeantour.com a www. unisys.com.
...a na hřišti
U každé jamky na hřišti byly umístěny velké výsledkové tabule, na kterých
obsluha průběžně upravovala skóre jednotlivých hráčů, podle výsledků z handheld
terminálů. Použití mechanických tabulí namísto digitálních je prozaický. Cena
digitálních výsledkových tabulí by byla zbytečně vysoká a navíc by se vytratil
další z tradičních prvků této hry.
Pro ty z vás, kteří golfu právě neholdujete a jeho pravidla jsou pro vás
záhadou, prozradím pouze, že se hraje na 18 jamkách a po hřišti se současně
pohybuje velké množství dvojic hráčů. Takřka neustále se na některé z jamek
skóruje, takže diváci televizního přenosu nemají možnost začít se nudit a
pořadí hráčů se v průběhu turnaje podstatně mění.
Jakmile se hráči podaří dostat míček do jamky, je informace o jeho úspěchu
zaznamenána asistentem v terénu do handheld terminálu. Odtud data putují pomocí
rádiového spojení do mozkové centrály, která je ukryta v útrobách hi-tech
kamionu. Zde jsou výsledky zaneseny do centrální databáze a okamžitě
distribuovány zpět na všechny počítače přímo na hřišti, v tiskovém středisku, v
technickém zázemí TV štábů a na WWW.
Aby se možnost výpadků co nejvíce eliminovala, výsledková listina je uložena na
všech koncových počítačích a přenáší se pouze dílčí výsledky. Tím se podstatně
snižují i nároky na šíři přenosového pásma.
Závěr
John Shrewsbury, výkonný producent sportovního vysílání BBS, přímo z dějiště
The Open prohlásil, že bez takto fungujícího systému by vůbec nebylo možné
celodenní televizní přenos golfového turnaje realizovat. Díky používanému
systému mají TV komentátoři všechny dostupné informace o hřišti, jednotlivých
hráčích a aktuálních výsledcích. Statistické informace získané na minulých
ročnících turnaje mají novináři i komentátoři okamžitě k dispozici a televizní
diváci jsou neustále informováni o dění na celém hřišti.
První počítačový systém pro zpracování sportovních výsledků vyvinula společnost
Unisys již před 20 lety. Tehdy byl ovšem založen na mainframech. Letos je
založen na nejvýkonnějších procesorech Intel a celý běží pod operačním systémem
Microsoft Windows NT. Podle představitelů Unisysu je výkon tohoto systému
jasnou demonstrací, že Windows NT je opravdu spolehlivý a škálovatelný systém.
9 2169 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.