THsystem Czech se rozjíždí

V minulém čísle jsme informovali o skandálu, který se rozpoutal kolem dvojvládí ve firmě TH\system, a. s. Jednou z kl


V minulém čísle jsme informovali o skandálu, který se rozpoutal kolem dvojvládí
ve firmě THsystem, a. s. Jednou z klíčových událostí tohoto sporu je prodej
společnosti THsystem, spol. s r. o., (původně ve vlastnictví THsystem, a. s.)
novému vlastníkovi, kterým je firma eD system, a. s. Dnes přinášíme další
informace ohledně této transakce.
Novinkou jsou dvě změny v obchodním rejstříku první z nich je změna jednatele
společnosti THsystem Czech, spol. s r. o. Na této čelní pozici vystřídal Hynka
Tyla nový jednatel Martin Schuster (podle internetové verze obchodního
rejstříku se tak stalo 19. ledna 2000). Druhou změnou je navýšení základního
jmění společnosti THsystem Czech, spol. s r. o., z původních 100 000 Kč na
současných 100 000 000 Kč, o němž bylo podle údajů zveřejněných na webových
stránkách společnosti (www.thcz.cz) rozhodnuto 14. ledna 2000.
Podle informací, které nám poskytl Radim Galvánek, ředitel strategických
projektů společnosti eD system a. s. (do ledna tohoto roku výkonný ředitel
společnosti THsystem, a. s.), má v současné době THsystem Czech uzavřeny
zhruba tři čtvrtiny obchodních vazeb, s jejichž získáním původně eD system
počítal v rámci plánované akvizice společnosti THsystem, a. s. (z té údajně na
poslední chvíli sešlo a do rukou eD systemu se ze skupiny CHS dostaly pouze
společnosti DNS a THsystem Czech).
Společnost eD system koupila podle Galvánka THsystem Czech jako mrtvý subjekt,
který se měl profilovat zcela novým směrem, a sice na model elektronické
distribuce. Teprve v okamžiku, kdy se nepodařilo realizovat také koupi
společnosti TH system, a. s., bylo rozhodnuto rozvinout tento projekt na
distribuci jako takovou a byla v tomto směru zahájena rychlá jednání s
dodavateli. Mezi členy představenstva THsystemu, a. s., (jak původního
vedeného Hynkem Tylem, tak "druhého" vedeného Petrem Břízou) a společností eD
system a. s., respektive THsystem Czech, spol. s r. o., nejsou v současné době
podle Galvánka žádné přímé vlastnické ani zaměstnanecké vztahy.
Pokud bychom porovnali obrat společnosti THsystem Czech za leden letošního
roku s loňským lednovým obratem společnosti THsystem, a. s., vyznělo by podle
Galvánka toto srovnání ve prospěch firmy THsystem Czech. Celý případ budeme i
nadále sledovat.
0 0398 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.