Tím, že pomáháme klientům, pomáháme zároveň i sami sobě

Novým ředitelem firmy Sybase pro Českou republiku a současně pro region střední a východní Evropy (s výjimkou Rakous...


Novým ředitelem firmy Sybase pro Českou republiku a současně pro region střední
a východní Evropy (s výjimkou Rakouska) byl od 1. ledna jmenován Larry
Wienszczak, který předtím působil na pozici evropského marketingového ředitele
Sybase. S jakými představami nastupuje do svého pražského působiště, jsme se
nového šéfa zeptali v sídle české pobočky společnosti Sybase v Tychonově ulici.
Jaké jsou vaše priority a hlavní cíle v novém místě a v nové funkci?
Tady v České republice máme velice dobrý tým a mým prvořadým cílem je
pokračovat v úspěšné cestě, která zde byla nastoupena. Navázali jsme v ČR
velice dobré vztahy se zákazníky a prvním úkolem bude zajistit, aby naši
stávající klienti byli spokojeni, pokračovat v započaté práci na projektech
stejně kvalitně jako dosud. Pak bude samozřejmě následovat další pronikání na
místní trh, především samozřejmě v oblasti, kde jsme tradičně nejsilnější, tedy
v sektoru financí. Prioritou našeho prodejního týmu je pochopitelně databázový
software, jehož jsme druhým největším dodavatelem. Jak jsem již řekl, naší
hlavní "parketou" jsou finanční instituce. Chceme ovšem zaměřit pozornost i na
oblast telekomunikací, která ve světě patří rovněž k našim tradičním
zákazníkům, a dále bychom rádi pokračovali v navazování dobrých obchodních
vztahů s vrcholnými vládními institucemi.
Jaká jsou podle vás specifika českého trhu? Kde vidíte nejslabší místa a kde
naopak mají, podle vás, bývalé socialistické země určité výhody?
Ano, tento trh se liší od jiných, vyvíjel se jinak. Na rozdíl od vyspělých zemí
zde byla velice slabá infrastruktura a bylo nutné spolu s klienty pracovat na
jejím vybudování. Mnohé východoevropské trhy přeskočily stadium, ve kterém se
dnes nacházejí mnohé západní země, kdy infrastruktura existuje, ale je třeba ji
modernizovat. Tady, vzhledem k tomu, že tu infrastruktura teprve vzniká,
pracujeme na ní společně s klientem. Jako jeden z dodavatelů systémů ji
pomáháme nejen budovat, ale můžeme se podílet i na jejím návrhu. To zase naopak
nám pomáhá lépe chápat zákazníka, jeho záměry a požadavky a logicky mu pak do
budoucna i nabízet lepší, kvalitnější služby. Následně nám to pak pomáhá i
zvýšit vlastní konkurenceschopnost, protože za pár let budou služby zákazníkovi
rozhodovat o tom, kdo na trhu zvítězí a kdo padne. Tím, že se účastníme
budování infrastruktury, získáváme neocenitelnou zkušenost.
Je tady ještě jedna věc. Mnohé země ve střední Evropě teď upravují své předpisy
tak, aby odpovídaly západoevropským normám. A naše firma je jednou z těch,
které lidem pomáhají tyto změny zvládat.
Obrovskou konkurenční výhodu bude mít ten, kdo nezbytné změny uskuteční rychle
a kvalitně, no a tomu napomáhají třeba i aplikace tvořené s pomocí našich
produktů.
Jaké nové produkty chystá Sybase pro nejbližší období?
My jsme technologická firma. Trh IT se však vyvíjí tak, že pouhé technologie
nestačí. Proto poskytujeme zákazníkům komplexní obchodní řešení, které uspokojí
jejich potřeby.
K dosažení této komplexnosti využíváme "trojkombinace" našich technologií,
struktury služeb a podpory našich partnerů. V roce 1998 tedy pro nás budou
prioritou právě tato obchodní řešení, spíše než pouhé produkty či technologie.
Chceme se zaměřit na tři hlavní segmenty. Tím prvním je Internet a elektronický
obchod a odpovídají mu produkty PowerStudio, které zahrnují produkt pro tvorbu
webových aplikací PowerSite, PowerDynamo, Jaguar CTS a Adaptive Server Anywhere.
Druhou oblastí je oblast datawarehousingu, představovaná produkty Adaptive
Server IQ, PowerDesigner Warehouse Architect, Replication Server, DirectConnect
a OmniConnect.
A konečně třetí sférou našeho zájmu je mobilní computing, pro který máme
připravené produkty Adaptive Server Anywhere, Adaptive Server Enterprise a
Replication Server.
Podle čeho si vybíráte zaměstnance?
Není nutné, aby uchazeč měl bezprostřední zkušenosti s IT. Pokud půjde dejme
tomu o pracovníka pro oddělení marketingu, je důležité, aby měl s marketingem
zkušenosti z minulého pracoviště a nemusí to být vůbec pracoviště z oboru IT.
Musí rozumět práci s lidmi a musí být schopen nabídnout zákazníkovi optimální
řešení jeho problému. Neméně důležitý je i kus nadšení.
Snažíme se vybírat lidi, kteří byli ve své předchozí práci úspěšní, kteří jsou
pružní, schopní osvojovat si nové poznatky. Pružnost je pro naší práci
nezbytnou podmínkou, protože ve světě IT se všechno mění strašně rychle. To, že
někdo byl před dvěma lety dobrý v informačních technologiích, nic neznamená.
Důležitý je jeho vývoj v průběhu profesionální kariéry, to, jakou prokázal
flexibilitu, inteligenci a zaujetí pro práci.
A co řeknete o sobě?
Narodil jsem se v USA a tam jsem strávil něco málo let... Něco přes třicet. Pak
jsem se přesunul do Evropy. Šest let jsem žil ve Velké Británii, což byla
nesmírně zajímavá zkušenost. Hlavně ježdění vlevo...
No a pokud jde o moje koníčky, tak číslo jedna je bezkonkurenčně golf.
Děkuji vám za rozhovor.
8 0242 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.