Tipy a triky pro webové vývojáře: Záhadné <!DOCTYPE>

Když se podíváme na zdrojový kód některých webových stránek, nalezneme na jeho začátku podivnou řádku obsahujíc


Když se podíváme na zdrojový kód některých webových stránek, nalezneme na jeho
začátku podivnou řádku obsahující záhadnou značku <!DOCTYPE>. K čemu je tato
značka dobrá?
SGML, DTD...
Asi jste již někde slyšeli o tom, že jazyk HTML je vlastně aplikací jazyka SGML
(Standard Generalized Markup Language). Pomocí jazyka SGML můžeme vytvářet
definice libovolných značkovacích jazyků, kterým říkáme DTD (Document Type
Definition). Takovéto definice samozřejmě existují i pro jazyk HTML. Značka
<!DOCTYPE> určuje, jakému DTD daný dokument odpovídá; říká se jí také prolog.
Jelikož existuje více verzí HTML, má každá verze vlastní DTD. Pomocí značky
<!DOCTYPE> pak můžeme určit, kterou verzi HTML v dokumentu používáme. Na
začátku stránek, které používají HTML 3.2, bychom tedy mohli nalézt:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
Rozeberme si podrobněji jednotlivé částu prologu. Za slovem DOCTYPE následuje
HTML. Toto slovo určuje název použitého značkovacího jazyka pro dokument. V
našem případě se samozřejmě jedná o jazyk HTML. Další část prologu jednoznačně
identifikuje použitou verzi DTD. K dispozici jsou dvě možnosti. Buď DTD
definujeme pomocí veřejného identifikátoru (jako v našem případě), nebo pomocí
odkazu na soubor obsahující DTD.
Častější je použití veřejného identifikátoru, kdy za slovo PUBLIC zapíšeme
řetězec označující použité DTD. Druhou možností je použití klíčového slova
SYSTEM následovaného URL adresou, která ukazuje na příslušné DTD.
Poslední možností je kombinace obou předchozích metod. Za klíčovým slovem
PUBLIC uvedeme veřejný identifikátor a za ním URL ukazující na DTD.
Proč prolog?
Prolog tedy určuje, jakou verzi HTML jsme použili. Jaké to má výhody? Pravdou
je, že dnešní prohlížeče zcela ignorují použitou verzi HTML. Existuje však
mnoho dalších nástrojů pro práci s HTML a obecně SGML dokumenty, které prolog
velice efektivně využijí. Tyto nástroje většinou spadají do 2 skupin podle
toho, jakou nabízejí funkci. V první řadě je k dispozici několik programů,
které umožňují kontrolovat syntaktickou správnost stránek. Druhá skupina
programů umožňuje HTML dokumenty převádět do jiných formátů nebo je formátovat
pro tištěný výstup. Podle použité verze HTML mohou tyto nástroje měnit způsob
formátování.
Pro vyzkoušení možností kontroly správnosti dokumentů nemusíme shánět žádný
software. Konsorcium W3C na adrese http://validator.w3.org provozuje službu,
která nám umožní kontrolu libovolné stránky umístěné na Internetu. Většinou ji
využijeme pro kontrolu vlastních stránek, ale můžeme si ji pustit na stránky
některého známého serveru a zjistit, zda autoři dodržují standardy.
Aby mohla služba zkontrolovat naši stránku, musíme na začátek stránky umístit
prolog. Pro HTML 4.0 má tento prolog tvar:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
DTD, které odpovídá tomuto prologu, obsahuje pouze definici elementů a atributů
pro vyznačování struktury. Neobsahuje však definici elementů jako je např. FONT
pro změnu písma nebo atributů ALIGN a VALIGN řídících způsob zarovnání. V
dokumentech, které vyhovují tomuto striktnímu DTD, pro definici vzhledu stránky
používáme kaskádové styly.
Pokud na stránce používáme formátovací elementy a atributy, musíme použít
odlišné DTD, kterému odpovídá prolog:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN">
Standard HTML 4.0 definuje ještě třetí DTD, které se používá pro stránky, které
obsahují definici rozložení rámů (element FRAMESET). Odpovídající prolog je:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 4.0
Frameset//EN">
Příklad využití
Použití služby si ukážeme na stránce, ve které použijeme neexistující atribut a
překřížíme elementy. Při zápisu stránky musíme dbát na to, aby byl prolog
prvním řádkem dokumentu.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pokus</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P VALIGN=TOP>
<EM><STRONG>Text, ktery se prekrizi</EM></STRONG>
</BODY>
</HTML>
Validační službě stačí zadat URL stránky a za chvíli se objeví výsledek analýzy
(viz obrázek).
Vidíme, že validátor s přehledem odhalil všechny chyby. Oznámil použití
nepřípustného atributu VALIGN u tagu <P>. Rovněž odhalil překřížení elementů EM
a STRONG.
8 2698 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.