Tipy a triky pro Windows 95

Rozhodněte, co se stane po startu počítače Je poměrně častým jevem, že po zapnutí počítače nechceme z nějakého d...


Rozhodněte, co se stane po startu počítače
Je poměrně častým jevem, že po zapnutí počítače nechceme z nějakého důvodu
startovat celá Windows, ale potřebovali bychom, aby nám bez zbytečných průtahů
naběhl DOS. Windows 95 tento trik umožňují a kromě něj nabízejí i širokou
paletu možností, co a jak se stane po startu počítače. Všechno, co je třeba
udělat, je trocha úprav v souboru msdos.sys, který najdete v kořenovém adresáři
systémového disku.
Je zapotřebí učinit následující úkony: Otevřete program Explorer, zvolte
Zobrazit, Možnosti a ujistěte se, že Explorer běží s volitelnou variantou
Zobrazovat všechny soubory (tedy i soubory systémové a skryté). Poté klikněte
na OK. Nyní najděte soubor msdos.sys, který je umístěn v kořenovém adresáři
systémového disku (zpravidla C:). Klikně-te pravým tlačítkem na soubor a
zvolte Vlastnosti. V dialogovém okně smažte atribut jen ke čtení a klikněte na
OK. Potom zvolte Start a Spustit z nabídky Windows, napište Notepad c:
msdos.sys a klikněte na OK (pokud máte zkomprimovaný disk, například pomocí
utility DriveSpace, nahraďte "C" písmenem příslušného hostitelského disku
obvykle to bývá písmeno H).
Poté, co se natáhne msdos.sys do programu Notepad, podívejte se, co je zapsáno
pod hlavičkou [Options]. Pokud tam uvidíte řádek s textem BootMenu=x, změňte
tento řádek na BootMenu=1 (pokud tam takový řádek není, napište jej v tomto
znění). To přinutí Windows 95 zobrazit nabídku startovních možností při každém
spuštění počítače. Pak stačí vybrat jedno číslo z nabízených možností a již se
všechno bude dít podle vašeho přání.
Pokud po startu neprovedete žádnou volbu z nabízených možností, Windows 95
zvolí tu možnost, kterou označíte jako předvolenou implicitně. Abyste urči-li,
která možnost je implicitní, je třeba zapsat další řádek ve tvaru
BootMenuDefault=x. Číslo x označuje tu možnost, která je pod ním uvedena v
nabídce všech možností. Například 1 znamená natažení Windows 95, 6 znamená
natažení modu MS-DOS atd.
Pokud chcete mít možnost spustit počítač s MS-DOSem, který jste měli v počítači
před nainstalováním Windows 95 (samozřejmě pokud jste soubory tohoto
předchozího systému nevymazali), musí být v souboru msdos.sys řádka BootMulti=1.
Abyste nastavili dobu, po kterou mají Windows 95 čekat na vaši startovací volbu
než vezmou věc do svých rukou a provedou volbu implicitního režimu, napište do
řádku BootMenuDelay=n, kde n je počet vteřin, po které budou Windows čekat na
vaši volbu (implicitně je tato hodnota stanovena na 30 vteřin).
Když již děláte všechny tyto úpravy, nezapomeňte se ujistit, že na řádku
BootDelay=0 je skutečně nula, protože pak se vám objeví startovací nabídka
okamžitě po startu, bez jakékoli zbytečné prodlevy. Tím jsou všechny úpravy v
souboru msdos.sys provedeny a stačí ho v jeho nové podobě uložit pod stejným
názvem.
Zbavte se dlouhých cest
Pokud často provádíte běžnou údržbu v DOSu nebo prostě máte aplikaci, která vás
nutí zapisovat do dialogových oken dlouhé řetězce označující cestu k souborům,
pak jistě víte, jaká to může být nepříjemná a nepohodlná činnost. Naštěstí
existuje cesta, jak můžete přinutit systém Windows k tomu, aby část těchto
nepříjemných úkonů prováděl za vás.
Jestliže máte po ruce ikonu souboru v programu Průzkumník ve Windows 95 nebo ve
Windows NT, ale potřebujete ji využít v povelové řádce (například s povelem
DOSu nebo v souvislosti s dávkovým souborem. *.bat), můžete prostě zatáhnout
soubor nebo složku do dosového okna, nebo zvolit povel Start, Spustit a vložit
soubor (složku) do okénka Spustit. Windows pak již samy napíší cestu tam, kde
jste soubor (složku) položili.
Zjednodušte údržbu disku
Pokud často používáte utility firmy Microsoft ScanDisk a Defragmentace disku,
můžete si ušetřit neustálé opakování standardních odpovědí v otevíracím dialogu
těchto utilit. Dělá se to tak, že přidáte několik přepínačů k povelové řádce,
uskladněné ve zkratce, vedoucí k příslušné utilitě. Když to provedete tak, jak
je naznačeno níže, spustí se příště příslušná utilita automaticky a bez
vyptávání v navoleném režimu.
Nejprve najděte zkratku, vedoucí ke ScanDisku nebo k Defragmentaci disku
(normálně jsou ve složce WindowsNabídka StartProgramyPříslušenství
Systémové nástroje). Pokud chcete umístit kopii zkratky na plochu, klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu, zatáhněte ji na plochu a stiskněte Zkopírovat
sem nebo Vytvořit zde zástupce. Stiskněte pravé tlačítko myši, abyste otevřeli
okno s vlastnostmi zkratky. Klikněte na záložku Zástupce, a posléze klikněte na
samém konci povelové řádky v okénku Cíl. Nyní můžete připsat do povelové řádky
příslušné přepínače (oddělené mezerami) a to podle návodu v následujících
odstavcích.
ScanDisk:
lNapište písmena jakýchkoli disků, které chcete skenovat; za každým písmenem
musí být dvojtečka (c: a: atd.). Pokud chcete vždy skenovat všechny disky,
které jsou lokální a nejsou napojeny na síťový systém, napište místo písmenek
jednotlivých místních disků /a.
lPokud chcete, aby ScanDisk provedl celou práci, aniž by vás obtěžoval dotazy,
co a jak má dělat, napište další přepínač /n. Avšak dokonce i s tímto
přepínačem se může ScanDisk zastavit, aby ohlásil, že nalezl na některém disku
chyby. Pokud o takovou informaci nestojíte, musíte nastartovat ScanDisk a
označit možnost Automatická oprava chyb. V tomto režimu musíte nechat alespoň
jednou proběhnout proceduru ScanDisk bez přepínače /n, aby se toto nastavení
zapamatovalo. Potom připište přepínač /n.
lPokud chcete, aby ScanDisk pracoval v "prohlížecím modu", to jest aby oznámil
chyby, ale nic s nimi nedělal, použijte přepínač /p. Je však nutno mít neustále
na paměti, že tento režim může být poněkud ošidný celý průběh operace skenování
navozuje iluzi, že se chyby opravují, přičemž ve skutečnosti se tak neděje.
Po skončení doplňování přepínačů může vypadat povelová řádka například takto:
C:WindowsScanDiskw.exe c: d: /n
Tento povel znamená skenovat nejprve disk C, potom disk D, automaticky skončit
a uzavřít program ScanDisk.
Defragmentace disku:
lPodobně jako v případě programu ScanDisk, můžete připsat individuální písmenka
následovaná dvojtečkou, označující disky určené k defragmentaci. Pokud se mají
defragmentovat všechny lokální disky, stačí napsat /all.
lPokud chcete, aby defragmentátor pouze přerovnal soubory tak, aby byl každý
uložen na fyzicky souvislém úseku disku a aby si program nevšímal prázdných
míst na disku, potom použijte přepínač /u. Pokud chcete, aby defragmentátor
nevěnoval pozornost souborům, ale jenom zkonsolidoval prázdný prostor na disku,
napište přepínač /q. Pokud chcete, aby se defragmentovaly soubory a současně s
tím se rovněž zkonsolidoval prázdný prostor na disku, použijte přepínač /f.
lPokud chcete, aby defragmentátor zahájil a skončil práci bez vyptávání na
další podrobnosti, napište přepínač /noprompt.
lA konečně pokud chcete sledovat průběh procesu defragmentace souborů na
obrazovce, použijte přepínač /detailed. Bez tohoto přepínače proběhne proces
při zobrazení malého okna, bez detailního pohledu na probíhající proces.
Vaše konečná povelová řádka může nakonec vypadat například takto:
c:windowsdefrag.exe/all /f /noprompt
To znamená, že se budou defragmentovat všechny lokální disky, současně s tím se
zkonsoliduje veškerý volný prostor na těchto discích a program proběhne
automaticky bez výzev k nastavení parametrů. Na obrazovce přitom bude
implicitní okno patřící programu defrag.exe bez zobrazení detailů probíhajícího
procesu.
Udržujte rozpracované soubory v dosahu
Nabídka Dokumenty je šikovnou pomůckou pro otevírání souborů, které byly
nedávno na počítači zpracovávány. Bohužel, pokud pracujete s mnoha aplikacemi
nebo se probíráte mnoha složkami, pak soubor, který právě nyní potřebujete,
jakoby naschvál nebude v nabízené množině dokumentů, protože ta je omezena na
celkový počet 15 kusů. Proto vám nabízíme několik triků, jak je možné udržet
vaše rozpracované dílo ve snadném dosahu.
lZaprvé, jestliže opravdu chcete, aby se soubor objevil v nabídce Dokumenty,
zvolte Start, Spustit a klikněte na Procházet. Na výzvu Soubory typu klikněte
na všechny soubory (*.*). Najeďte si na soubor, který se má objevit v nabídce
Dokumenty, vyberte ho a potom klikněte na Otevřít. To umístí jméno souboru do
dialogového okna Spustit a přidá ho do nabízených souborů v nabídce Dokumenty.
lPokud se vám tohle všechno zdá být příliš pracné, možná, že se vám bude líbit
více tento způsob: Stačí držet jedno nebo dvě otevřená okna na ploše, přičemž v
těchto oknech budete mít umístěny zkratky ke všem souborům, které potřebujete.
Jeden způsob, jak takové okno vytvořit, je vybrat si složku Recent v adresáři
Windows pomocí Průzkumníka, kliknout na příslušný soubor pravým tlačítkem myši,
zatáhnout zkratku na plochu a potom zvolit příkaz Vytvořit zde zástupce. Tím se
vám vytvoří na ploše zkratka do složky Recent, kterou můžete nazvat třeba
Rozpracované soubory. Zatáhněte zkratky k dalším souborům, které budete
potřebovat, do této složky. Potom již stačí, když dvojklikem otevřete toto
"zkratkoviště", najdete si zkratku se jménem souboru, který potřebujete a odtud
soubor otevřete. Využití složky Recent je výhodné, protože některé zkratky
budou do této složky umístěny automaticky systémem Windows.
8 0305 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.