Tipy pro Excel: Dokonalé vyčištění

Po kratší pauze se i v novém roce opět vracíme k našim tipům určeným pro všechny, kdo využívají služeb tabulkov


Po kratší pauze se i v novém roce opět vracíme k našim tipům určeným pro
všechny, kdo využívají služeb tabulkového kalkulátoru MS Excel. Tentokrát se
zaměříme na tvorbu a používání poznámek a na dokonalé vyčištění obsahu buněk.
Je-li váš monitor polepený desítkami lístečků s poznámkami, které vám
připomínají, co máte kdy udělat, pak jste ideálním kandidátem pro využití
funkce komentářů v Excelu. Stejně jako lepicí lístečky v reálném světě přilnou
k nějakému předmětu, komentáře v tomto tabulkovém kalkulátoru se připojují k
jakékoli buňce ať už proto, aby vám něco připomněly, nebo aby sdělily určitou
informaci ostatním.
Pokud chcete k nějaké buňce připojit poznámku, umístěte na ni nejprve kurzor.
Potom zvolte v menu položku Vložit a následně Komentář. Objeví se virtuální
lepicí lístek, v jehož záhlaví se předvyplní jméno, pod kterým jste si Excel
zaregistrovali. (Pokud chcete toto jméno změnit, zvolte v menu Nástroje položku
Možnosti a poté v záložce Obecné změňte Jméno uživatele.)
Máte-li v úmyslu psát delší poznámku, změňte velikost "lepicího lístku" tažením
kteréhokoli z malých čtverečků na jeho okrajích. Jakmile dokončíte psaní
poznámky, klikněte kamkoli do tabulky. Pokud máte Excel nastaven standardně,
komentář v tomto okamžiku zmizí a zůstane po něm pouze malý červený trojúhelník
v pravém horním rohu komentované buňky. Komentář se pak ukáže vždy, jakmile
umístíte kurzor nad takto označenou buňku. Můžete však Excel přinutit také k
tomu, aby komentář ukazoval stále klikněte na okomentovanou buňku pravým
tlačítkem myši a zvolte v menu položku Zobrazit komentář. Komentář pak zůstane
otevřen po celou dobu.
Když nastane čas komentář změnit, prostě jen pravým tlačítkem myši klikněte na
dotyčnou buňku a v menu zvolte položku Upravit komentář. Pokud je nastaveno
neustálé zobrazení komentáře, stačí do něj prostě kliknout a začít měnit text.
Podobným způsobem můžete komentář i odstranit v kontextovém menu (vyvolaném
pravým tlačítkem myši) zvolíte Odstranit komentář.
Chcete-li přidat stejný komentář k většímu množství buněk, můžete tak učinit,
aniž byste ovlivnili jejich formátování nebo hodnoty v nich uvedené. Jednoduše
označte buňku s požadovaným komentářem a v menu zvolte Úpravy/Kopírovat
(případně použijte klávesovou zkratku Ctrl+C). Potom vyberte buňky, do kterých
chcete komentář zkopírovat (chcete-li vybrat nespojitou oblast, držte klávesu
Ctrl a klikejte na požadované buňky), a poté komentář vložte volbou z menu
Úpravy, Vložit jinak, Komentáře.

Dokonalé vyčištění
Chcete-li odstranit obsah buňky (nebo více buněk), za normálních okolností
nejspíše provedete její označení a poté stisknete klávesu Delete. Případně na
ni kliknete pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberete položku
Vymazat obsah. Obojí je rychlé a pohodlné. Nevýhodou těchto postupů ovšem může
být skutečnost, že po sobě v buňce zanechají její formátování a komentáře buňka
tak není ve skutečnosti zcela prázdná. Jak ale tyto za jistých okolností
nepříjemné pozůstatky původního obsahu odstranit?
Chcete-li zachovat obsah buňky a pouze se zbavit jejího formátování, prostě ji
vyberte a z menu zvolte položky Úpravy, Vymazat, Formáty. Tento příkaz buňku
zbaví veškerých formátovacích vlastností včetně barvy, fontů, okrajů a
numerického formátování, které určuje, jak se bude zobrazovat hodnota zapsaná v
buňce např. toho, jež říká, že každé číslo bude zobrazené jako částka v
korunách.
Menu Úpravy/Vymazat ovšem nabízí i některé další možnosti. Chcete-li se např.
zbavit veškerých k buňce připojených komentářů, zvolte z menu Úpravy/Vymazat
položku Komentáře. Chcete-li se při mazání zbavit veškerého obsahu, tedy
formátování, hodnot i komentářů, sáhněte po volbě Úpravy/Vymazat Vše.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.