Tiscali pro domácnosti

Lednové výsledky iPanelu společnosti Taylor Nelson Sofres ukazují, že z hlediska počtu domácích uživatelů vede mezi ...


Lednové výsledky iPanelu společnosti Taylor Nelson Sofres ukazují, že z
hlediska počtu domácích uživatelů vede mezi domácími poskytovateli internetu
Tiscali/World Online.
Celkové výsledky vidíte v grafu. Zdrojem dat je přitom dotazníkový průzkum mezi
uživateli internetu; do této kategorie byli započítáni lidé připojující se
alespoň jednou týdně. Procentuální údaje nedávají dohromady 100 % řada
domácností používá samozřejmě paralelně připojení od více poskytovatelů.
Graf ukazuje, že přednost mají bezplatní poskytovatelé internetu. Určitou
výjimkou je placený přístup od Internet OnLine (naproti tomu Quick se i přes
mohutnou plošnou reklamní kampaň příliš neprosadil). U Centra je dodavatelem
konektivity Aliatel. Ve výsledcích průzkumu bylo také poprvé výrazněji
zastoupeno kabelové připojení přes UPC.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.