Tiscali: Z louže pod okap

Spotřebitelé a alternativní operátoři jsou i v roce 2005 poškozováni protisoutěžními podmínkami na českém telekom...


Spotřebitelé a alternativní operátoři jsou i v roce 2005 poškozováni
protisoutěžními podmínkami na českém telekomunikačním trhu.
V únoru parlament České republiky schválil nový zákon o elektronických
komunikacích. Kromě toho, že přišel s téměř desetiměsíčním zpožděním,
ignorovalo nové ustanovení i výhrady alternativních operátorů. Jedním z
nejkritizovanějších bodů je garance, jíž zákon Českému Telecomu (ČTc) zaručuje
návrat jeho "investic" jako základ budoucích cenových rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu (ČTÚ), a to bez ohledu na racionalitu takových investic
či přesnější vymezení povahy příslušných výdajů.
Koncem dubna ČTÚ překvapil alternativní operátory sérií nových cenových
rozhodnutí, jež poškodily jejich zájmy. Jejich důsledkem byl i okamžitý a ještě
výraznější přesun zisků z internetového připojení ADSL ve prospěch dominantního
operátora, jakož i pokračující ochrana ČTc proti konkurenci v oblasti
zpřístupnění místní smyčky (tedy ceny za jednoho zákazníka, která byla
nastavena 2,5krát výše, než činí evropský průměr).
Další z rozhodnutí ČTÚ dalo ČTc do ruky potenciálně smrtící zbraň proti jeho
konkurentům. Nastavilo totiž minimální cenu za terminaci internetového vytáčení
pouze na základě kalkulací nákladů předložených ČTc. Ten pak odmítl platit
alternativním operátorům víc než novou minimální cenu za terminaci i přes dosud
platné cenové rozhodnutí ČTÚ z roku 2004, jež konstatuje, že cena musí vycházet
z nákladů operátora, v jehož síti je volání ukončeno. Přes návrhy
alternativních operátorů odmítají ČTÚ i ÚOHS proti ČTc dodnes zakročit.
V květnu, po déle než rok a půl trvajícím jednání, ÚOHS oznámil, že ČTc dostane
pokutu za dlouhodobé protisoutěžní praktiky spočívající ve spojování volných
minut s měsíčními poplatky pro zákazníky základních telefonních služeb ČTc.
V reakci na to ČTc zavedl nové měsíční poplatky za základní služby pevných
linek bez připojených volných minut. I když dominantní operátor oficiálně
sliboval snížení měsíčního telefonního poplatku, spotřebitelé se ve skutečnosti
dočkali výrazného zvýšení ceny, kterou musejí platit jen proto, že mají pevnou
linku. Současně ČTc i nadále nabízí tarify Volno a Volno Plus, jejichž
maloobchodní ceny za volání jsou nižší než velkoobchodní ceny, za které ČTc
takové hovory prodává alternativním operátorům.
Od srpna do října dominantní operátor rovněž nabízel maloobchodní cenu za jednu
ze svých služeb ADSL, která byla nižší než velkoobchodní náklady alternativních
operátorů na stejnou službu. Alternativní operátoři nemohli požádat regulační
orgán o zásah, neboť nabídka byla označena za "reklamní", tedy časově omezenou,
a ČTÚ nadále odmítá v takových případech zasáhnout. Tímto přístupem se ČTc
snaží vyhnout zásahu státních orgánů - a nutno podotknout, že jeho taktika
slaví úspěch.
Dopad celoročního vývoje lze snad nejlépe dokumentovat posledními finančními
výsledky dominantního operátora. Jeho zisky za první tři čtvrtiny roku vzrostly
oproti stejnému období roku 2004 o plných 6,5 %. Analytikové označili tyto
výsledky za překvapující. Ale z pohledu výše uvedených skutečností nebyly vyšší
zisky dominantního operátora pražádným překvapením. Bohužel.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.