Tisk organických tranzistorů

Nový polovodičový inkoust objevený ve výzkumných laboratořích firmy Xerox má podle výrobce pomoci při tisku komplet...


Nový polovodičový inkoust objevený ve výzkumných laboratořích firmy Xerox má
podle výrobce pomoci při tisku kompletního plastového tranzistoru.
Polovodičový inkoust může být užit k tisku polovodičových kanálů tranzistorů
při nízkých teplotách a ve volném prostředí obě tyto skutečnosti hrají velkou
roli při snížení výrobních nákladů. Většina konkurenčních technologií přitom
vyžaduje výrobní proces při vysokých teplotách a v inertním prostředí.
Řešení Xeroxu je založeno na polythiofenovém polovodiči. Thiofen je chemicky
heterocyklická sloučenina, v jejímž "kruhu" se kromě čtyř atomů uhlíku nachází
jeden atom síry. Polythiofeny se k výrobě vodivých plastů využívají již od roku
1993, objev jejich supravodivosti při pokojové teplotě oznámený v Bellových
laboratořích v roce 2001 se však později nepodařilo potvrdit.
Kromě objevu polovodičového inkoustu oznámil vedoucí projektu Beng Ong, že jeho
tým z kanadského vývojového centra Xeroxu vyvinul také materiály pro tisk
vodivých a nevodivých částí tranzistoru. Inkoustovou technikou je tak možné
tisknout celý tranzistor.

Tranzistory z plastu
Řada firem dnes soupeří o to, kdo jako první dodá průmyslově použitelnou
technologii tisku plastových tranzistorů. Taková technologie by se uplatnila
při výrobě plochých panelů, ohebných displejů a některých dalších
elektronických součástek (např. frekvenční ukazatel v rádiích).
Levné, a tedy průmyslově použitelné řešení vyžaduje na jedné straně cenově
dostupný materiál, který může být použit v běžných podmínkách, a současně také
kompatibilní tiskovou technologii.
Xerox předpokládá, že jeho objev řeší oba problémy. Vedoucí vývojového týmu
Beng Ong je přesvědčen, že pokud se celý projekt bude ubírat očekávaným tempem,
komerčně nabízené produkty by mohly být k dispozici již v blízké budoucnosti.

Vydrží na vzduchu
Významná je podle Xeroxu možnost tisknout novým postupem mimo inertní prostředí
elektrické vlastnosti většiny dnes známých tekutých organických polovodičů se
snižují vlivem atmosférického kyslíku. Tato skutečnost komplikuje výrobu
funkčních tranzistorů v běžném prostředí. Polythiofenový polovodič vyvinutý
Xeroxem je však na vzduchu stabilní.
Výzkum Xeroxu probíhal ve spolupráci se společnostmi Motorola a Dow Chemical
Company. Koordinátorem byl americký Národní normalizační institut; grantové
prostředky byly získány v rámci tzv. Advanced Technology Programu. PARC,
kalifornské výzkumné centrum Xeroxu, dodává především komponenty pro inkoustový
tisk přepojovacích okruhů pro displeje, zatímco Motorola vyrábí plastové obvody
pro různé aplikace při použití komerčních tiskových technologií.
"Kdybychom nesdíleli finanční břemeno s grantem ATP, Xerox by se nemohl tak
intenzivně věnovat tomuto vysoce rizikovému výzkumu," uvedl technologický
manažer společnosti Xerox Hervé Gallaire.

Další informace
Webové stránky o polythiofenech a jejich využití v oblasti elektroniky:
content.aip.org/JAPIAU/v94/i4/ 2638_1.html problematika stability tranzistorů a
obvodů podle článku z časopisu Journal of Applied Physics
www.computerbits.com/archive/2003/ 1100/carbonchips.html srovnání křemíkových a
uhlíkových tranzistorů
www.memagazine.org/backissues/april98/features/plastics/plastics.html
polythiofeny ve srovnání s dalšími organickými látkami využitelnými v
elektronice
www.parc.xerox.com/research/eml/ projects/lae/plastic.html informace z
výzkumného centra Xeroxu PARC (Palo Alto Research Center)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.