Tiskárny OKIPAGE s LED technologií

V dnešním testu jsme se podívali na tiskárny OKIPAGE, které při tisku používají technologii LED, tedy přenášení o...


V dnešním testu jsme se podívali na tiskárny OKIPAGE, které při tisku používají
technologii LED, tedy přenášení obrazu na tiskový válec prostřednictvím
několikatisícové řady mikrodiod. Testované výrobky patří do skupiny malých
tiskáren, určených pro jednotlivce, případně malé pracovní skupiny.

OKIPAGE 4w Plus
Základní údaje
Toto zařízení nabízí uživateli rozlišení 300 x 600 dpi s vyhlazováním OKI
Smoothing Technology a rychlost tisku 4 stránky A4 za minutu. Připojení k
počítači zajišťuje paralelní rozhraní Centronics IEEE 1284 B. Kapacita paměti
je pouze 128 kB a není možné ji dále rozšiřovat. OKIPAGE 4w je GDI zařízení,
nepoužívá tedy ovládací jazyky PCL nebo PostScript.
Popis tiskárny
OKIPAGE 4w je velmi malá,
se svými rozměry 152 x 310 x x 191 mm a hmotností 3,8 kg na pracovním stole
skutečně nezabere mnoho místa. Vstupní podavač s kapacitou 100 listů je umístěn
v zadní části tiskárny, potištěný papír je vysunován do prostoru před vstupním
podavačem. Kapacita výstupu je pouze 30 listů. Pro zakládání jednotlivých
papírů, obálek apod. je určen podavač v přední stěně, přímý průchod médií je
tedy podporován. Při automatickém podávání je možné tisknout na média s gramáží
60-105 g/m2, pro ruční zakládání je hodnota zvýšena až na 120 g/m2. Podporovány
jsou formáty A4, Letter, Legal, Exec a menší a obálky Monarch, COM--10, C5, DL.
Tiskárna je určena pro měsíční zatížení 1 000 výtisků.
Dokumentace, programy, ovládání
S tiskárnou je dodávána uživatelská příručka v evropských jazycích, nechybí ani
jazyková lokalizace do češtiny a slovenštiny. Ovladače se instalují z disket,
určených pro systémy Windows 3.1x/9x. Tisk z aplikací DOSu je možný jen v
případě, že běží v otevřeném okně Windows.
Tiskárna je velmi prostě vybavena, jediným ovládacím prvkem je její vypínač na
levé straně. Indikační dioda na levé straně přední stěny informuje o faktu, že
je zařízení zapnuto. K nastavení vlastností tisku tak slouží pouze ovladač ve
Windows, kde lze nastavit formát papíru, jeho orientaci, ale také sytost tisku.
Navíc jsou přístupné volby tisku až 4 stran A4 na jeden list papíru, otočení
tisku horizontálně a vertikálně a tisk v negativním provedení. Dalšími volbami
je výběr zrnitosti, tónování pro vektorovou a rastrovou grafiku. Je
potěšitelné, že tento ovladač je také lokalizován do češtiny.
Výměnné části a náklady na tisk
Spotřební materiál u tiskárny OKIPAGE 4w tvoří tiskový válec s životností 10
000 výtisků, který se prodává za 2 990 Kč a toner pro 1 500 výtisků v ceně 750
Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH). Náklady na tisk strany A4 s běžným 5% pokrytím
činí 0,80 Kč. Tiskový válec a tonerová kazeta jsou přístupné po odklopení horní
desky zařízení.
Výsledky testů
Výtisk zkušebního dokumentu z aplikace WORD, obsahujícího různé fonty a také
barvy písma, trval 40 sekund, další výtisk pak opustil tiskárnu za 15 sekund.
Výtisk prostého ASCII textu z aplikace záznamník si vyžádal 26 sekund. Na tisk
rastrového obrázku s rozměry 18 x 23,5 cm OKIPAGE 4w potřebovala 1 minutu a 6
sekund, na výtisk zkušebního listu vektorové grafiky pak rovnou 1 minutu. Z
hlediska kvality je třeba ocenit přesnou interpretaci všech fontů písma,
odpovídající změny sytosti u různobarevného textu a tenké rovné linky ve
vektorové grafice. Při tisku plných ploch se však uživatel může setkat také se
světlejšími příčnými jemnými čárami, které lze zpravidla odstranit přidáním
sytosti v nastavení tiskárny.
Závěrečné hodnocení
Jak je z předchozího popisu patrné, je OKIPAGE 4w velmi prostá a nenáročná na
obsluhu. Uživateli nabízí velmi dobrou kvalitu tisku v textových a vektorových
dokumentech a mírně nižší v rastrové grafice. Náklady na tisk patří v této
kategorii tiskáren k vyššímu průměru. Tiskárna patří v současnosti k
nejlevnějším modelům, neboť je v prodeji za 7 686 Kč včetně DPH (6 300 Kč bez
daně).

OKIPAGE 4m
Tato tiskárna je v podstatě modifikací předchozího typu. Oproti OKIPAGE 4w
nabízí tento model kromě paralelního rozhraní také sériový port pro připojení k
počítačům Macintosh. V dodávaných ovladačích tak přibyla disketa pro tento
počítač a v dokumentaci je popsáno správné připojení. Po instalaci lze využít
stejné vlastnosti tiskárny jako pod Windows, včetně tisku více stran původního
dokumentu na jeden list papíru, otáčení obrazu a výtisk negativu originálu.
Kvalita i rychlost tisku je totožná s OKIPAGE 4w. Rozdílná je pořizova-cí cena,
neboť tiskárna je v prodeji za
10 968 Kč vč. DPH (8 990 Kč bez daně).

OKIPAGE 8w
Základní údaje
Tato tiskárna pracuje v rozlišení 600 x 600 dpi s vyhlazováním a tiskne
rychlostí 8 stran A4 za minutu. Pro připojení k počítači je k dispozici
rozhraní Centronics IEEE 1284 B. Základní kapacitu paměti 2 MB je možné
rozšířit na 6 MB RAM. I tato tiskárna je zařízení GDI a nepoužívá tedy ovládací
jazyky PCL nebo PostScript. Zařízení je určeno pro maximální zatížení 2 500
výtisků měsíčně.
Popis tiskárny
Vnější rozměry OKIPAGE 8w jsou 267 x 325 x 350 mm a její hmotnost činí 4,3 kg.
Vstupní a výstupní podavač jsou řešeny stejně jako u modelu OKIPAGE 4w, obdobně
je tomu i u podporovaných tiskových médií a gramáže papíru.
Dokumentace, programy, ovládání
Uživatelská příručka je zpracována v evropských jazycích včetně češtiny a
slovenštiny. Ovladače se instalují z dodávaného CD-ROMu a jsou určeny pro
Windows 3.1x/9x.
Také toto zařízení je vybaveno jen vypínačem a jedinou kontrolní diodou
činnosti. Ve vlastnostech tiskárny se uživatel setká s již popsanými možnostmi
nastavení.
Výměnné části a náklady na tisk
Tiskový válec pro OKIPAGE 8w s životností 10 000 výtisků, je v prodeji za 2 700
Kč bez DPH a toner
na 1 500 výtisků za 790 Kč bez DPH. Náklady na jednu stranu A4 s pokrytím 5 %
vycházejí na 0,80 Kč. Výměnné části jsou opět přístupné po odklopení horní
desky zařízení.
Výsledky testů
Textový soubor WORD byl vytištěn za 23 sekund, jeho další výtisk pak následoval
za 7,5 sekundy. Na ASCII text potřebovala tiskárna 22 sekund. Pro výtisk
rastrového obrázku s rozměry 18 x 23,5 cm je třeba počítat s časem 33 sekund a
stejný čas si vyžádal kontrolní výtisk vektorové grafiky. Kvalita tisku u textů
byla vyšší, vektory a rastry však nepatrně horší než u předchozích modelů řady
OKIPAGE 4.
Závěrečné hodnocení
OKIPAGE 8w nabízí uživateli vysokou celkovou rychlost tisku a velmi krátkou
dobu prvního výtisku. Náklady na tisk i zde patří k vyššímu průměru. Tiskárna
je v prodeji za 10 968 Kč včetně DPH (8 990 Kč bez daně), poměr jejího výkonu a
ceny je tedy pro uživatele velmi příznivý.

OKIPAGE 8p
Základní údaje
Tento model nabízí rychlost opakování 8 stránek za minutu a maximální rozlišení
600 x 1 200 dpi. Ovládacím jazykem je HP PCL6, resp. PCL5e. Tiskárna emuluje
také IBM Proprinter a Epson FX. Díky tomuto faktu lze zařízení úspěšně používat
nejen v systému Windows 3.1x/9x, ale také ve Windows NT a v operačním systému
MS-DOS. Základní paměť 2 MB RAM lze opět rozšířit na 6 MB. Komunikaci s
počítačem zajišťuje paralelní Centronics IEEE 1284 B.
Další změny proti OKIPAGE 8w
Při pohledu na přední stranu tiskárny jsou viditelné 3 diody, které signalizují
zapnuté napájení, informace o stavu tiskového média a stav tonerového
zásobníku. Při instalaci si může uživatel vybrat mezi ovladači HP PCL 5 nebo HP
PCL 6.
Výsledky testů
Zkušební soubor z aplikace WORD byl vytištěn za 38 sekund, další výtisk
následoval za 7,5 sekundy. Výtisk prostého ASCII textu si vyžádal 24 sekund.
Rastrový obrázek byl zpracován za 49 sekund a soubor aplikace COREL DRAW pro
kontrolu vektorové grafiky za 38 sekund. Zatímco celková rychlost tisku zůstala
8 stran za minutu, doba spotřebovaná na vytištění úloh je delší. Použitím
jazyka HP PCL však vzrostla kvalita tisku, zejména při zpracování rastrů.
Závěrečné hodnocení
OKIPAGE 8p je určena pro uživatele, kteří vyžadují větší kompatibilitu a kromě
Windows 3.1x/9x potřebují tisknout také v prostředí DOSu, případně Windows NT.
Provozní náklady jsou stejné jako u předchozích modelů. OKIPAGE 8p je v prodeji
za 12 188 Kč včetně DPH (9 990 Kč bez daně).

OKIPAGE 10ex
Základní údaje
Poslední testovanou tiskárnou je OKIPAGE 10ex. Zařízení pracuje v maximálním
rozlišení 600 x
x 1 200 dpi a tiskové úlohy zpracovává rychlostí 10 stran A4 za minutu.
Komunikačním rozhraním je stejně jako v předchozích případech paralelní
Centronics IEEE 1284 B, volitelně lze instalovat sériový port RS 232. Základní
paměť 2 MB je rozšiřitelná až na celkových 35 MB RAM. Tiskárna je vybavena
procesorem MIPS R3000, řídicími jazyky jsou HP PCL6, PCL5e a dále emulace Epson
FX a IBM Proprinter.
Popis tiskárny
Vnější rozměry tiskárny jsou 200 x 330 x 377 mm a její hmotnost činí 10 kg.
Kapacita vstupního podavače, umístěného ve spodní části zařízení, je 250 listů
papíru A4. Výstup papíru je směrován buď na horní desku tiskárny s kapacitou
150 listů potiskem dolů, nebo na vysunutý odkladač v zadní stěně zařízení. Zde
je možné počítat s kapacitou 50 listů potiskem nahoru. Při vysunutí tohoto
podavače jej tiskárna automaticky detekuje a používá bez nutnosti změn v
panelech jejího nastavení. I u tohoto modelu lze zakládat jednotlivé papíry
ručním podavačem, přístupným po odklopení části přední stěny. Gramáž papíru při
automatickém podávání je 60-105 g/m2, pro ruční zakládání pak lze počítat s
hodnotami 60-120 g/m2. Rozměry médií jsou stejné jako u předchozích modelů A4,
Letter, Legal, Exec a menší a obálky Monarch, COM-10, C5, DL.
OKIPAGE 10ex je připravena na další rozšíření. U prodejce je možné dokoupit
multifunkční podavač s kapacitou 50 listů papíru, který se instaluje na místo
ručního zakládání. Další automatický spodní podavač s kapacitou 500 listů
papíru pak zvyšuje množství současně založených médií.
Tiskárna je určena pro provozy s měsíční zátěží 15 000 výtisků.
Dokumentace,
programy, ovládání
Standardní příručka uživatele je k dispozici v evropských jazycích včetně
češtiny. Instalační CD-ROM obsahuje ovladače tiskárny pro Windows 3.1x/9x a NT.
Vlastnosti zařízení a tisku se nastavují pomocí tlačítek na ovládacím panelu,
zabudovaném v zadní části horní strany tiskárny společně s malým LCD-displejem.
Ve vlastnostech tiskárny v systémech Windows je pak možno navolit formát, druh
a orientaci papíru, stejně jako převrácení tisku, zmenšení originálu a jeho
převrácení i negaci. Také zde je k dispozici ovladač lokalizovaný do češtiny.
Výměnné části a náklady na tisk
OKIPAGE 10ex používá tiskový válec s životností 20 000 výtisků a tonerový
zásobník pro 2 000 výtisků. Válec se prodává za 5 500 Kč a toner za 890 Kč
(ceny bez daně). Vypočítané náklady na stranu A4 s běžným
pokrytím jsou 0,72 Kč.
Výsledky testů
Výtisk z aplikace WORD byl zpracován za 30 sekund, druhý výtisk následoval po 6
sekundách. Na zpracování ASCII textu potřebovala tiskárna 27 sekund. Kontrolní
rastrový obrázek byl vytištěn v čase 45 sekund a na vektorovou grafiku OKIPAGE
10ex potřebovala 1 minutu a 4 sekundy. Při kontrole kvality je možné
říci, že tiskárna si dobře vedla
zejména ve zpracování textu a vektorové grafiky. U rastrových obrázků dokáže
zařízení pracovat v rozlišení 600 x 1 200 dpi, ovšem záleží na velikosti
obrázku. Menší obrázky je možné tisknout v maximálním rozlišení,
fotografie na jednu stranu A4 však tiskárna zpracuje jen v rozlišení 600 x 600,
neboť jsou mnohem náročnější na velikost paměti tiskárny. Řešením samozřejmě
může být rozšíření její kapacity.
Závěrečné hodnocení
OKIPAGE 10ex patří z hlediska počtu výtisků za minutu k nejrychlejším tiskárnám
ve své kategorii. Možnosti jejího dalšího rozšiřování umožňují modifikaci
přesně podle přání uživatele. Předpokladům vyššího pracovního zatížení odpovídá
také maximální měsíční počet výtisků. Tiskárna je v prodeji za 17 068 Kč (13
990 Kč bez daně).
Záruka tiskáren OKIPAGE
Pro všechny testované modely platí stejné záruční podmínky. Na tiskárny je
poskytována celková záruka 1 rok, na samostatnou mikrodiodovou LED tiskovou
hlavu 5 let.

9 0245 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.