Tiskárny pro malé a domácí kanceláře

Při volbě vhodné tiskárny využitelné v malých a domácích kancelářích je výchozí prioritou především typ a obj...


Při volbě vhodné tiskárny využitelné v malých a domácích kancelářích je výchozí
prioritou především typ a objem produkovaných tiskovin. Jim se musí podřídit
technologie tisku i případná kombinace vhodných zařízení.

Tiskové výstupy kancelářských prací mohou nabývat mnoha kvalitativně i
kvantitativně odlišných podob. Mezi základní požadavky patří monochromatické
tisky textů a teprve poté spíše doplňkové barevné. Pokud by barevné měly
převažovat a nešlo by o pouhé ilustrace k písmu, ale o plnohodnotné grafické
tisky, potom je již třeba uvažovat o opuštění kategorie zařízení určených pro
malé a domácí kanceláře (SOHO). O rozvrstvení typů tiskáren ve větších
organizacích pojednává náš článek na str. 15 s názvem Tiskové technologie: od
inkoustu k laseru.

Co bude výstupem?
Neexistuje jednotné doporučení pro výběr vhodné kancelářské tiskárny, ale lze
zvažovat řadu dílčích. Administrativní tiskové výstupy mohou zcela vystačit s
historickou technologií jehliček, zejména při tisku na samopropisovací anebo
pásový papír a při velkých objemech tisku s nízkými požadavky na kvalitu
výstupu. Jehličkové tiskárny se neomezují na formát A4 (297 x 210 mm) a lze je
běžně pořídit i pro formát A3 (420 x 297 mm). Vystačí-li kancelářský tisk s
černobílými textovými výstupy, ovšem s vysokými nároky na jejich kvalitu, potom
je nejvhodnější volbou monochromatická laserová technologie. Ta je většinou
disponována i pro větší měsíční zatížení. Barevné laserové tiskárny jsou pro
černobílý tisk koncipovány obdobně jako monochromatické a navíc jsou samozřejmě
schopny produkovat barevné výstupy. Modely pro větší formát než A4 stojí svými
pořizovacími náklady mimo segment SOHO. Zejména pro menší objemy tisku jsou
určeny tiskárny využívající inkoustové technologie. Mezi jejich nespornou
výhodu patří univerzální schopnost vyrovnat se téměř s jakoukoli tiskovou
úlohou. Standard pro inkoustové tiskárny současnosti představují více či méně
realistické fotografické výstupy. Běžně dostupné jsou inkoustové tiskárny pro
formáty A4 a A3.

Multifunkčně?
Nejen prostorová omezení, ale i ryze praktický úmysl může stát za rozhodnutím
pořídit namísto několika počítačových periferií pouze jednu multifunkční.
Typickou sestavu potom představuje kombinace skeneru, tiskárny a kopírky. V
některých případech je toto spojení doplněno o fax.
Pro běžnou kancelářskou práci může multifunkční zařízení představovat zcela
dostačující a přitom prostorově úsporné řešení. Problém může nastat v okamžiku,
kdy jedno z integrovaných zařízení nedostačuje očekávaným nárokům reálného
využití. V tom případě je pravděpodobně lepší oželet menší nároky na prostor a
nákup rozvrhnout mezi více jednostranných přístrojů. V multifunkčním provedení
jsou dnes nabízeny modely laserové i inkoustové.

Cenové relace
Na pořízení samotného zařízení je nejpříznivější technologie inkoustová, což
platí i pro její multifunkční zařízení. S ústupem jehličkového tisku se ceny
těchto tiskáren zvedly, do značné míry proto, že jsou povětšinou nabízeny velmi
výkonné modely s určením pro velké objemy tisku.
Laserová technologie se svými cenami v současnosti velmi přiblížila inkoustové
střední a vyšší třídě. Zejména monochromatické laserové tiskárny nabízí řada
výrobců ve velmi příznivých cenových relacích. Barevné alternativy začínají
svými náklady na pořízení zhruba na dvojnásobku černobílých modelů.
Samozřejmě, že se do nízkých cen promítá i případná chudá výbava či provedení
nejlevnějších zařízení. Pro obě hlavní technologie tisku v současnosti platí,
že čím nižší pořizovací náklady na vlastní tiskárnu, tím vyšší lze očekávat
náklady provozní.
Provoz je nejlevnější u tiskáren jehličkových, kde se ovšem nízké náklady
vlastního tisku mohou kompenzovat vyšší cenou propisovacího anebo pásového
papíru. Naopak nejdražší je technologie inkoustová, kde je třeba počítat s
poměrně vysokou spotřebou inkoustových náplní, cartridgí či tiskových hlav.
U laserové technologie jsou na velmi příznivé úrovni náklady monochromatického
tisku, o něco vyšší jsou již u barevného. I zde je třeba počítat nejen se
spotřebou tonerového prášku, ale i s opotřebením zapékacího válce. Intervaly
výměn jsou ovšem výrazně delší než u inkoustu.

Připojení
Zejména levnější varianty inkoustových tiskáren dnes nedisponují možností
jiného přípojného rozhraní než USB (Universal Serial Bus). Do značné míry je to
způsobeno tím, že tato zařízení jsou již spíše koncipována jako domácí a ne
kancelářská. Na druhou stranu to nutně nemusí znamenat nějaké funkční či
výkonové omezení.
U kanceláří, kde se k tisknoucímu zařízení bude připojovat více počítačů a
uživatelů, je ovšem do výbavy přístroje vhodnější zahrnout kromě základního USB
či LPT portu i ethernetové připojení, případně bezdrátové.

Prostor
Mimo možnosti ušetřit prostor pořízením multifunkčního zařízení nebo jednoho
nejlépe vyhovujícího je dobré znát a zvážit způsob zadávání papíru do tiskárny.
Existují tři základní typy zakládání papíru přední, zadní a spodní zásobník.
Poslední varianta je vlastní zejména laserovým tiskárnám. První dvě využívají
zejména inkoustová a jehličková zařízení. Pořadí prostorové úspornosti je
následující (od nejúspornějších) spodní, přední a zadní.

DPI (dots per inch)
Hodnota udávající maximální bodové rozlišení kvality tisku na jeden palec (2,54
cm). Dvě číselné hodnoty, například 1 200 x x 600, představují rozlišení v
horizontálním a vertikálním směru.

Nejužívanější technologie tisku
Jehličková výhodou je zejména možnost průklepových tisků a levný provoz
nevýhodou je hlučnost, kvalita tisku a s tím související omezenost grafických
výstupů (zejména pak barevných)
Inkoustová nejuniverzálnější technologie současnosti, a to nejen možnostmi
využití, ale i náklady pořízení
nejdražší provoz, potenciální malá životnost výtisků, nižší měsíční zatížení
Laserová
technologie rychlosti a kvality při únosných provozních nákladech a možnostech
velkého měsíčního zatížení
případné problematické fotografické výstupy

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.