TLD

Možná, že ti z vás, vážení čtenáři, kdo vlastníte nějaký vůz s přeplňovaným naftovým motorem, jste zaváhali...


Možná, že ti z vás, vážení čtenáři, kdo vlastníte nějaký vůz s přeplňovaným
naftovým motorem, jste zaváhali při přečtení nadpisu, zda nejde o chybu přepisu
tří písmen TDL, důvěrně vám známých ze zádi vašeho vozu. V tomto smyslu ovšem
nejde o chybu, neboť TLD znamená, alespoň v terminologii Internetu, "Top Level
Domain", tedy "doména nejvyšší úrovně". Doménovým systémem jsme se zabývali již
v minulosti v článku DNS, ale i ti, kdo tento článek nečetli, znají doménový
systém velmi důvěrně, pokud se již setkali se zápisem adres na Internetu (ať už
adres elektronické pošty, WWW či jiných služeb).
Doménový systém adresování na Internetu je založen na rozdělení do oblastí,
domén (domain doména), které jsou v adresách použity hierarchicky, tedy od
nejvyšší domény po nejnižší doménu zprava doleva. TLD je označována právě ta
nejvyšší doména, umisťovaná zcela vpravo v zápise adresy. Může jít například o
zeměpisnou doménu (tyto domény jsou také někdy anglicky označovány jako country
domain, případně geographical domain), tedy doménu rozlišovanou podle
příslušnosti k nějakému státu například cz nám jistě dobře známá doména České
republiky, sk doména Slovenské republiky, at Rakousko, de SRN atd. Těchto
"státních" domén je dnes něco kolem dvou set.
Nejvyšší doménou v adrese ovšem nemusí být nutně pouze zeměpisná doména, ale i
další druhy domén. Zejména ve Spojených státech je hojně využívána v adresách i
doména edu školní (edu pochází od educational školní, výukový). Obsazenost této
domény je dána nejen tím, že v USA je školství silně zapojeno do využití
Internetu, ale i tím, že řada univerzit a spřízněných výzkumných ústavů stála u
zrodu Internetu.
Podobně i doména mil vojenská (mil pochází z military vojenský) je obsazena,
zejména v USA, velmi hojně. Pod touto doménou nalezneme rovněž řadu výzkumných
ústavů a vědeckých institucí a platí zde dvojnásob to, co jsme uvedli o
školství předchůdce Internetu, dálková síť ARPANET, totiž byla (jak je dnes již
notoricky známo) iniciována jako vojenský projekt.
Další doménou, kterou nalézáme zcela vpravo, tedy doménou, patřící do kategorie
TLD, je doména vládní gov (government vláda, vládní). Zde nalezneme řadu
významných vládních institucí, různé státní normalizační a informační systémy
apod. Obecně neziskové organizace mají přidělenu doménu, označovanou org
(organisation organizace).
Ovšem nejčastější doménou, jak zjistí záhy každý, kdo se po Internetu chvíli
pohybuje, bývá obchodní (komerční) doména, označovaná com používaná v adresách
často v jednoduché podobě: www.firma.com jednoduchost tohoto zápisu přináší
sice někdy pohodlí při zapamatování adresy známé firmy, ale současně vedla k
postupnému obsazování adres. Bylo tudíž často nepříjemné pro firmu, vstupující
na Internet, zjistit, že název jejich firmy není ve světě zcela jedinečný a
navíc ho již na Internetu používá jiná firma v té nejjednodušší podobě, jakou
jsme si právě uvedli. V takovém případě samozřejmě záleželo na dalším jednání a
síle obou firem, někdy ovšem bylo třeba věc vyřešit původně neplánovaným
přidáním písmenka k názvu firmy, případně jinou úpravou adresy.
Toto "přeplnění" komerční domény na Internetu je samozřejmě známou skutečností
a tak se výbor Internet Ad Hoc Committee (IAHC sdružení široké skupiny
účastníků z komunity Internetu, kteří usilují o zdokonalení systému DNS),
společně s Internet Assigned Numbers Authority (IANA) v létě roku 1997 zasadil
o vznik nového systému pro TLD, tedy pro domény nejvyšší úrovně. Tento vyvíjený
systém dostal označení generic TLD, zkráceně gTLD. V souvislosti s tímto
projektem je průběžně zpracovávána dokumentace označovaná jako "Memorandum of
Understanding". Během několika měsíců, kdy tato iniciativa probíhá, se již
vžilo označení kombinací zkratek gTLD-MoU. Pokud máte zájem se blíže seznámit s
podrobnostmi, stačí navštívit např. adresu: http://www.
gtld-mou.org/gTLD-MoU.html.
Přestože v souvislosti se zamýšlenými novinkami byla již uskutečněna řada
jednání a konferencí, vzniklo několik výborů, sdružení registrantů a řada
dalších zájmových skupin. Základní a jednoduchou informací, vyplývající pro
běžné uživatele Internetu, je 7 nových domén nejvyšší úrovně. Jsou to domény:
Především .firm pro obchodní, podnikatelské aktivity obecně (zde se objevily
při přípravě návrhy jako .inc, .ltd aj., které ovšem nebyly schváleny z důvodu
možných právních problémů a kolizí s registrací jednotlivých firem). Další
doménou je .shop pro podnikání, ve kterém se nabízí a prodává zboží, tedy pro
prodej na Internetu. Tato doména byla původně navržena jako .store, ale byla
později nahrazena. Dále .web pro subjekty, zabývající se provozem Webu,
případně mající vztah k WWW. Pro umění a zábavní průmysl je navržena
doména .arts, kdežto pro oddechové a zábavní účely je určena doména .rec. Pro
důležitou a stále více se rozvíjející oblast informačních služeb je navržena
doména .info a konečně pro individuální, osobní účely má být použita
doména .nom.
Poslední a asi nejdůležitější informací je uvedení gTLD do života. Předpokládá
se, že k němu dojde v průběhu roku 1998.
8 0321 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.