Tlustý proti tenkému souboj pokračuje

Serverové produkty umožňující provoz tenkých klientů získávají na oblibě. Nabízejí totiž vyšší bezpečnost a ...


Serverové produkty umožňující provoz tenkých klientů získávají na oblibě.
Nabízejí totiž vyšší bezpečnost a snazší správu. Přesto nejde o mainstreamové
řešení.
V současnosti je zvykem, že uživatelské aplikace běží přímo na počítači
uživatele. Není to ale nezbytností. K dispozici jsou pokročilé metody
virtualizace, které dovolují provozovat aplikace na centrálních serverech, na
počítač uživatele přenášet pouze uživatelské rozhraní a směrem od něj naopak
předávat jeho reakce. Toto řešení má své výhody i nevýhody.
Jednou z výhod je zvýšení bezpečnosti informací. Data jsou totiž centralizována
a mezi tenkým klientem a serverem se vyměňují pouze informace o změně obrazovky
a stisku kláves. Používané systémy také běžně disponují podporou pro ověřený
vzdálený přístup a SSL (Secure Sockets Layer) šifrování, takže uživatelé mohou
aplikace bezpečně využívat i přes web.
Právě bezpečnost je jedním z argumentů, který opět probudil zájem o technologie
tenkých klientů. Dalším může být třeba jednodušší správa. Přesto většina z
firem, které tuto technologii nasadily, využívá serverové produkty pro tenké
klienty pouze pro část desktopů a pro přístup k omezené skupině aplikací.

Rychlá instalace
Například Charles Redding, CIO firmy Masco Contractor Services, která poskytuje
IT služby firmám i koncovým uživatelům, potřeboval najít lepší způsob instalace
43 podnikových aplikací ve vzdálených pobočkách, jejichž počet rychle rostl.
Jeho společnost zaměstnává 11 000 lidí na 260 místech a každoročně roste o 25
%. Redding se rozhodl pro centralizaci a poskytnutí virtualizovaného přístupu k
aplikacím pomocí produktu MetaFrame Presentations Server, což je software pro
tenké klienty od firmy Citrix Systems.
Nyní může Masco nabídnout ve svých nových obchodech okamžitý zabezpečený
přístup k aplikacím pro libovolného klienta vybaveného webovým prohlížečem a
síťovým nebo internetovým připojením. "Snažíme se použité vybavení
standardizovat, ale zpočátku to není nezbytné," vysvětluje Redding.
Poskytnutí přístupu ke klíčovým podnikovým aplikacím v pobočkách firmy je jen
jedním ze způsobů využití serverového softwaru pro tenké klienty. Tento způsob
virtualizace usnadňuje správu desktopů, a to díky přesunutí aplikací na
back-endový server. Nízké požadavky na vybavení klientských počítačů umožňují
oddělením IT odložit upgrade PC nebo přejít na jednoduché terminály s Windows.

Omezující faktory
"Zhruba 90 % firem z Fortune 1000 nasadila aplikace využívající technologií,
jako je MetaFrame nebo Microsoft Terminal Server, ale většina z nich pouze na
10-15 % desktopů," říká David Friedlander, analytik Forrester Research. A podle
uživatelů a analytiků není pravděpodobné, že by se tento trend v dohledné době
změnil.
Zdá se, že jak uživatelé, tak administrátoři jsou přes všechny uvedené výhody
spokojenější s plnohodnotnými klienty. Například firma Americo Life z Kansas
City virtualizovala pomocí 32 MetaFrame serverů téměř všech svých 50 aplikací i
přesto však dává svým 550 uživatelům tradiční PC. "Poskytuje nám to flexibilitu
provozovat aplikace lokálně, kdyby to někdy bylo potřeba," říká její CIO Randy
James. Ale Friedlander upozorňuje na nevýhodu zvoleného řešení: "Tento přístup
znamená, že použitá PC je také nutné spravovat a záplatovat."
Vylepšení procesu instalace softwaru a dostupnost nástrojů pro správu snížily
náklady na správu tradičních desktopů s Windows, a omezily tak relativní přínos
nasazení systémů tenkých klientů v této oblasti.
Tenký klient také dosud není vhodnou volbou pro pokročilé uživatele. Dokonce
ani na nejrychlejších serverech nefungují některé dnešní aplikace náročné na
zdroje, jako jsou třeba systémy CAD (Computer Aided Design), tak dobře, jako na
samostatných stanicích.
Pro mobilní uživatele pak má technologie tenkých klientů omezenou přitažlivost
kvůli nutnosti nepřetržitého připojení. A starší aplikace mohou mít problémy s
kompatibilitou, protože je třeba, aby byly hostovány na Windows serveru, na
němž běží MetaFrame nebo jiný serverware. "Zaznamenali jsme některé potíže.
Většina z nich se týkala starších specializovaných záležitostí. Typicky se
jednalo o aplikace napsané v Cobolu," vysvětluje Redding.
Rozvoj webu navíc přinesl uživatelům další alternativu k tenkým klientům. S tím
jak začínají firmy přizpůsobovat své interní aplikace pro provoz na webu a také
dodavatelé softwaru ve stále větší míře podporují web ve svých produktech,
mohou uživatelé celou řadu podnikových aplikací používat prostřednictvím
webových portálů a SSL VPN.

Stav na trhu
Citrix MetaFrame byl po dlouhou dobu lídrem v oblasti serverwaru pro tenké
klienty, konkurenční řešení však nabízela i řada dalších firem. Po vlně
konsolidace v uplynulých dvou letech mají administrátoři méně alternativ.
Citrix má zhruba 75% podíl na trhu, o zbytek se dělí Microsoft, Tarantella a
několik málo dalších firem.
Prodej této technologie v roce 2002 krátkodobě poklesl, ale poté se zájem opět
zvýšil. Firma Citrix rozšířila svou nabídku a ze svých produktů vytvořila
jednotný přístupový bod k celé řadě aplikací. Access Suite obsahuje produkt SSL
VPN, software pro jednotné přihlašování a také nástroj pro konference. Základem
jejího podnikání ale zůstává MetaFrame Presentation Server, který nabízí
možnost přidat snadno podporu pro web ke stávajícím aplikacím, aniž by je bylo
nutné znovu přepisovat.
Microsoft přidal ke svému Terminal Serveru nové funkce, mezi něž patří zlepšená
škálovatelnost a rychlejší verze klienta RDP (Remote Desktop Protocol), která z
produktu dělá atraktivní a levnější alternativu k MetaFrame. Nicméně Citrix si
stále udržuje vedoucí postavení a nabízí nejvíce podnikových funkcí, a to
včetně dobré škálovatelnosti, load ballancingu a odolnosti proti selhání.

Zlepšení funkcí
"Zlepšení dosáhlo takové úrovně, že můžete mít několik datových center se
stejnými aplikacemi v různých oblastech a v případě selhání mezi nimi můžete
naprosto bez problémů přepínat," tvrdí Marc Mangus, národní ředitel pro
technologie houstonské společnosti Vector ESP, jež se zabývá systémovou
integrací.
Právě to byla rozhodující funkce pro torontskou Scotiabank, která vloni v
červenci připojila na farmu serverů MetaFrame 20 000 uživatelů a 1 000 poboček.
"Máme k dispozici dvě centra s 50 servery, která poskytují fail-over podporu
pro 35 aplikací využívaných na pobočkách," říká J. P. Savage, starší
viceprezident Scotiabank pro IT systémy.
Firma Sommerfield Stores zase vyřešila problém s hostováním starších aplikací s
pomocí produktu, který nevyžaduje, aby byla aplikace umístěna na stejném
systému jako serverware. Místo přímého hostování aplikací nasadila v roli
middlewaru Secure Global Desktop server od společnosti Tarrantela a ten teď
představující virtuální uživatelské rozhraní pro koncové uživatele a komunikuje
s back-end serverem pomocí nativních protokolů jednotlivých systémů.
Potravinářský řetězec využil produkt firmy Tarrantela k přenesení zastaralých
databázových aplikací běžících v 600 obchodech do svého datového centra. "Tím
došlo k potřebnému zlepšení výkonu a firma Sommerfield získala čas nutný k
navržení nové databáze," objasňuje John Pelling, ředitel IT služeb
Sommerfieldu. Nový systém se podle jeho slov zaplatil za 13 měsíců, protože
umožnil firmě odložit nákup a instalaci nového hardwaru a softwaru.

Důvody k nasazení
Nejběžnějším důvodem pro nasazení tenkých klientů, který IT manažeři uvádějí,
je úspora času a peněz. A také snížení nákladů na údržbu a obměnu počítačů
nasazených na různých místech firmy. "Novou aplikaci pro 500 uživatelů jsme
schopni nasadit během jedné hodiny," říká James.
Nicméně Pelling i další IT manažeři současně poznamenávají, že chtějí zahrnout
podporu pro web do všech svých aplikací. "S tím, jak se budou aplikace více
orientovat na web, budou lidé více využívat portálový software," tvrdí Dan
Kusnetsky, analytik IDC. Nicméně většina firem má stovky nebo dokonce tisíce
aplikací, a jejich přepsání nelze v dohledné době očekávat. Podle Kusnetskyho
pravděpodobně serverware pro tenké klienty nenahradí tradiční PC, ale udrží si
svou roli při správě přístupu k různým aplikacím z desktopů.
James se domnívá, že firmy dělají chybu, když technologii tenkých klientů
nevyužívají více. Tvrdí, že centralizace dat a aplikací pro desktopy v jejich
firmě výrazně usnadnila dodržení zákonných požadavků na bezpečnost dat a
omezila problémy se správou desktopů do té míry, že jeho zaměstnanci věnují
více než 60 % času práci na zcela nových projektech. "V běžné IT firmě by
trávili až 90 % svého času tím, že by udržovali stávající věci v chodu," dodává.

Tencí klienti v číslech
90 % firem z žebříčku Fortune 1000 provozuje virtualizované aplikace na
MetaFrame nebo Terminal Serveru.
Uvedené technologie pak v těchto firmách využívá v průměru 10 % veškerých PC.
10-15 % uživatelů tenkých klientů se připojuje z Windows CE terminálů nebo
jiného specializovaného hardwaru určeného pro tenké klienty.
Na 85-90 % instalací, využívajících jako tenké klienty Windows desktop nebo
laptopy, běží také lokální aplikace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.